Samorząd - Fakty Kaliskie

kontrast:
wielkość czcionki:
A- A+
Dzisiaj jest: 29 lipiec 2021 Godzina:
imieniny: Marlena, Urban

Wyszukiwarka

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Top 1

Top 2

Top mały 1

Top maly 2

Samorząd

Dziś sesja absolutoryjna LIVE

Rada Miasta zdecyduje dziś o udzieleniu absolutorium prezentowi Kalisza Krystianowi Kinastowskiemu. Początek sesji o godz. 10.00. Zachęcamy do śledzenia obrad online.

Porządek obrad
XL Sesji Rady Miasta Kalisza
w dniu 24 czerwca 2021 roku o godz. 10.00

I. Otwarcie posiedzenia.
II. Propozycje zmian porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołu XXXIX Sesji Rady Miasta Kalisza.
IV. Sprawozdanie Prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań
i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym.
V. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. udzielenia Prezydentowi Miasta Kalisza wotum zaufania:
a) przedstawienie raportu o stanie gminy za rok 2020,
b) debata nad raportem o stanie gminy za rok 2020:
- głosy radnych Rady Miasta Kalisza,
- głosy mieszkańców,
c) głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Kalisza wotum zaufania,
2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok:
a) przedstawienie stanowisk stałych komisji Rady Miasta Kalisza,
b) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza
w zakresie sprawozdania finansowego Miasta Kalisza za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok i informacją o stanie mienia Kalisza – Miasta na prawach powiatu na dzień 31 grudnia 2020 r.,
c) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Kalisza sprawozdaniu
z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia,
d) dyskusja,
e) głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za
2020 rok,
3. udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Kalisza:
a) wystąpienie Prezydenta Miasta Kalisza,
b) przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Kalisza za 2020 rok,
c) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Kalisza za rok 2020,
d) dyskusja,
e) głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Kalisza,
4. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Kaliszu, w roku szkolnym 2021/2022,
5. zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez Publiczne Służby Zatrudnienia,
6. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji,
7. wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

VI. Przyjęcie sprawozdania z realizacji w 2020 roku „Wieloletniego programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzonymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020” oraz „Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.

VII. Odpowiedzi na interpelacje.
VIII. Interpelacje.
IX. Zapytania radnych.
X. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
XI. Punkt obywatelski.
XII. Zamknięcie obrad.

Elektroniczna wersja materiałów sesyjnych dostępna jest na stronach internetowych:
- www.kalisz.esesja.pl w zakładce – sesja nr XL w dniu 24 czerwca 2021 r.,
- www.bip.kalisz.pl w zakładce – Rada Miasta – Projekty uchwał Rady Miasta.

RED, fot. arch.

################################################################

Dziękujemy, że przeczytałeś ten artykuł. Podziel się tymi informacjami z innymi. Wyślij link swoim przyjaciołom i znajomym.  Twoje udostępnienie i polecenie nas innym jest dla nas najlepszym podziękowaniem  za pracę dziennikarską na rzecz naszych czytelników. Ciebie to nic nie kosztuje, nam pozwala rozwijać redakcję.

Masz dla nas ciekawy temat? Może szukasz jakiś informacji albo chcesz żebyśmy zajęli się jakąś sprawą? Pisz do nas: .  

Faktykaliskie.pl to portal informacyjny tematycznie obejmujący Kalisz i południową Wielkopolskę. Codziennie przygotowujemy dla Was nawet do kilkudziesięciu informacji o najważniejszych wydarzeniach z miasta i regionu. Na naszym portalu w zakładce „Telewizja Kalisz” znajdziesz też codzienny serwis informacyjny „Magazyn Miejski” jedynej telewizji w mieście. Zachęcamy też do odwiedzania naszych mediów społecznościowych:

https://www.facebook.com/faktykaliskiepl

https://www.youtube.com/channel/UCDsE1VEqkkY_xJo12bjvoqw

Artykuły i materiały telewizyjne przygotowuje dla Was zespół Fundacji Reakcja. Więcej o nasz znajdziecie na stronie https://www.fundacja-reakcja.pl/

Inside Max P

Inside 2

Kategorie P

3R

4R

Poziomy Bottom

5R

Google Ads

Redakcja portalu

https://www.facebook.com/faktykaliskiepl

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor prowadzący
Anna Miklas-Pęcherz 

Redakcja telewizji

Oglądaj nas na kanale 232 i/ lub 140 

Multimedia Polska/ Vectra oraz na kanale YT

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor naczelna
Agnieszka Gierz

Fundacja Reakcja

Nadawcą Telewizji Kalisz 

i wydawcą portalu faktykaliskie.pl jest Fundacja Reakcja

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 607 942 977
e-mail: biuro@fundacja-reakcja.pl

Prezes fundacji
Marcin Spętany

https://www.fundacja-reakcja.pl/