Powiat - Fakty Kaliskie

kontrast:
wielkość czcionki:
A- A+
Dzisiaj jest: 17 wrzesień 2021 Godzina:
imieniny: Justyna, Lambert

Wyszukiwarka

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Top 1

Top 2

Top mały 1

Powiat

Budżet Powiatu Kaliskiego uchwalony. Jakie inwestycje zaplanowano w 2021 roku?

28 grudnia odbyła się ostatnia w tym roku sesja Rady Powiatu Kaliskiego. Przegłosowano 16 projektów uchwał, w tym najważniejszą - budżetową. Radni obradowali w trybie zdalnym.

Rada przyjęła m.in. projekt uchwały w sprawie budżetu Powiatu Kaliskiego na 2021 rok jak i projekt uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 -2029 większością głosów, przy 14 głosach „za” i 6 głosach „wstrzymujących się”.

W przyjętym na 2021 rok budżet Powiatu Kaliskiego dochody ustalono na łączną kwotę 66 494 813, 83 zł. w tym dochody bieżące  stanowią 59 036 561,84 zł. a dochody majątkowe 7 458 251,99 zł.

Z kolei wydatki budżetu na 2021 rok określono  wysokości 80 761 175,06 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 57 197 452,90 zł. a wydatki majątkowe 23 563 722,16 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 14 266 361,23 zł. zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym.

W budżecie określono łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 17 369 534,23 zł. a rozchody w wysokości 3 103 173,00 zł.

Wśród najważniejszych inwestycji planowanych do realizacji  przyszłym roku można zaliczyć:

- inwestycje w zakresie przebudowy dróg powiatowych m.in. na odcinkach Lisków – Zakrzyn – Koźlątków – Krzyżówki, Kolonia Skarszewek – Tykadłów – Goliszew, Blizanów Drugi – Piątek Mały, dotację dla Gminy Brzeziny na realizację iwnestycji drogowej,  inwestycje w zakresie budowy chodników,

- inwestycje związane z realizacją projektu Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom w zakresie budowy ścieżek rowerowych,

- ciąg dalszy inwestycji związanych z zagospodarowaniem i przebudową placu przed Starostwem Powiatowym w Kaliszu oraz zabytkową salę nr 1,

- inwestycje w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne.

- Chciałabym pogratulować Panu Staroście, Członkom Zarządu oraz Pani Skarbnik przygotowania projektu budżetu na 2021 rok, tym bardziej, iż po raz pierwszy przypadło ono w tak trudnym do planowania długoterminowego  czasie epidemii koronawirusa. Projekt budżetu na 2021 rok jest jak zwykle projektem kompromisowym, który został wyważony pomiędzy dużymi potrzebami inwestycyjnymi koniecznymi do zrealizowania a możliwościami finansowymi. Życzę, aby korzystając z doświadczeń z poprzednich lat w pozyskiwaniu środków zewnętrznych a także dobrej współpracy m.in. z samorządami gminnymi udało się zrealizować nie tylko zadania przewidziane w projekcie uchwały budżetowej, ale także wprowadzić do budżetu i zrealizować nowe inwestycje – przedstawiła swoje stanowisko przewodnicząca Komisji Budżetu Małgorzata Banaś.

- Wnioskujemy, aby ten rok był pod znakiem oszczędności oraz realizacji już rozpoczętych inwestycji. Cieszymy się z autopoprawek, które zostały wprowadzone, niepokoi zaś prognozowane zadłużenie –mówił  Radny Krzysztof Dziedzic, który szczegółowo omówił plany, wskaźniki, źródła dochodów i wydatków.

- Budżet to nie tylko opis, są to konkretne liczby. Liczby, które są zarówno w WPF jak i w budżecie wynikają z realizacji konkretnych zadań. Na każdej sesji podejmowane są zmiany w budżecie. Zarząd realizuje budżet, który przyjmuje Rada Powiatu. Jeśli realizujemy duże zadania to sięgamy po środki pożyczkowe. Ważne jest również to,  ile nas kosztuje obsługa zadłużenia. W obecnych czasach obsługa zadłużenia nie jest droga w porównaniu do lat poprzednich. […] Dziękuję Pani Skarbnik i całemu Zespołowi Wydziału Finansów za sprawne przygotowanie budżetu. Dziękuję samorządom gminnym za współpracę. Dzięki dotowaniu naszego budżetu przez gminy możemy zrealizować o wiele więcej inwestycji szczególne drogowych” Jest to najważniejszy dokument jaki uchwalamy, nasza Rada dokonuje częstych zmian co wynika z realiów Będziemy ten budżet realizowali gospodarnie. Czekamy na rozstrzygnięcie konkursów, mamy nadzieję, że będziemy realizować kolejne inwestycje. Współpracujemy owocnie także z Aglomeracją Kalisko – Ostrowską, to cieszy, że będziemy realizować kolejne wspólne projekty – powiedział starosta kaliski Krzysztof Nosal.

Radni jednogłośnie przyjęli także plany pracy poszczególnych Komisji stałych Rady Powiatu Kaliskiego na 2021 rok.

RED za: Starostwo Powiatowe w Kaliszu, fot. Marta Wolarz

Inside Max P

Inside 2

Kategorie P

3R

4R

Poziomy Bottom

5R

Google Ads

Redakcja portalu

https://www.facebook.com/faktykaliskiepl

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor prowadzący
Anna Miklas-Pęcherz 

Redakcja telewizji

Oglądaj nas na kanale 232 i/ lub 140 

Multimedia Polska/ Vectra oraz na kanale YT

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor naczelna
Agnieszka Gierz

Fundacja Reakcja

Nadawcą Telewizji Kalisz 

i wydawcą portalu faktykaliskie.pl jest Fundacja Reakcja

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 607 942 977
e-mail: biuro@fundacja-reakcja.pl

Prezes fundacji
Marcin Spętany

https://www.fundacja-reakcja.pl/