Społeczne - Fakty Kaliskie

kontrast:
wielkość czcionki:
A- A+
Dzisiaj jest: 22 październik 2020 Godzina:
imieniny: Glikeria, Sewer

Wyszukiwarka

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Top 2

Top 1

Top mały 1

Top maly 2

Społeczne

Wzięli kredyt, ale ... płacić nie muszą. Tak zdecydował sąd

Kredyt wzięty, więc trzeba go spłacać. A co jeśli przestaniemy? Konieczna jest rozmowy z bankiem, a jeśli to nie pomoże spotkanie stron w sądzie. I myli się ten, kto uważa, że z bankiem wygrać nie można. Nie od dziś wiadomo, że umowy mają wiele pułapek, które mogą sprawić, że sąd przychylnym okiem spojrzy na dłużnika. Przykład? Prosto z kaliskiego podwórka. Mieszkańcy powiatu, którzy przestali spłacać pożyczkę mogą sobie – na razie, bo być może bank odwoła się od tej decyzji - darować dalsze oddawanie długu.

Mecenas Łukasz Jamszoł z kancelarii reprezentującej pozwanych

Ten wynosi prawie 170 000 złotych -  to niespłacony kapitał plus odsetki i odsetki umowne za opóźnienie. Spłaty takiej kwoty domagał się przed sądem bank, ale zgodnie z uzasadnieniem roszczenie kredytodawcy jest nieuzasadnione. Jak to możliwe, skoro mieszkańcy powiatu kaliskiego w maju 2017 roku faktycznie wzięli kredyt na łączną kwotę ponad 170 tysięcy złotych i zobowiązali się spłacać go w 120 ratach w wysokości prawie 2 300 zł każda i z umowy wywiązywali się przez 7 miesięcy? Według sądu wskazane przez bank okoliczności budziły uzasadnione wątpliwości co do rzeczywistego stanu sprawy. A takie zgodnie z kodeksem cywilnym leżą po stronie składającego pozew. 

„Powód reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika nie przedłożył dowodów świadczących o istnieniu stosunku prawnego pomiędzy stronami. Nie wykazał tym samym istnienia roszczenia ani tym bardziej jego wysokości. Powołując się na umowę pożyczki, nie podał jej essentialia negotii – czytamy w uzasadnieniu do decyzji przesłanej przez Edytę Janiszewską, rzecznik Sądu Okręgowego w Kaliszu. - Nie przedłożył także dokumentów świadczących o wymagalności roszczenia. Pozwana zakwestionowała te okoliczności, wskazując na przedwczesność skierowania sprawy na drogę procesu. Sprawa wymagała zatem prowadzenia postępowania dowodowego. Brak dokumentu źródłowego uniemożliwia ustalenie istnienia i zakresu zobowiązania, legitymacji biernej pozwanej i wymagalności roszczenia. Powyższe braki uniemożliwiają pozytywne rozstrzygnięcie sporu. W procesie cywilnym obowiązuje zasada kontradyktoryjności, a Sąd nie ma obowiązku dociekać przyczyn nieprzedłożenia wnioskowanych pozwem dokumentów."

Kredyt, który małżeństwo wzięło ponad 3 lata temu miał pozwolić spłacić dwa wcześniejsze zobowiązania. Z umowy para przestała się wywiązywać z powodu dalszych problemów finansowych, co początkowo bank miał przyjąć do wiadomości i zaproponować rozwiązanie, z którego zrezygnował we wrześniu 2019 roku – wyjaśnia mecenas Łukasz Jamszoł z kancelarii reprezentującej pozwanych. - Bank poinformował, że chce spłaty całości zadłużenia, co spotkało się z brakiem reakcji ze strony klientów, w związku z tym  sprawa trafiła do sądu, przed którym podnosiliśmy, że umowa jest dotknięta szeregiem wad, zawiera wiele klauzul niedozwolonych, szereg zapisów, które pogwałcały pozycję klienta w tym stosunku prawnym. Mówiąc bardziej obrazowo: forma sporządzenia tej umowy, drobny druk sporządzenia tej umowy, ale także szereg skomplikowanych zapisów, w tym dotyczących wygórowanych odsetek, braku możliwości konsolidacji, czy negocjacji z bankiem spowodowało, że bank zamiast zająć się faktycznie umową naruszył zasady równości stron.

Łukasz Jamszoł dodaje, że bank przed złożeniem pozwu powinien próbować negocjować, a jeśli tego nie zrobił powinien udowodnić przed sądem, że rozmowy z kredytobiorcami dotyczące ugodowego wyjścia z sytuacji, zakończyły się  fiaskiem. A o równości stron przy zawieraniu umów kredytowych coraz częściej mówi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, który równocześnie wskazuje kolejne niedozwolone klauzule stosowane przez banki, a stawiające na przegranej pozycji klientów.

AW, zdjęcia autor 

Inside Max P

Kategorie P

3R

4R

Poziomy Bottom

5R

W związku z wejściem w życie zmian w prawie ochrony danych osobowych i rozporządzenia unijnego RODO informujemy, że na naszej stronie www.faktykaliskie.pl, która należy do Grupy Multimedia Polska, używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty współpracujące z nami oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą wyświetlać reklamy jak najlepiej dopasowane do Twoich preferencji. Pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z obowiązującymi przepisami, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszych serwisów internetowych. Zapoznaj się z poniższymi informacjami lub kliknij przycisk „przejdź do strony”. Kliknięcie opcji „przejdź do strony” jest automatycznie wyzwoleniem akceptacji powyższych zasad naszego regulaminu.

Informacje, które będą wykorzystywane:
Typ przeglądarki i jej ustawienia. Informacje o systemie operacyjnym urządzenia końcowego. Informacje o zainstalowanych plikach cookie. Informacje o innych identyfikatorach przypisanych do urządzenia końcowego. Adres IP, z którego urządzenie końcowe uzyskuje dostęp do strony internetowej klienta lub aplikacji mobilnej Informacje o aktywności użytkownika na urządzeniu końcowym, w tym o odwiedzanych stronach internetowych i wykorzystywanych aplikacjach mobilnych. Informacje o położeniu geograficznym urządzenia końcowego będą wykorzystywane.

Multimedia Polska S.A. dokłada wszelkich starań, aby niezbędne przetwarzanie Twoich danych osobowe było zgodne z przepisami prawa i nie naruszało Twoich podstawowych praw i wolności, w szczególności prawa do ochrony Twoich danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności określa generalne zasady, według których przetwarzane są przez nas Twoje dane osobowe. Multimedia Polska S.A. pozyskuje Twoje dane bezpośrednio od Ciebie, ponadto ich powstanie może być skutkiem Twojej aktywności związanej ze korzystaniem przez Ciebie z naszych usług telekomunikacyjnych. W pewnych przypadkach, w ramach  prowadzonej przez Multimedia Polska S.A. działalności operacyjnej, dane dotyczące Twojej osoby mogą także być także pozyskiwane z innych źródeł. Przeczytaj uważnie zawarte w niniejszej Polityce zasady, aby zrozumieć jak i na jakich podstawach prawnych Multimedia Polska S.A. przetwarza Twoje dane osobowe. Jeśli w chwili czytania niniejszej Polityki jesteś naszym klientem musisz wiedzieć, że Twoje ewentualne żądanie zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych nie spowoduje natychmiastowego zaprzestania przetwarzania i usunięcia  tych danych z zasobów informacyjnych Multimedia Polska S.A. Proces wygaszania przetwarzania Twoich danych będzie zgodny z przepisami obowiązującego prawa, a zasady tego wygaszania są zawarte w niniejszej Polityce.

Dane kontaktowe
Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni (81-341), przy ulicy Tadeusza Wendy 7/9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000238931, REGON: 190007345, NIP: 5861044881, kapitał zakładowy i łączna suma uiszczonych wkładów wynosi: 91.764.808,00 PLN Organ nadzoru ochrony danych osobowych
Jeśli masz zastrzeżenia co do sposobu i zakresu przetwarzania przez nas Twoich danych, bądź też  chcesz wnieść skargę na sposób obsługi Twojego wniosku lub żądania, informujemy Cię że właściwym organem nadzorczym w tym zakresie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Kontakt w sprawie Twoich danych: w celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, udaj się do Biura Obsługi Klienta, lub skontaktuj z infolinią pod numerem 244 244 244.