Powiat - Fakty Kaliskie

kontrast:
wielkość czcionki:
A- A+
Dzisiaj jest: 26 wrzesień 2021 Godzina:
imieniny: Kosma, Damian

Wyszukiwarka

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Top 1

Top 2

Top mały 1

Powiat

Powiatowe Spotkanie z Kulturą w Żelazkowie ZDJĘCIA

14 nagród finansowych i 5 nagród honorowych wręczono w sobotę, 29 września podczas dorocznego Powiatowego Spotkania z Kulturą w Żelazkowie. Wydarzenie jest okazją do uhonorowania osób, zespołów ludowych, orkiestr dętych, kół gospodyń wiejskich i stowarzyszeń zaangażowanych w działalność na rzecz rozwoju i promocji powiatu kaliskiego w dziedzinie kultury.

Uchwałą Zarządu Powiatu Kaliskiego nagrody finansowe w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania lub ochrony kultury za 2017 roku otrzymali: Ewa Kowalczyk-Wiśniewska, Zdzisław Gotfryd, Halina Grzegorek, Marek Kubera, Zespół "Koźminiacy", Stowarzyszenie "Działamy Razem", Koło Gospodyń Wiejskich w Liskowie, Stowarzyszenie Aktywni Rodzice, Zespół Śpiewaczy "Ale Babki", Koło Gospodayń Wiejskich w Michałowie Drugim, Grzegorz Rapś, Grupa Okupniczanki, Koło Emerytów, Inwalidów i Rencistów w Żelazkowie i Zespół Kabaretowo-Ludowy Niechcice.

Przyznano także nagrody honorowe za działalność w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania lub ochrony kultury za rok 2017. Otrzymali je: Maria Szczap, Janina Plichta, Helena Szych, Fundacja "Inicjatywa dla Opatówka" i Laura Barbara Wojtysiak.

O oprawę muzyczną imprezy zadbały Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Mycielinie pod kierownictwem Mariusza Trzcińskiego oraz zespół muzyczny "Niechcice".

Sylwetki nagrodzonych:

Nagrody finansowe w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania lub ochrony kultury za 2017 rok:

Ewa Kowalczyk-Wiśniewska – nauczyciel w Zespole Szkół w Piotrowie oraz metodyk w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. Od 2004 roku pracuje społecznie jako komisarz Międzynarodowego Pleneru Malarskiego w Blizanowie. Jest organizatorem corocznych warsztatów plastycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Blizanów i powiatu kaliskiego. Jest społecznikiem zaangażowanym w rozwój kultury, szczególnie malarstwa w powiecie kaliskim.

Zdzisław Gotrfyrd - jest artystą plastykiem. Od dziecka rysował i malował, ale zawsze marzył o tym by rzeźbić w drewnie co zrealizował w dorosłym życiu. W 2011 roku w Brzezinach przejął po nieżyjącym artyście Bogdanie Jareckim Dom Pracy Twórczej, w którym dzięki pomocy lokalnych władz odnowił i stworzył pracownię rzeźbiarską, a Dom Pracy Twórczej otrzymał przydomek "Brzezin". W tym samym roku został przyjęty do Związku Artystów Plastyków Rzeczypospolitej Polskiej i otrzymał tytuł artysty plastyka. Do szczególnych osiągnięć rzeźbiarza należy zaliczyć cykl prac postaci historycznych, jakie wykonywał do zamku królewskiego w Chęcinach. Otrzymał także wyróżnienie za wykonanie najpiękniejszej rzeźby na I Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w szybkim rzeźbieniu piłą. Wielokrotnie zdobywał czołowe miejsca w konkurencjach szybkiego rzeźbienia piłą łańcuchową SpeedCarving. Jest autorem wielu rzeźb upiększających i stanowiących atrakcję turystyczną gminy Brzeziny.

Halina Grzegorek jest kierownikiem Zespołu Śpiewaczego „Cekowianki”, który od wielu lat kontynuuje pokoleniowy przekaz regionalnych pieśni zapoczątkowany przez Zespół Regionalny pod kierownictwem pana Jana Orczykowskiego. Kultywuje on również dawne formy obrzędowe np. „Pyrczok” „Niedźwiedzie”, „ Dożynki”. Swój repertuar opiera na opracowaniach Jarosława Lisakowskiego „Pieśni Kaliskie” i na pokoleniowym przekazie piosenek najbliższego środowiska. W repertuarze Zespołu są regionalne pieśni kaliskie, biesiadne, monologi, nie brak również satyrycznego spojrzenia na rzeczywistość. Pani Grzegorek zajmuje się również rękodziełem m.in. bibułkarstwem. Bierze udział w warsztatach, prelekcjach i pokazach.

Marek Kubera jest od 2010 roku kapelmistrzem Orkiestry Dętej OSP w Godzieszach Wielkich. Początki Orkiestry Dętej sięgają 1919 roku. Obecnie Orkiestra przeżywa odrodzenie za sprawą kapelmistrza Marka Kubery. W większości członkami są osoby poniżej 25. roku życia, zarówno chłopcy jak i dziewczęta, którzy z zaangażowaniem nadają tempo pracy. W szeregach Orkiestry obecni są również starsi muzycy, jako weterani od lat związani z OSP, wspierają i uczą młodzież, stanowiąc wzór do naśladowania. Orkiestrę można usłyszeć podczas uroczystości kościelnych i strażackich organizowanych na terenie gminy Godziesze Wielkie, a także całego powiatu kaliskiego. Dzięki inicjatywie Pana Marka Kubery Orkiestra co roku bierze udział w licznych przeglądach i konkursach organizowanych na szczeblu powiatowym oraz ogólnopolskim zdobywając nagrody i wyróżnienia.

Zespół "Koźminiacy" powstał w marcu 2004 roku. Członkowie Zespołu to mieszkańcy gminy Koźminek, dla których śpiew i obcowanie z ludową twórczością sprawia wielką radość. To sprawia, że realizując swoje zamiłowanie współtworzą i pielęgnują najcenniejsze wartości kultury ludowej regionu kaliskiego. Członkowie Zespołu charakteryzują się pasją i entuzjazmem do kultury, a przede wszystkim wkładają dużo serca w każdy występ. Zespół „Koźminiacy” wykonuje repertuar folklorystyczny i biesiadny, corocznie uświetnia gminne imprezy, m.in.: Spotkanie Noworoczne, Gminne Dożynki, obchody Dnia Niepodległości. Ponadto Zespół prezentował się podczas wielu imprez powiatowych, zarówno na terenie powiatu kaliskiego jak i powiatów ościennych. Poprzez udział w licznych przeglądach i festiwalach promuje naszą gminę na terenie Wielkopolski. Zespół „Koźminiacy” to niewątpliwie artystyczna wizytówka Gminy Koźminek i Powiatu Kaliskiego.

Stowarzyszenie DZIAŁAMY RAZEM powstało w 2013 r. z inicjatywy mieszkańców wsi Pyczek, Madalin i Annopol. Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest osiągnięcie wszechstronnego społeczno - gospodarczego rozwoju wsi położonych w Gminie Lisków. Dąży ono do osiągnięcia zamierzonego celu głównie poprzez podtrzymywanie i propagowanie miejscowych tradycji kulturowych, propagowanie wśród mieszkańców idei etycznych oraz postaw zmierzających do odpowiedzialności za siebie, rodzinę i swoje środowisko, rozwoju różnych form turystyki, rekreacji itp. Stowarzyszenie DZIAŁAMY RAZEM bierze udział w wielu szkoleniach i warsztatach folklorystycznych i kulinarnych oraz wydarzeniach kulturalnych gminy i powiatu (np. dożynki gminne, Festiwal Tradycyjnych Smaków w „Krainie Nocy i Dni” oraz wiele innych).

Koło Gospodyń Wiejskich w Liskowie zostało zawiązane  na prośbę ks. W. Blizińskiego jako kółko ziemianek, a jego organizacją zajęła się obywatelka ziemska pani Maria Kurcewska z Zakrzewa. Członkinie stowarzyszenia aktywnie działają w środowisku lokalnym realizując cele statutowe. Biorą udział w różnorodnych wydarzeniach kulturalnych na terenie gminy oraz powiatu, organizują pikniki, spotkania integracyjne, wspierają inne instytucje działające w środowisku lokalnym, zdobywają także dodatkowe fundusze z zewnątrz, które pomagają w rozszerzeniu działalności.

Stowarzyszenie AKTYWNI RODZICE jest organizacją działającą na terenie gminy Lisków. Głównym celem działania Stowarzyszenia jest osiągnięcie wszechstronnego społeczno–gospodarczego rozwoju miejscowości Strzałków
i Chrusty oraz Gminy Lisków poprzez realizowanie zadań upowszechniania kultury i tradycji. Stowarzyszenie AKTYWNI RODZICE bierze udział w wielu szkoleniach i warsztatach folklorystycznych, kulinarnych oraz wydarzeniach kulturalnych Gminy Lisków tj. dożynki, festyny, pieczenie pierniczków itp. Na terenie powiatu kaliskiego bierze udział w Festiwalu Tradycyjnych Smaków w „Krainie Nocy i Dni” mającym na celu  kultywowanie tradycyjnych przepisów kulinarnych i potraw regionalnych. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy członków dla potrzeb realizacji zadań, upowszechniania kultury i tradycji oraz integrowania różnych grup społecznych w działaniach zmierzających do poprawy jakości życia mieszkańców.

Zespół Śpiewaczy „Ale Babki” od 5 lat prężnie działa w dziedzinie kultury i jej promocji. Uświetnia lokalne i religijne uroczystości oraz bierze udział w śpiewaczych przeglądach i festiwalach. Członkinie Zespołu „Ale Babki” są pomysłodawczyniami Festynu Integracyjnego „Wiosenne Spotkanie z Piosenką i Muzyką Ludową”. Panie z zespołów śpiewaczych chętnie współpracują z miejscową szkołą, dzięki czemu podczas „Spotkania” na scenie prezentują się dzieci uzdolnione wokalnie. Zaangażowanie z jakim Panie tworzą tą muzyczną formację, zasługuje na szczególne wyróżnienie. Zespół Śpiewaczy „Ale Babki” nie tylko odtwarza znane utwory ale także tworzy własne teksty. Ich motto brzmi: „Radością jest śpiewać wszystkim – nie tylko na festynach, ale także ludziom chorym – by dać im radość życia”.

Koło Gospodyń Wiejskich w Michałowie Drugim działa już przeszło 50 lat. Koło Gospodyń Wiejskich przez cały okres swojej działalności realizuje wiele inicjatyw kulturalno - edukacyjnych skierowanych do mieszkańców sołectwa Michałów Drugi. Organizują życie kulturalno - społeczne dla całej społeczności lokalnej m.in. Tradycyjny Śledzik, Dzień Kobiet, ''Michałki'' Imieniny Wsi, spotkania i wyjazdy integracyjne dla mieszkańców. Ich działalność skupia się na zachowaniu lokalnej tradycji, ciągłości kulturowej, zwyczajów, co promują nie tylko
w swojej miejscowości, ale również na terenie powiatu kaliskiego i województwa wielkopolskiego. Członkinie Koła ze swoimi potrawami biorą udział w licznych festiwalach i imprezach. Odnoszą przy tym wiele sukcesów, również na poziomie ponadlokalnym.

Grzegorz Rapś - działalność artystyczną związaną z malarstwem rozpoczął w latach 70 – tych. Prowadził wówczas Pracownię Plastyczną w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Zbiersku, w której wykonywał prace plastyczne oraz prowadził zajęcia z dziećmi i młodzieżą. Przez 3 lata działał w Zrzeszeniu Plastyków we Wrocławiu biorąc udział między innymi w plenerach malarskich oraz organizując wystawy. Swoje dzieła wykonuje stosując technikę olejną. Są to pejzaż, fantastyki, martwa natura oraz grafiki i szkice ołówkowe. W swoich pracach przedstawia malownicze zakątki gminy i miasta Stawiszyn oraz powiatu kaliskiego. Odbiorcami Jego dzieł są mieszkańcy Stanów Zjednoczonych, Anglii, Belgii, Francji, Niemiec oraz Grecji. Jego dzieła ukazują piękno Stawiszyńskiej Ziemi oraz powiatu kaliskiego. Są prezentowane na terenie całego kraju oraz poza  granicami Polski.

Grupa Okupniczanki pod obecną nazwą rozpoczęła swoją oficjalną działalność w 2016 roku od złożenia wniosku do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich „Wielkopolska Wiara”
o przyznanie dotacji na organizację kursów kulinarnych. Pozyskano 5000 złotych na realizacje projektu „Smacznie i z tradycją od Okupników z Sobiesęk Trzecich”. Po przeprowadzeniu kursów kulinarnych pod okiem fachowca, w szeregi Okupniczanek wstąpiła wiara w to,
że lokalna mała społeczność ma siłę i może wspólnie zaistnieć na obszarze gminy, powiatu i województwa. Liderem Grupy jest pani Ilona Skowrońska, koordynator Projektów organizowanych przez OSP oraz przez Grupę Okupniczanki. Grupa może poszczycić się m.in. zdobyciem I miejsca w plebiscycie Głosu Wielkopolskiego na najlepsze Koło Gospodyń Wiejskich 2017 roku Powiatu Kaliskiego.

Koło Emerytów, Inwalidów i Rencistów w Żelazkowie powstało 18 listopada 2005 r. Związek ten liczy 100 osób, a w skład Zarządu wchodzą następujące osoby: Zofia Suchecka - Przewodnicząca, Michalina Góral, Wanda Wawrzyniak, Grażyna Niemiec, Bronisław Szymczak. Członkowie Związku biorą udział w różnego rodzaju imprezach kulturalnych, takich jak: Dożynki Gminne
i Powiatowe, Piknik w Brzeziu (2009), Dzień Kobiet, Dzień Seniora w Żelazkowie, (2010), Festiwal Dojrzały Talent  (2012), Festiwal Smaków – I nagroda za ciasto (2015), Dożynki Wojewódzko Diecezjalne (2016) – stoisko z potrawami regionalnymi – wyróżnienie. Koło kultywuje
i szerzy tradycje kulinarne regionu kaliskiego poprzez współorganizację i  udział w wielu imprezach. 

Zespół Kabaretowo-Ludowy Niechcice działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Żelazkowie już od 17 lat. Nazwa „Niechcice” wywodzi się z sentymentu do twórczości Marii Dąbrowskiej urodzonej w Russowie, dlatego często występ Zespołu zaczyna się utworem Agnieszki Osieckiej „Od nocy do nocy”. „Niechcice” mają za sobą 400 występów nie tylko na terenie gminy, ale również w powiecie i poza jego granicami. Zespół „Niechcice” tworzą ludzie bezinteresowni, z poczuciem humoru w pełni zaangażowani w działalność kulturalną. Mimo własnych obowiązków członkowie chętnie niosą radość innym występując społecznie na festynach wiejskich i parafialnych oraz imprezach gminnych. „Niechcice” propagują regionalny folklor, tradycje i obyczaje naszych dziadków. W repertuarze kapeli znajdują się pieśni ludowe, piosenki biesiadne, tańce i różne scenki kabaretowe dotyczące aktualnych problemów wsi, życia społecznego i polityki.

Nagrody honorowe w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania lub ochrony kultury za 2017 rok:

Pani Maria Szczap - jest nauczycielem w Zespole Szkół w Blizanowie. Od wielu lat jest dyrygentem chóru szkolnego w Blizanowie, a od 2016 r. również w Jankowie Pierwszym. W 2016 i 2017 r. połączone chóry zajęły I miejsce w Regionalnym Przeglądzie Chórów Szkolnych w Ostrowie Wielkopolskim. Pani Maria Szczap to oddany pracy z dziećmi i młodzieżą  nauczyciel i społecznik.

Janina Plichta - od 1997 roku,  tj. od powstania Zespołu Pieśni „Brzezinianki” bierze czynny udział w działalności  Zespołu. Poprzez swoją aktywną działalność przyczyniła się do jego rozwoju i sukcesów. Od chwili powstania Zespół działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Brzezinach. Zespół „Brzezinianki” kultywuje folklor kalisko-sieradzki. Zespół
w swej 20 - letniej działalności, brał czynny udział w życiu kulturalnym Gminy Brzeziny i Powiatu Kaliskiego. Występował również na imprezach i uroczystościach wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych. Pani Janina od kilku lat występuje również jako solistka ludowa zdobywając wyróżnienia i nagrody na  Biesiadach Folkloru Ziemi Kaliskiej, Wojewódzkich Przeglądach  Folklorystycznych. Dwukrotnie reprezentowała region kaliski na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

Helena Szych - od 1997 roku,  tj. od powstania Zespołu Pieśni „Brzezinianki” bierze czynny udział w działalności Zespołu. Poprzez swoją aktywną działalność przyczyniła się do jego rozwoju i sukcesów.  Pani Helena swoją pasją dzieli się również z młodzieżą szkolną biorąc udział w wielu spotkaniach gdzie barwnie opowiada
o dawanych tradycjach ludowych z terenu gminy Brzeziny. Jest wieloletnią działaczką społeczną, od ponad 50 lat prowadzi w swojej miejscowości Koło Gospodyń Wiejskich.

Fundacja ''Inicjatywa dla Opatówka'' funkcjonuje od 14 kwietnia 2015 r. i aktywizuje społeczności lokalne Gminy Opatówek i okolic w takich dziedzinach jak: kultura, edukacja, sport, wolontariat czy dobroczynność. Dotychczas Fundacja zrealizowała kilkanaście projektów, m.in.: Międzynarodowy Festiwal "Jesień Organowa" w Chełmcach, Spotkania ze sztuką - Opatówek, Święto Ulicy Kościelnej, akcje charytatywne i inne. Fundacja "Inicjatywa dla Opatówka" współpracuje na wielu płaszczyznach
z samorządem wszystkich szczebli, przedsiębiorcami, organizacjami, instytucjami i osobami prywatnymi.

Laura Barabara Wojtysiak od 2007 roku jest Dyrektorem Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków.  Do jej najważniejszych działań dotyczących upowszechniania kultury można zaliczyć: 1) redakcję (redaktor naczelny) wydanej przez BPG Żelazków książki „Wspomnienia Teresy Zawadki. Żelazków za czasów okupacji, wyzwoleniai w okresie powojennym”, 2) autorstwo zdjęć do książki „Nasza Gmina Żelazków w stulecie odzyskania niepodległości Ojczyzny” wydanej również przez BPG Żelazków w 2018 r., 3) organizację Piknikowych Poczytanek. Piknikowe Poczytanki były w 2017 r. kontynuacją półkolonii z 2016 r., które odbywały się pod hasłem „Cały Żelazków czyta dzieciom” oraz corocznej akcji Bibliotekarze czytają dzieciom, 4) organizację projektu „Żelazków – historie wsi ocalić od zapomnienia”. Celem projektu było ocalenie od zapomnienia historii Żelazkowa, która pozostała w pamięci najstarszych mieszkańców gminy,5) koordynowanie działań związanych z otwarciem Izby Regionalnej w Żelazkowie - w ramach programu Równać Szanse 2008, finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Biblioteka na czele z p. Laurą Wojtysiak wraz z miejscową młodzieżą, realizowała projekt Pamiętajmy o przeszłości. Projekt ten, znalazł się wśród pięciu innych, które zostały wybrane spośród 51 innych projektów z województwa wielkopolskiego. Celem projektu było stworzenie młodzieży warunków do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, wzbudzenie zainteresowania historią regionu, wykształcenie umiejętności współpracy z instytucjami z terenu gminy. Końcowym efektem całego projektu było powstanie Izby Regionalnej.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Kaliszu, fot.  Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Inside Max P

Inside 2

Kategorie P

3R

4R

Poziomy Bottom

5R

Google Ads

Redakcja portalu

https://www.facebook.com/faktykaliskiepl

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor prowadzący
Anna Miklas-Pęcherz 

Redakcja telewizji

Oglądaj nas na kanale 232 i/ lub 140 

Multimedia Polska/ Vectra oraz na kanale YT

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor naczelna
Agnieszka Gierz

Fundacja Reakcja

Nadawcą Telewizji Kalisz 

i wydawcą portalu faktykaliskie.pl jest Fundacja Reakcja

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 607 942 977
e-mail: biuro@fundacja-reakcja.pl

Prezes fundacji
Marcin Spętany

https://www.fundacja-reakcja.pl/