Powiat - Fakty Kaliskie

kontrast:
wielkość czcionki:
A- A+
Dzisiaj jest: 18 wrzesień 2021 Godzina:
imieniny: Ryszarda, Zachariasz

Wyszukiwarka

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Top 1

Top 2

Top mały 1

Powiat

Akademia Koźminecka - współczesne nawiązanie do bogatej historii

W Koźminku ruszyła Akademia, która nawiązuje do szkoły funkcjonującej w XVI wieku w niewielkim podkaliskim miasteczku. Założeniem projektu jest przypominanie historii miejscowości, panujących w niej obyczajów, ale i ludzi. Pierwsze spotkanie w ramach Akademii Koźmineckiej już się odbyło. I ściągnęło kilkudziesięciu mieszkańców żądnych wiedzy o przeszłości swojej małej ojczyzny.

Akademia ma nawiązywać do szkoły, którą w Koźminku – jednym z ośrodków ruchu reformatorskiego – założyli bracia czescy sprowadzeni do tej miejscowości przez starostę generalnego wielkopolskiego Jakuba z Ostroroga. Jej wykładowcą był późniejszy profesor Akademii Krakowskiej Stanisław Grzebski. Teraz Akademia powraca. - Akademia jest ambitnym przedsięwzięciem, którego celem jest przystępne, ale zarazem naukowe przedstawienie historii i zwyczajnych dziejów Koźminka w różnych epokach. Daty i wydarzenia nie mówią nam zbyt wiele o życiu zwykłych ludzi, którzy przez stulecia zamieszkiwali Koźminek. Tymczasem właśnie to jest najciekawsze dla mieszkańców takich miejscowości jak Koźminek. Akademia ma zadanie umożliwić poszerzenie wiedzy na takie właśnie tematy – informuje Urząd Gminy w Koźminku.

Pierwszy wykład już się odbył. Gościem spotkania był Michał Szymański, doktorant Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego , który w ramach swojej pracy naukowej zajmuje się historią miast i miasteczek prowincji wielkopolskiej. - Historia niewielkich miasteczek, a obecnie często wsi, jest pełna białych plam i nieścisłości. Niedostatek źródeł wynika z braku badań, a tych nie ma, ponieważ brak jest dobrych źródeł. Zamknięte koło tej sytuacji wymaga przerwania, tym bardziej, że małe społeczności są bardzo spragnione wiedzy na temat swojej przeszłości– mówi Michał Szymański. W czasie prelekcji przedstawił dzieje Koźminka, porównując go z innymi niewielkimi ośrodkami w pobliżu, wyjaśniał mechanizmy powstawania i rozwoju miast w średniowieczu i czynniki, które wpływały na ich przemiany. Opowiadał również o wielu niewiadomych, z których, jak podkreślił, spora część może pozostać niewyjaśniona i bez odpowiedzi.

Na spotkanie przyszło ponad sześćdziesiąt osób, z których część przybyła spoza gminy Koźminek. Pozytywny odbiór pokazał, że takie przedsięwzięcia mają wielki sens i są odpowiedzią na konkretne potrzeby mieszkańców. Po wygłoszonej prelekcji, jeszcze przez ponad godzinę toczyły się rozmowy i padały liczne pytania, na które odpowiadał zaproszony gość. Spotkanie odbyło się w sali OSP Koźminek.

AW, UG w Koźminku

Inside Max P

Inside 2

Kategorie P

3R

4R

Poziomy Bottom

5R

Google Ads

Redakcja portalu

https://www.facebook.com/faktykaliskiepl

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor prowadzący
Anna Miklas-Pęcherz 

Redakcja telewizji

Oglądaj nas na kanale 232 i/ lub 140 

Multimedia Polska/ Vectra oraz na kanale YT

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor naczelna
Agnieszka Gierz

Fundacja Reakcja

Nadawcą Telewizji Kalisz 

i wydawcą portalu faktykaliskie.pl jest Fundacja Reakcja

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 607 942 977
e-mail: biuro@fundacja-reakcja.pl

Prezes fundacji
Marcin Spętany

https://www.fundacja-reakcja.pl/