Społeczne - Fakty Kaliskie

kontrast:
wielkość czcionki:
A- A+
Dzisiaj jest: 04 grudzień 2021 Godzina:
imieniny: Bratumiła, Krystian

Wyszukiwarka

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Top 2

Top 1

Top mały 1

Społeczne

Licencjaty online. PWSZ egzaminuje zdalnie

Nietypowo, bo na odległość studenci kaliskiej PWSZ zdawali inżynierskie egzaminy dyplomowe. Uczelnia zawiesiła tradycyjne zajęcia, zawiesiła też tradycyjny sposób obrony prac licencjackich, ale to nie oznacza, że studenci mają wolne. Wykłady odbywają się online i w ten sam sposób studenci informatyki zdali egzaminy końcowe.

Sposób sprawdzenia wiedzy w przypadku kaliskiej uczelni jest innowacyjny. I oczywiście wymuszony pandemią koronawirusa. Inżynierskie egzaminy dyplomowe zdawało online 25 studentów.  Pierwsze w historii uczelni zdalne egzaminy dyplomowe, zostały przeprowadzone na Wydziale Politechnicznym. – Mimo nietypowych warunków organizacyjnych, odbiegających istotnie od tych tradycyjnych, przebieg egzaminu był zgodny ze stosowanym od lat tradycyjnym scenariuszem  egzaminów dyplomowych odbywanych w siedzibie uczelni – przyznaje dr Tatiana Manasterska, prorektor ds. studenckich, kształcenia i współpracy z zagranicą PWSZ w Kaliszu. – Po przywitaniu wszystkich przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, na kanale audio-wizualnym w aplikacji MS Teams oraz po przypomnieniu obowiązujących podczas egzaminu zasad i przedstawieniu planu jego przebiegu, przewodniczący oddawał głos dyplomantowi, który prezentował swoją pracę dyplomową inżynierską, a następnie odbywała się dyskusja na temat pracy i jej prezentacji. Kolejną częścią posiedzenia był egzamin ustny, podczas którego dyplomant odpowiadał na trzy pytania z zakresu studiów. Następnie komisja - w trybie niejawnym dla dyplomanta, na zaufanym kanale audio-wizualnym - oceniała jego odpowiedzi, a przewodniczący sporządzał protokół z egzaminu dyplomowego, po czym komisja ogłaszała dyplomantowi wynik egzaminu, kończąc spotkanie wirtualnym uściskiem dłoni.

Podobnie jak w przypadku tradycyjnej obrony twarzą  w twarz, te zdalne były rozłożone na kilka dni. Studenci przystępowali do nich między 13 a 20 maja br. Obrony przebiegły sprawnie, zgodnie z przygotowanym harmonogramem, który zakładał jedną godzinę na egzamin każdego dyplomanta. – Nie odnotowaliśmy żadnych zakłóceń związanych z działaniem łączy internetowych. Oceny otrzymane przez dyplomantów były co prawda bardzo różne, ale – co najważniejsze – każdy z 25 egzaminów dyplomowych zakończył się wynikiem pozytywnym. Pomimo pandemii wypromowaliśmy zatem kolejnych inżynierów informatyków – dodaje prof. Andrzej Wojtyła, rektor PWSZ.

AW, PWSZ Kalisz, fot. pixabay.com

Inside Max P

Inside 2

Kategorie P

3R

4R

Poziomy Bottom

5R

Google Ads

Redakcja portalu

https://www.facebook.com/faktykaliskiepl

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor prowadzący
Anna Miklas-Pęcherz 

Redakcja telewizji

Oglądaj nas na kanale 232 i/ lub 140 

Multimedia Polska/ Vectra oraz na kanale YT

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor naczelna
Agnieszka Gierz

Fundacja Reakcja

Nadawcą Telewizji Kalisz 

i wydawcą portalu faktykaliskie.pl jest Fundacja Reakcja

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 607 942 977
e-mail: biuro@fundacja-reakcja.pl

Prezes fundacji
Marcin Spętany

https://www.fundacja-reakcja.pl/