Samorząd - Fakty Kaliskie

kontrast:
wielkość czcionki:
A- A+
Dzisiaj jest: 21 październik 2021 Godzina:
imieniny: Klemencja, Jakub

Wyszukiwarka

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Top 1

Top 2

Top mały 1

Samorząd

Dziś sesja budżetowa Rady Miasta Kalisza LIVE

Rada Miasta Kalisza uchwali dziś budżet na 2019 rok. Zachęcamy do śledzenia obrad online.

Porządek obrad

IV Sesji Rady Miasta Kalisza

w dniu 28 grudnia 2018 roku o godz. 9.00

I.  Otwarcie posiedzenia.

II. Propozycje zmian porządku obrad.                                                                                                                   

III. Przyjęcie protokołu III Sesji Rady Miasta Kalisza.

IV. Sprawozdanie Prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym.

V. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok,

2. uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok,

3. Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038 (materiał przekazany wcześniej):

– przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038,

– przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Miasta o projekcie uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038,

– przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038,

– przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kalisza,

– przedstawienie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038,

– dyskusja nad autopoprawką do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038,

– głosowanie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038,

– głosowanie projektu uchwały wraz z autopoprawką w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038,

4. uchwały budżetowej na 2019 rok (materiał przekazany wcześniej):

– przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok,

– przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Miasta o projekcie uchwały
w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok,

– przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok,

– przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
o projekcie uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Miasta Kalisza na 2019 rok,

– przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przez Miasto Kalisz,

– przedstawienie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok,

– dyskusja nad autopoprawką do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok,

– głosowanie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok,

– głosowanie projektu uchwały wraz z autopoprawką w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.

VI. Odpowiedzi na interpelacje.

VII. Interpelacje.

VIII. Zapytania radnych.

IX. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.

X. Zamknięcie obrad.

 

Inside Max P

Inside 2

Kategorie P

3R

4R

Poziomy Bottom

5R

Google Ads

Redakcja portalu

https://www.facebook.com/faktykaliskiepl

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor prowadzący
Anna Miklas-Pęcherz 

Redakcja telewizji

Oglądaj nas na kanale 232 i/ lub 140 

Multimedia Polska/ Vectra oraz na kanale YT

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor naczelna
Agnieszka Gierz

Fundacja Reakcja

Nadawcą Telewizji Kalisz 

i wydawcą portalu faktykaliskie.pl jest Fundacja Reakcja

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 607 942 977
e-mail: biuro@fundacja-reakcja.pl

Prezes fundacji
Marcin Spętany

https://www.fundacja-reakcja.pl/