Kultura - Fakty Kaliskie

kontrast:
wielkość czcionki:
A- A+
Dzisiaj jest: 17 czerwiec 2021 Godzina:
imieniny: Laura, Wolmar

Wyszukiwarka

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Top 2

Top mały 1

Kultura

Biesiada w Brzezinach 2018 GALERIA ZDJĘĆ

Blisko 60 wykonawców, pasjonatów ludowej twórczości, z południowej Wielkopolski zaprezentowało się podczas dwudniowej Biesiady Folkloru w Brzezinach. Występom, które odbywały się na Estradzie nad Zalewem, przysłuchiwali i przyglądali się także znawcy, etnolodzy, etnomuzykolodzy i etnochoreografowie. Tradycyjnie w ramach imprezy organizowanej przez kaliskie CKiS odbywały się Targi i Warsztaty Sztuki Ludowej.

Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej ma ponadtrzydziestoletnią historię, a do podkaliskich Brzezin zawitała po raz dziesiąty. Co dwa lata ma charakter konkursowy i staje się dla wszystkich animatorów folklorystycznego środowiska swoistym uporządkowaniem dotychczasowych działań i wartościową konfrontacją dorobku, a dla badaczy z zewnątrz z jednej strony wzbogaceniem wiedzy o folklorze naszego regionu, z drugiej - probierzem przemian, jakie zachodzą w kapelach, zespołach czy stowarzyszeniach kultywujących ludową tradycję.

Na Biesiadę zjechali wykonawcy z powiatów kaliskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego, krotoszyńskiego, pleszewskiego i jarocińskiego. Na estradzie królowały pieśni, tańce i obrzędy wielkopolskie, ale nie zabrakło także kilku ukłonów w stronę folkloru innych regionów, np. tańców kaszubskich czy przeworsko-rzeszowskich. Wśród wykonawców tegorocznej Biesiady dominowali śpiewający soliści i zespoły śpiewacze, ale nie zabrakło również indywidualnych występów instrumentalistów i kapel. Były także teatralizowane widowiska obrzędowe umiejętnie eksponujące zarówno dorobek śpiewaczy, jak i taneczny.

Niezwykle radosnym i energetycznym finałem estradowych prezentacji stała się potańcówka „Tańce blisko ziemi”, którą z wielką wprawą koordynowali Anna i Krzysztof Rospondkowie z Kociny. Do tańca ruszyli nie tylko wykonawcy, ale także zgromadzeni nad zalewem widzowie. „Pod nóżkę” zagrały aż trzy kapele i niezawodny 92-letni Leon Lewandowski z Brzezin.

W czasie, gdy wszyscy dobrze się bawili jurorzy przygotowali werdykt podsumowujący dwudniowe prezentacje konkursowe. W tym roku ludowym artystom z naszego regionu przyglądali i przysłuchiwali się dr Arleta Nawrocka-Wysocka, etnomuzykolog z Polskiej Akademii Nauk, dr hab. Anna Weronika Brzezińska, etnolog z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  Piotr Kulka, choreograf i folklorysta, na co dzień kierownik Zespołu „Wielkopolanie” z Poznania i Anna Maria Gałczyńska, instruktorka ds. dziedzictwa kulturowego CKiS w Kaliszu w roli sekretarza jury.

Jurorzy po obejrzeniu 57 programów: 7 zespołów tanecznych i obrzędowych, 1 zespołu dziecięcego, 22 zespołów śpiewaczych, 7 kapel, 3 solistów instrumentalistów i 17 solistów śpiewaków – kierując się kryteriami zawartymi w regulaminie Biesiady Folkloru Ziemi Kaliskiej 2018 – postanowili przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

kategoria zespołów tanecznych i folklorystycznych

 

I nagroda:

Zespół Tańca Ludowego GŁOGOWIANIE, pow. ostrowski

- m.in. za wzorcową rekonstrukcję strojów

 

II nagrody:

Zespół Folklorystyczny SNUTKI z Potarzycy, pow. jarociński

tańce przeworsko-rzeszowskie (za zaangażowanie i swobodę, połączenie wokalu z tańcem)

 

Zespół Tańca Ludowego SWOJACY, gr. młodzieżowa z Moszczanki, pow. ostrowski

- za swobodę i naturalność

- za koncepcję, ciekawe połączenie zabaw, śpiewu i tańca

 

III nagroda:

Zespół Pieśni i Tańca GORZYCZANIE z Gorzyc Wielkich, pow. ostrowski

- za duży postęp i dopracowanie wizerunku scenicznego

 

wyróżnienie:

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca OŁOBOK, pow. ostrowski

- za poprawę wizerunku scenicznego

 

kategoria zespołów dziecięcych

 

I nagroda:

Zespół Tańca Ludowego SWOJACY gr. dziecięca z Moszczanki, pow. ostrowski

 

kategoria zespołów śpiewaczych

 

I nagrody:

Zespół Śpiewaczy BIADKOWIANKI, pow. krotoszyński

Zespół Śpiewaczy DĄBROWIANKI, pow. jarociński

Zespół Folklorystyczny DORUCHOWIANIE grupa męska, pow. ostrzeszowski

Zespół Śpiewaczy LUTOGNIEWIACY, pow. krotoszyński

 

II nagrody:

Zespół Pieśni BRZEZINIANKI, pow. kaliski

Zespół Śpiewaczy KOBIERZANKI, pow. krotoszyński

Zespół Śpiewaczy KOŹMINIACY, pow. kaliski

 

III nagrody:

Zespół Folklorystyczny DORUCHOWIANIE, pow. ostrzeszowski

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca OŁOBOK grupa śpiewacza, pow. ostrowski

Zespół Śpiewaczy WIANKI z Dąbrowy, pow. jarociński

 

wyróżnienia:

Zespół Śpiewaczy KALINA z Nowej Wsi, pow. krotoszyński

Zespół Śpiewaczy KORZENIEWIANKI, pow. kaliski

Zespół Śpiewaczy ŁAGIEWNICZANIE, pow. krotoszyński

Zespół Śpiewaczy ŁĄKOCANIE, pow. ostrowski

 

kategoria kapel ludowych

 

I nagroda:

Kapela Ludowa BRZEZINY I skład, pow. kaliski

- za swobodę, energię, właściwe akcentowanie i oddanie charakteru tańców

 

II nagrody:

Kapela Ludowa BRZEZINY III skład, pow. kaliski

- za energię w graniu „do tańca i do ucha”

Kapela z Kociny, pow. ostrowski

- za prezentowanie lokalnych wariantów melodycznych i dbałość o ciągłość tradycji

 

wyróżnienie:

Kapela SAMI SWOI z Opatówka, pow. kaliski

- za dobry warsztat muzyczny

 

kategoria solistów instrumentalistów

 

nagroda:

Leon Lewandowski z Jagodzińca, gm. Brzeziny, pow. kaliski (skrzypce)

- za osobowość i naturalność

 

wyróżnienia:

Cezary Bednarczyk ze „Swojaków” z Moszczanki, pow. ostrowski (skrzypce)

- za odwagę i bardzo dobre opanowanie instrumentu, umiejętność akompaniowania

Adrianna Zagrodnicka z Kapeli z Żegocina, pow. pleszewski (skrzypce)

- za technikę gry i pozycję liderki w kapeli

 

kategoria solistów śpiewaków

 

I nagrody:

Krystyna Melczak z Dąbrowy, pow. jarociński

- za upór w poszukiwaniu i ciągłą chęć rozwoju artystycznego

Lech Owczarek z Doruchowa, pow. ostrzeszowski

- za naturalność i swobodę, za piękny głos i stylowe wykonanie

Małgorzata Pacholska z Korzeniewa, pow. kaliski

- za dobór repertuaru i piękny głos

 

II nagroda:

Janina Plichta z Czempisza, gm. Brzeziny, pow. kaliski

- za bycie osobowością artystyczną

 

III nagrody:

Halina Wałęsa z Nowej Wsi, pow. krotoszyński

- za mocny, naturalny głos, płynne i stylowe śpiewanie

Józefa Marciniak z Kobierna, pow. krotoszyński

- za naturalność i samodzielność repertuarową

Zofia Pyrek z Koźminka, pow. kaliski

- za radość ze śpiewania

 

wyróżnienia:

Maria Pierunek z Lutogniewa, pow. krotoszyński

- za walory głosowe

Stanisława Musielak z Piwonic w Kaliszu

- za mocny i czysty głos

Marta Kaczmarek ze „Snutek” w Potarzycy, pow. jarociński      

- z rekomendacją na „Nową Tradycję” i Festiwal w Kazimierzu – kontynuację

 

kategoria DUŻY/MAŁY

nie przyznano nagród

Nagrody finansowe w wysokości w sumie 20.000 zł ufundowało Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.

Jury zwróciło uwagę, że celem Biesiady jest promocja i podtrzymanie tradycji folkloru regionu, a przyznając nagrody i wyróżnienia kierowało się: doborem repertuaru, stylem wykonania i cechami gwarowymi śpiewu, poprawnością instrumentarium w kapelach, techniką wykonania tańca, doborem stroju, a także poziomem artystycznym prezentacji.

Warto odnotować, że w przerwie między występami jeden z jurorów, Piotr Kulka, otrzymał z rąk wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego Odznakę Honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”. To wyróżnienie za wieloletnią działalność pedagogiczną i wychowawczą, umacnianie tożsamości regionalnej oraz animację życia kulturalnego w regionie.

 

Sporym zainteresowaniem cieszyły się również Targi Sztuki Ludowej. Swe stoiska w Brzezinach rozłożyli: Piotr Barańczak z Trzemeszna i Wiesław Natywa z wyrobami z siana i słomy oraz Marianna Filipiak z Dąbrowy, również z produktami plecionymi, hafciarki i koronczarki: Hanna Bartkowiak, Eugenia Wieczorek i Aleksandra Klimek z Jarocina, Jolanta Łukaszewska, Danuta Wróbel, Daniela Krawczyńska i Zofia Talarowska z Goliny. Wyroby z wikliny prezentował Janusz Wiśniewski z Dobrowa, z bibuły – Halina Wałęsa z Nowej Wsi k. Rozdrażewa, a garncarskie - Józef Dzieciątkowski z Czarnybrodu. Podziwiano także drewniane rzeźby Bogdana Osucha z Jarocina i Zdzisława Siudy z Brzezin oraz zdobione haftem snutkowym czepce Stanisławy Kowalskiej z Goliny. Spora część artystów poprowadziła także warsztaty, więc można było z Biesiady wyjechać z umiejętnością rzeźbienia w drewnie, wyplatania ze słomy i wikliny oraz tworzenia koronek oraz haftów angielskich i nasnuwanych czy wyrobów z bibuły.

Współorganizatorem Biesiady Folkloru 2018 był Gminny Ośrodek Kultury w Brzezinach, a jej realizacja odbyła się w ramach projektu CKiS w Kaliszu pn. „Grajcie skrzypce, grajcie basy. Dokumentacja i popularyzacja ludowych tradycji muzycznych Ziemi Kaliskiej” z udziałem środków MKiDN oraz Województwa Wielkopolskiego.

 

R. Kuciński, zdj, autor i CKiS

 

Inside Max P

Inside 2

Kategorie P

3R

4R

Poziomy Bottom

5R

Redakcja portalu

https://www.facebook.com/faktykaliskiepl

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor prowadzący
Anna Miklas-Pęcherz 

Redakcja telewizji

Oglądaj nas na kanale 232 i/ lub 140 

Multimedia Polska/ Vectra oraz na kanale YT

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor naczelna
Agnieszka Gierz