Społeczne - Fakty Kaliskie

kontrast:
wielkość czcionki:
A- A+
Dzisiaj jest: 09 grudzień 2021 Godzina:
imieniny: Wielisława, Wiesław

Wyszukiwarka

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Top 2

Top 1

Top mały 1

Społeczne

Dębe koło Kalisza: tak ma wyglądać najnowocześniejsze więzienie w Polsce ZDJĘCIA

Będzie mogło pomieścić prawie 1000 osadzonych. Umożliwi im pracę w wewnętrznym zakładzie produkcyjnym i aktywizację zawodową. A przy tym – w przekonaniu Służby Więziennej i władz samorządowych – przysłuży się także gminie, bo generować będzie powstawanie w sąsiedztwie kolejnych przedsiębiorstw. W Dębem w gminie Żelazków ma powstać najnowocześniejsze więzienie w Polsce. Koszt inwestycji szacowany jest na 250 milionów złotych.

Zdjęcie 1 z 7

Nowoczesna jednostka penitencjarna typu zamkniętego ma powstać na terenie o powierzchni niespełna 17 ha. We wrześniu zeszłego roku teren w Dębem, stanowiący własność Skarbu Państwa, został przekazany w zarząd Służbie Więziennej na podstawie listu intencyjnego między Dyrektorem Okręgowym SW w Poznaniu a wójtem gminy Żelazków. Inwestycja jest na razie na etapie planowania, ale jak zapewniają obie strony w niedługim czasie dojdzie do skutku. – Aktualnie realizujemy prace związane z przygotowaniem analiz i ekspertyz przedinwestycyjnych budowy nowej jednostki penitencjarnej (w tym między m.in. geotechniczna, ocena oddziaływania na środowisko), których zakończenie przewiduje się w III kwartale roku bieżącego – informował niedawno mjr Jan Kurowski, rzecznik prasowy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu. 

Gmina udostępniła właśnie wizualizacje tego obiektu.

Strefa wjazdowo-transportowa

W rejonie strefy wjazdowo-transportowej jednostka zostanie wyposażona w rozbudowaną bazę transportową służącą do obsługi logistycznej transportowania osób pozbawionych wolności pomiędzy jednostkami penitencjarnymi, a także przez organa ścigania. Tam też zlokalizowane zostaną: kojec i wybieg dla psów służbowych, a także parkingi m.in. dla osób odwiedzających.

W sąsiedztwie bazy zaplanowano obiekt hotelowo-szkoleniowy zapewniający nocleg funkcjonariuszom realizującym konwoje z odległych miejsc. Jednocześnie obiekt, wraz z sąsiednim budynkiem strzelnicy z salą gimnastyczną, stworzy bazę dydaktyczno-szkoleniową na potrzeby funkcjonariuszy jednostki i jednostek sąsiednich.

Istnienie takiej bazy stanowić będzie element wyróżniający to więzienie spośród większości jednostek w kraju.

Strefa terenu ścisłego

W tzw. strefie terenu ścisłego, czyli już za murem zaplanowano kompleks 4 trzykondygnacyjnych budynków mieszkalnych dla więźniów. Każdy na około 250 miejsc o zróżnicowanej specyfice.

W ich sąsiedztwie zlokalizowane zostaną obiekty pomocnicze, związane z odbywaniem kary: zakład opieki zdrowotnej, magazyny penitencjarne i sale widzeń. We wnękach pomiędzy pawilonami zaplanowano kompleksy placów spacerowych, natomiast na szczytach pawilonów odkryte boiska sportowe i zadaszoną salę gimnastyczną.

Na granicy pomiędzy strefą wjazdowo-transportową a strefą terenu ścisłego znajdzie się budynek administracji, który dzięki bezpośredniemu połączeniu z budynkiem odwiedzin obsługiwać będzie również ruch osób odwiedzających. W budynku zlokalizowana zostanie poczekalnia dla odwiedzających oraz biuro przepustek.

Strefa gospodarcza

Znajdą się tam wszystkie niezbędne do funkcjonowania jednostki obiekty techniczne takie jak: kuchnia, kotłownia lokalna, pralnia, warsztaty, magazyny, węzeł energetyczny i przepompownia. Tam też wydzielony zostanie obszar przeznaczony na usytuowanie na nim urządzeń stanowiących odnawialne źródła energii.

Strefa produkcyjna

Więźniowie będą pracować na terenie zakładu karnego. Plan zakłada budowę hali produkcyjnej wraz z placem manewrowo-magazynowym. Obiekt umożliwi stworzenie stanowisk pracy i aktywizację zawodową osób pozbawionych wolności oraz nieuprawnionych do opuszczania terenu jednostki.  Przewidywana jest możliwość podziału zarówno samej hali jak i terenu przed halą na dwa niezależne zakłady produkcyjne o różnym profilu działalności.

Dlaczego Dębe koło Kalisza?

Region wschodniej Wielkopolski nie posiada obecnie żadnej jednostki penitencjarnej i obsługiwany jest przez Areszt Śledczy w Ostrowie Wielkopolskim. „Powstanie nowoczesnej wielofunkcyjnej jednostki penitencjarnej dostosowanej do bieżących potrzeb Służby Więziennej pozwalałoby na obsługę około 24 organów dysponujących działających na tym terenie, gdzie wydanych jest ponad 1000 orzeczeń oczekujących na wykonanie kary i gdzie występuje jeden z największych w okręgu poznańskim wskaźników przyjęć osób skazanych w celu odbycia kary pozbawienia wolności oraz tymczasowego aresztowania” – uzasadnia Służba Więzienna. – „Lokalizacja wielofunkcyjnej jednostki penitencjarnej wyposażonej w specjalistyczną bazę transportową pozwoli znacząco uporządkować i w znacznej mierze ograniczyć wykonywanie transportów osób pozbawionych wolności celem umieszczenia we właściwym typie i rodzaju jednostki penitencjarnej”.

Służba Więzienna zwraca też uwagę przychylność władz samorządowych gminy oraz lokalnej społeczności. „Lokalna gospodarka w rejonie planowanej inwestycji opiera się w zdecydowanej większości na produkcji rolnej. Natomiast nieruchomość planowana pod przedmiotową inwestycję wraz z sąsiadującym obszarem przyległym do przebiegającej przez gminę drogi wojewódzkiej położona jest na intensywnie rozwijającym się obszarze inwestycyjnym generującym powstawanie w sąsiedztwie zakładu nowych przedsiębiorstw.

Uwzględniając dodatkowo bliskie położenie znaczących ośrodków miejskich – Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego, spodziewać się należy bogatej i wielopłaszczyznowej współpracy nowo powstałej jednostki penitencjarnej ze środowiskiem lokalnym, pozwalającej między innymi na osiągnięcie wysokiego pułapu aktywizacji zawodowej skazanych odbywających karę w tej jednostce penitencjarnej” – czytamy w uzasadnieniu.

MIK, wizualizacje: UG Żelazków, SW

Inside Max P

Inside 2

Kategorie P

3R

4R

Poziomy Bottom

5R

Google Ads

Redakcja portalu

https://www.facebook.com/faktykaliskiepl

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor prowadzący
Anna Miklas-Pęcherz 

Redakcja telewizji

Oglądaj nas na kanale 232 i/ lub 140 

Multimedia Polska/ Vectra oraz na kanale YT

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor naczelna
Agnieszka Gierz

Fundacja Reakcja

Nadawcą Telewizji Kalisz 

i wydawcą portalu faktykaliskie.pl jest Fundacja Reakcja

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 607 942 977
e-mail: biuro@fundacja-reakcja.pl

Prezes fundacji
Marcin Spętany

https://www.fundacja-reakcja.pl/