Powiat - Fakty Kaliskie

kontrast:
wielkość czcionki:
A- A+
Dzisiaj jest: 27 październik 2021 Godzina:
imieniny: Sabina, Florencjusz

Wyszukiwarka

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Top 1

Top 2

Top mały 1

Powiat

Jednogłośne absolutorium dla Zarządu Powiatu Kaliskiego

Zarząd Powiatu Kaliskiego z absolutorium za 2017 rok. Radni pozytywnie ocenili wykonanie budżetu i jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Po zapoznaniu się z uchwałami Regionalnej Izby Obrachunkowej, pozytywnymi opiniami komisji stałych oraz wnioskiem i uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kaliskiego, radni  udzielili absolutorium Zarządowi. - To jednogłośne głosowanie, bez uwag i dyskusji, to nasza wspólna radość, to efekt codziennej pracy, zarówno na sesjach i komisjach, jak i w terenie. Cieszymy się z inwestycji, które skutecznie realizujemy – otwieraliśmy dom opiekuńczo - wychowawczy w Ostrowie Kaliskim, to też efekt naszej wspólnej pracy. Mamy rok szczególny, w którym świętujemy 100-lecie Odzyskania Niepodległości, pracujemy cały czas dla społeczeństwa i rozwoju powiatu – podsumował udzielenie absolutorium Krzysztof Nosal, starosta kaliski.

Na sesji 18 czerwca radni udzielili również pomocy finansowej wszystkim gminom powiatu kaliskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych. Każdy z samorządów otrzymał po 10 000 zł. Za te pieniądze wyremontowane zostaną strażnice, części operacyjne strażnic, garaże, autopompy, a także zakupiony będzie sprzęt przeciwpożarowy, zestawy hydrauliczne i umundurowanie.

W partnerstwie z gminami Godziesze Wielkie i Opatówek realizowana będzie ponadto inwestycja drogowa polegająca na przebudowie dróg powiatowych w miejscowościach: Żydów, Borek, Chełmce, Wolica i Porwity. Na tę inwestycję oraz zadania związane z przebudową drogi powiatowej na odcinku Morawin – Szadek i termomodernizacją budynków użyteczności publicznej, zaciągnięto kredyt bankowy w wysokości 7 500 000 zł.

 MIK za: M. Wolarz, fot. W. Przybylska

Inside Max P

Inside 2

Kategorie P

3R

4R

Poziomy Bottom

5R

Google Ads

Redakcja portalu

https://www.facebook.com/faktykaliskiepl

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor prowadzący
Anna Miklas-Pęcherz 

Redakcja telewizji

Oglądaj nas na kanale 232 i/ lub 140 

Multimedia Polska/ Vectra oraz na kanale YT

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor naczelna
Agnieszka Gierz

Fundacja Reakcja

Nadawcą Telewizji Kalisz 

i wydawcą portalu faktykaliskie.pl jest Fundacja Reakcja

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 607 942 977
e-mail: biuro@fundacja-reakcja.pl

Prezes fundacji
Marcin Spętany

https://www.fundacja-reakcja.pl/