Społeczne - Fakty Kaliskie

kontrast:
wielkość czcionki:
A- A+
Dzisiaj jest: 16 lipiec 2020 Godzina:
imieniny: Ruta, Dziersław

Wyszukiwarka

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Top 2

Top 1

Top mały 1

Top maly 2

Społeczne

Szkoły, boiska, świetlice, tereny zielone – trwają miejskie inwestycje

W mieście trwają intensywne prace m.in. nad modernizacją boisk sportowych, budową świetlicy, Domu Sąsiedzkiego, adaptacją budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum Plastycznego. Inwestycje realizowane i te już zakończone omówił podczas spotkania z dziennikarzami prezydent Krystian Kinastowski.

ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI

1. „Modernizacja boisk sportowych w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Karpackiej 3”

Trwają zaawansowane prace przy realizacji zadania, którego umowny termin zakończenia przypada na koniec maja. 
Wykonawcą inwestycji jest Leszek Kułak, właściciel firmy Budownictwo Sportowe Inżynieria Krajobrazu z siedzibą w Skwierzynie.
Za kwotę 807.646,74 zł brutto zostanie wykonane boisko do piłki ręcznej o pow. 968,00 m2, boisko do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej o pow. 514,71 m2, chodnik wzdłuż boiska do piłki ręcznej o pow. 81,29 m2, piłkochwyty, odwodnienie boisk.

2. ,,Adaptacja pomieszczeń przy ul. Granicznej 1 na świetlicę dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych”

Prace potrwają do 20 grudnia br. Inwestycję realizuje Firma Usługowo Handlowa Malbud – Stanisław Żychliński, za kwotę 691.499,02 zł brutto. W budynku zostaną wymienione drzwi, okna i dach. Wykonane będą nowe posadzki, ściany działowe, łazienki, instalacje wodno-kanalizacyjne, c.o. i elektryczne, oświetlenie. Teren przed budynkiem zostanie utwardzony.

3. ,,Zagospodarowanie skweru Sybiraków w Kaliszu”

W ramach budżetu obywatelskiego Wydział Rozwoju Miasta realizuje inwestycję na Skwerze Sybiraków. 
Projekt, w 2017 roku, wykonała wyłoniona w wyniku zapytania ofertowego, firma Małgorzaty Werhun-Popiołek "Pracownia Architektury Krajobrazu z Konina". Projekt był konsultowany z Radą Osiedla Rogatka. W ramach zadania "Przyjazny i nowoczesny Skwer Sybiraków", w 2017 r. wykonano projekt, przyłącze wodociągowe oraz posadzono drzewo. W 2018 r. wnioskodawca złożył wniosek na wykonanie kolejnego etapu, czyli fontanny. W wyniku przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca całego zadania, które jest realizowane przez firmę TYC Ogrody - Wojciech Tyc.  
Na skwerze zostaną posadzone 22 drzewa i 1860 krzewów, głównie kwitnących. Będą to tzw. nasadzenia kompensacyjne. Nowe rośliny pojawią się w miejscu starych i chorych. Obszar ozdobią m.in.: klony pospolite, świerki serbskie, dęby czerwone, lipa drobnolistna, magnolia japońska, surmie bignoniowe, tulipanowiec amerykański, lilaki, jałowce, hortensje, róże.
Zadanie obejmuje także montaż stołów szachowych, nowych ławek i koszy oraz wykonanie alejek chodnikowych.

4. „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Polnej 17 w celu dostosowania do wymogów przeciwpożarowych”

Prace potrwają do końca maja br. Do wykonania pozostało zamontowanie drobnych elementów, głównie czujek dymu.
Zadanie obejmuje m.in.: demontaż drzwi zewnętrznych do klatki schodowej nr 2 w starej części budynku, rozkucie otworów drzwiowych, montaż nowych drzwi zewnętrznych, montaż zabezpieczeń pod schodami do piwnicy w klatce schodowej nr 1 i 2, wykonanie zabudowy klatek schodowych, wykonanie okien dachowych oddymiających na stropie klatek schodowych, montaż drzwi dymoszczelnych prowadzących do łącznika z nową częścią, montaż hydrantów na strychu starej części budynku, naprawa i uzupełnienie tynków, wykończenie ścian i sufitów wraz z malowaniem, zainstalowanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu, wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego wraz z montażem opraw oświetleniowych, wykonanie systemu sygnalizacji pożaru i instalacji oddymiania klatek schodowych.

5. „Przebudowa i adaptacja lokali przy ul. Podgórze 2-4 na Dom Sąsiedzki w ramach zadania pn. „Centrum Aktywności Mieszkańców”

Miasto przygotowuje postępowanie na dostawę i montaż wyposażenia. Zadanie objęte jest dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. ,,Kalisz – kurs na rewitalizację” nr projektu RPWP.09.02.02-30-0016/17. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to 30 sierpnia br., a całego zadania - IV kwartał br.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje: roboty rozbiórkowe, malowanie pomieszczeń, ułożenie płytek z kamieni na posadzce oraz paneli podłogowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, demontaż istniejących armatury i instalacji sanitarnych, montaż nowej instalacji sanitarnej i armatury, wykonanie instalacji c.o. wraz z grzejnikami, klimatyzacji i instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego, uziemiającego, LAN, domofonowego praz instalacji gniazdowej.

6. ,,Adaptacja budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum Plastycznego w Kaliszu”

Trwają prace adaptacyjne budynku przy ul. Nowy Świat, w którym znajdzie się siedziba Liceum Plastycznego im. Tadeusza Kulisiewicza. Szkoła zacznie w nim działać od nowego roku szkolnego.
Prowadzone prace mieszczą się w trzech zakresach rzeczowych. Budowlany obejmuje wykonanie dachu budynku i zabezpieczenia ogniowego jego konstrukcji oraz posadzek z wykładziny kauczukowej. Renowację przejdą drewniane podłogi, a na ostatniej kondygnacji przeprowadzone zostaną kompleksowe roboty budowlane. Zadanie obejmuje również wykonanie balustrady oraz zamontowanie stolarki drzwiowej na jednym z pięter. Prace związane z branżą elektryczną skupiają się na montażu niezbędnych złączy i instalacji, m.in. oświetleniowej i odgromowej. Zakres sanitarny inwestycji to natomiast wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa węzła wodomierzowego oraz montaż wyposażenia łazienek.
Prace w budynku przy Nowym Świecie realizuje Firma Handlowo-Usługowo-Instalacyjna ,,Simbud” Rafał Kaczmarek. Mają zakończyć się do 19 lipca i kosztować 
1.077.056,53 zł brutto.

7. „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i adaptacji lokalu przy ul. Babina 1 na Centrum Organizacji Pozarządowych w ramach zadania pn. Centrum Aktywności Mieszkańców”

W trakcie rozstrzygania znajduje się postępowanie przetargowe na roboty budowlane,
w przygotowaniu jest postępowanie przetargowe na pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego. W następnej kolejności zostaną ogłoszone postępowania dotyczące dostawy
i montażu wyposażenia Zadanie objęte jest dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn ,,Kalisz – kurs na rewitalizację” nr projektu RPWP.09.02.02-30-0016/17. Planowany termin zakończenia prac budowlanych to 30 marca 2020 r. a całego projektu 31 grudnia 2020 r.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych na podstawie opracowanej i zaakceptowanej przez zamawiającego dokumentacji budowlanej, w tym m.in.: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na nową drewnianą o rysunku historycznym, izolacji przeciwwilgociowych podposadzkowych, przebudowę lokalu, której celem będzie wprowadzenie nowej funkcji użytkowej, wymianę instalacji elektrycznej, instalacji teletechnicznej oraz oświetlenia, wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach wskazanych przez zamawiającego (sugerowane pomieszczenia nr 1,2,3 i 4 oraz OPEN-SPACE), wymianę instalacji sanitarnych (wod.-kan., c.o., c.w.u., wentylacja mechaniczna, wewnętrzna instalacja gazowa wraz z montażem nowego kotła gazowego dwufunkcyjnego), wykonanie instalacji przeciwpożarowej: oznakowania przeciwpożarowego, instrukcji przeciwpożarowej, systemu gaśniczego.

8. „Modernizacja boisk sportowych w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. Legionów 6 w Kaliszu”

Postępowanie przetargowe na roboty budowlane znajduje się w trakcie rozstrzygania, ogłoszono zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego. Planowany termin zakończenia prac budowlanych to 29 listopada 2019 r. Miasto wystąpiło o dofinansowanie zadania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zakres prac obejmuje: przebudowę boisk z nową nawierzchnią poliuretanową (boisko do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki oraz bieżnia ze skocznią do skoku w dal) wraz 
z wyposażeniem; wykonanie elementów małej architektury (chodniki, ławki, schody terenowe); modernizację istniejącego ogrodzenia - wymianę na nowe panelowe; wykonanie nowej bramy wjazdowej od ulicy Przemysłowej; instalacji oświetlenia ścieżek; instalacji zasilania opraw oświetleniowych; dostawę oraz montaż słupów i opraw oświetleniowych; wykonanie ochrony przeciwpożarowej oraz instalacji ochrony przed przepięciami; instalacji drenażu i odwodnienia boisk sportowych oraz skoczni w dal; instalacji odprowadzenia ścieków deszczowych.

ZADANIA W ZAKOŃCZONE

1. „Adaptacja części terenu Dobrzecka, Graniczna, Mickiewicza budowa skweru wypoczynkowego (osiedle Korczak)”

Inwestycja, realizowana w ramach budżetu obywatelskiego, została już zakończona. W miejscu zniszczonych elementów małej architektury zamontowano nowe – 6 ławek, 2 kosze na śmieci. Ponadto 2 sześciostanowiskowe stojaki na rowery, 2 stoły betonowe z szachownicą, 4 krzesła, zegar zewnętrzny dwustronny, tablica z logo Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza.
Posadzone zostały rozmaite rośliny: byliny, krzewy liściaste, iglaste. Wykonano także ścieżkę o nawierzchni z kostki brukowej.

2. „Zagospodarowanie terenu wokół glinianki przy Cegielni Tyniec”

To kolejna zakończona inwestycja, także Zrealizowana w ramach budżetu obywatelskiego. 
Zakres rzeczowy obejmował wykonanie ścieżki żwirowej - od ul. Żytniej, dostawę i montaż 6 ławek, 6 koszy na śmieci, tablicy informacyjnej z logo Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza.

 ZADANIA W PRZYGOTOWANIU

.„Rewaloryzacja Plant Miejskich – etap 1.”

W trakcie przygotowania znajduje się postępowanie przetargowe na realizację pierwszego etapu zadania. Objęte jest ono dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn ,,Kalisz – kurs na rewitalizację” nr projektu RPWP.09.02.02-30-0016/17. Planowany termin zakończenia prac to 31 grudnia 2020 r.

Źródło: kalisz.pl, fot. Anna Błaszczyk 

Inside Max P

Slaider podstrony

Kategorie P

3R

4R

Poziomy Bottom

5R

Redakcja portalu

www.faktykaliskie.pl
ul. Wrocławska 53-57, Kalisz
tel. 607 942 977
e-mail:

Redaktor portalu
Anna Miklas-Pęcherz 

Redakcja telewizji

Magazyn Miejski
ul. Wrocławska 53-57, Kalisz
tel. 62 598 47 81
e-mail:

Kierownik redakcji
Marcin Spętany

W związku z wejściem w życie zmian w prawie ochrony danych osobowych i rozporządzenia unijnego RODO informujemy, że na naszej stronie www.faktykaliskie.pl, która należy do Grupy Multimedia Polska, używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty współpracujące z nami oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą wyświetlać reklamy jak najlepiej dopasowane do Twoich preferencji. Pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z obowiązującymi przepisami, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszych serwisów internetowych. Zapoznaj się z poniższymi informacjami lub kliknij przycisk „przejdź do strony”. Kliknięcie opcji „przejdź do strony” jest automatycznie wyzwoleniem akceptacji powyższych zasad naszego regulaminu.

Informacje, które będą wykorzystywane:
Typ przeglądarki i jej ustawienia. Informacje o systemie operacyjnym urządzenia końcowego. Informacje o zainstalowanych plikach cookie. Informacje o innych identyfikatorach przypisanych do urządzenia końcowego. Adres IP, z którego urządzenie końcowe uzyskuje dostęp do strony internetowej klienta lub aplikacji mobilnej Informacje o aktywności użytkownika na urządzeniu końcowym, w tym o odwiedzanych stronach internetowych i wykorzystywanych aplikacjach mobilnych. Informacje o położeniu geograficznym urządzenia końcowego będą wykorzystywane.

Multimedia Polska S.A. dokłada wszelkich starań, aby niezbędne przetwarzanie Twoich danych osobowe było zgodne z przepisami prawa i nie naruszało Twoich podstawowych praw i wolności, w szczególności prawa do ochrony Twoich danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności określa generalne zasady, według których przetwarzane są przez nas Twoje dane osobowe. Multimedia Polska S.A. pozyskuje Twoje dane bezpośrednio od Ciebie, ponadto ich powstanie może być skutkiem Twojej aktywności związanej ze korzystaniem przez Ciebie z naszych usług telekomunikacyjnych. W pewnych przypadkach, w ramach  prowadzonej przez Multimedia Polska S.A. działalności operacyjnej, dane dotyczące Twojej osoby mogą także być także pozyskiwane z innych źródeł. Przeczytaj uważnie zawarte w niniejszej Polityce zasady, aby zrozumieć jak i na jakich podstawach prawnych Multimedia Polska S.A. przetwarza Twoje dane osobowe. Jeśli w chwili czytania niniejszej Polityki jesteś naszym klientem musisz wiedzieć, że Twoje ewentualne żądanie zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych nie spowoduje natychmiastowego zaprzestania przetwarzania i usunięcia  tych danych z zasobów informacyjnych Multimedia Polska S.A. Proces wygaszania przetwarzania Twoich danych będzie zgodny z przepisami obowiązującego prawa, a zasady tego wygaszania są zawarte w niniejszej Polityce.

Dane kontaktowe
Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni (81-341), przy ulicy Tadeusza Wendy 7/9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000238931, REGON: 190007345, NIP: 5861044881, kapitał zakładowy i łączna suma uiszczonych wkładów wynosi: 91.764.808,00 PLN Organ nadzoru ochrony danych osobowych
Jeśli masz zastrzeżenia co do sposobu i zakresu przetwarzania przez nas Twoich danych, bądź też  chcesz wnieść skargę na sposób obsługi Twojego wniosku lub żądania, informujemy Cię że właściwym organem nadzorczym w tym zakresie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Kontakt w sprawie Twoich danych: w celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, udaj się do Biura Obsługi Klienta, lub skontaktuj z infolinią pod numerem 244 244 244.