Wydarzenia - Fakty Kaliskie

kontrast:
wielkość czcionki:
A- A+
Dzisiaj jest: 29 wrzesień 2021 Godzina:
imieniny: Michalina, Rafał

Wyszukiwarka

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Top 1

Top 2

Top mały 1

Wydarzenia

Wybieramy nowe rady osiedli

12 września br. odbędą się wybory do jednostek pomocniczych na terenie Miasta Kalisza. Nowe władze będziemy wybierać na 23 osiedlach i w 3 sołectwach.

Podstawowym zadaniem rady osiedla i sołectwa jest reprezentowanie interesów lokalnej społeczności wobec prezydenta i rady miasta, a także wobec jednostek, instytucji czy stowarzyszeń działających na terenie osiedla.

Za pośrednictwem rad osiedlowych i sołectw mieszkańcy mogą między innymi:
- opiniować sprawy dotyczące funkcjonowania komunalnej infrastruktury technicznej, rozwiązań komunikacyjnych, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- inicjować i organizować działania mające na celu zaspokajanie lokalnych potrzeb w zakresie porządku publicznego, ochrony środowiska i poprawy warunków życia,
- współuczestniczyć w tworzeniu budżetu Kalisza w części dotyczącej osiedla.

Kadencja jednostek pomocniczych trwa 5 lat. - Udział w radzie osiedla czy sołectwie to doskonałe pole do działania dla mieszkańców cieszących się społecznym zaufaniem, którzy chcą zrobić coś nie tylko dla siebie, ale i dla lokalnej społeczności. Warto zaangażować się w prace na rzecz swojej najbliższej okolicy, dlatego zachęcam do kandydowania - mówi prezydent Krystian Kinastowski, który również był radnym osiedlowym.

W tym roku, osoby zainteresowane kandydowaniem na członków rady osiedla mają po raz pierwszy możliwość zaprezentowania się na oficjalnej stronie internetowej Miasta Kalisza kalisz.pl.

Informacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz wiek i postulaty wyborcze. Długość tekstu nie może przekroczyć 300 znaków. Osoba zainteresowana kandydowaniem ponosi pełną odpowiedzialność za przekazane do zamieszczenia informacje.

Prezentację kandydata należy przesłać w formie elektronicznej na adres krm@um.kalisz.pl co najmniej 30 dni przed terminem wyborów, zatem do 13 sierpnia br.

Kadencja działających obecnie rad osiedlowych i sołectw dobiega końca 11 września br. zgodnie z podjętą uchwałą Nr VI/64/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie skrócenia i wydłużenia kadencji rad osiedli i sołectw oraz ustalenia wspólnego terminu wyborów do rad osiedli i sołectw z późn. zm (w załączeniu).

W czwartek, 12 września wybierzemy nowe rady osiedla oraz sołtysów i rady sołeckie. Poprzez udział w zebraniach wyborczych zwoływanych przez Prezydenta Miasta Kalisza możemy zdecydować komu powierzymy reprezentowanie spraw wspólnoty samorządowej. W załączniku znajduje się wykaz punktów oraz godziny zebrań.

Serdecznie zapraszamy wszystkich pełnoletnich mieszkańców do czynnego udziału w wyborach i współdecydowania o losach swojego osiedla czy sołectwa.

Źródło: kalisz.pl, fot. UMK

Inside Max P

Inside 2

Kategorie P

3R

4R

Poziomy Bottom

5R

Google Ads

Redakcja portalu

https://www.facebook.com/faktykaliskiepl

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor prowadzący
Anna Miklas-Pęcherz 

Redakcja telewizji

Oglądaj nas na kanale 232 i/ lub 140 

Multimedia Polska/ Vectra oraz na kanale YT

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor naczelna
Agnieszka Gierz

Fundacja Reakcja

Nadawcą Telewizji Kalisz 

i wydawcą portalu faktykaliskie.pl jest Fundacja Reakcja

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 607 942 977
e-mail: biuro@fundacja-reakcja.pl

Prezes fundacji
Marcin Spętany

https://www.fundacja-reakcja.pl/