Społeczne - Fakty Kaliskie

kontrast:
wielkość czcionki:
A- A+
Dzisiaj jest: 24 luty 2020 Godzina:
imieniny: Jaśmina, Bogusz

Wyszukiwarka

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Top 1

Top 2

Top mały 1

Top maly 2

Społeczne

Dary dla Archiwum Państwowego w Kaliszu ZDJĘCIA

Od wielu już lat kaliskie Archiwum Państwowe wzbogaca swój zasób dzięki darowiznom, zarówno osób prywatnych, jak i organizacji społecznych. Nie inaczej było i w zeszłym roku.

Mieczysław Walczykiewicz przekazuje dyrektorowi Archiwum Państwowemu w Kaliszu dr Grażynie Schlender statuetkę Kłosy Niepodległej RP

Pierwsza darowiznę przekazał 22 marca 1919 r. Mieczysław Walczykiewicz ze Stawu na dorocznym spotkaniu darczyńców. Była to pamiątkowa statuetka Kłosy Niepodległej RP, które zostały wręczone przedstawicielom zasłużonych rodzin rolniczych podczas uroczystości "Niepodległa RP w hołdzie polskim rolnikom", która miała miejsce w Warszawie 21 maja 2018 r. Dar tym cenniejszym, że takie statuetki otrzymały tylko trzy osoby w kraju.

Członkowie kaliskiego Oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w czasie rocznicy wybuchu powstania warszawskiego w 1998 r. (dar ŚZŻ AK Oddział w Kaliszu)

Największą darowiznę przekazał Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Oddział w Kaliszu - 80 j.a. z lat 1989-2018. Składa się ona zarówno z dokumentacji typowo organizacyjnej (protokołów zebrań sprawozdawczo-wyborczych i Komisji Rewizyjnej, spraw organizacyjnych, sprawozdań finansowych), ale także akt osobowych członków Oddziałów, które zawierają m.in. informacje na temat ich losów wojennych, jak i powojennych. Działalność stowarzyszenia uwieczniana była także za pomocą fotografii, których dwie kroniki również trafiły do zbiorów Archiwum.

Wycinek "Ostdeutscher Beobachter" z  10 grudnia 1944 r. z informacja o wyrokach śmierci i długoletniego więzienia dla kaliszan niemieckiego pochodzenia - członków antyhitlerowskiego ruchu oporu

Ostatniej wojny światowej dotyczą także materiały przekazane przez Mieczysława Woźniaka z Poznania, długoletniego członka kaliskiej Delegatury Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Instytutu Pamięci Narodowej (12 j.a. z lat 1940-1991). Są to głównie dokumenty związane z pobytem Polaków w obozach jenieckich lub obozach koncentracyjnych, ale także opracowanie "Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945. Województwo kaliskie" z 1984 r., fotografie Żydów pracujących na placu św. Józefa (prawdopodobnie podczas rozbiórki pomnika 29 Pułku Strzelców Kaniowskich), dokumenty potwierdzające narodowość niemiecką, kserokopia hitlerowskiej lista proskrypcyjnej Polaków z powiatu kaliskiego z ok. 1940-1941 r. oraz wycinek prasowy z "Ostdeutscher Beobachter" z  10 grudnia 1944 r. z informacja o wyrokach śmierci i długoletniego więzienia dla "zdrajców narodu niemieckiego" tj. Alfreda Nowackiego, Emila Fulde, Elwiry Fibiger i innych. Dodatkowo M. Woźniak przekazał afisz - obwieszczenie o wprowadzeniu stanu wojennego ze względu na bezpieczeństwo państwa z 1981 r.

Recepcja hotelu Orbis "Prosna" w Kaliszu w 1977 r. (dar Mariusza Marciniaka)

Zupełnie innego rodzaju archiwalia ofiarował Mariusz Marciniak z Kalisza, były pracownik nieistniejącego już hotelu Orbis "Prosna" w Kaliszu (34 j.a. z lat 1977-2006). Wśród nich niewątpliwie najciekawszym materiałem jest Złota Księga z lat 1977-2005, która oprócz wpisów gości hotelowych zawiera wklejone fotografie z życia hotelu, foldery, wycinki prasowe, harmonogramy pracy personelu, rachunki, czy wizytówki firmowe. W spuściźnie znajdują się także pojedyncze foldery, fotografie pracowników lub wystroju stołów, menu restauracji, gadżety reklamowe, cenniki i rachunki.

Zaświadczenie ppor. Bolesława Krawca ps. Stach, inspektora AK i NOW, o pomocy udzielonej mu w kaliskim więzieniu przez Mieczysława Pacholczyka (dar Bożeny Pietniunas)

Kolejne dary przekazała Bożena Pietniunas z Kalisza (26 j.a. z lat 1906-1945 i 1984). Część z nich to typowe materiały rodzinne: świadectwa szkolne z czasów II wojny światowej, legitymacje odznaczeniowe i szkolne, książeczki obrachunkowe Trzeciego Kaliskiego Towarzystwa Pożyczkowo-Oszczędnościowego Drobnych Kupców i Rzemieślników w Kaliszu, fotografia Bolesława Wojciechowskiego z synem Zbigniewem. Szczególnie interesujące są więzienne grypsy Bolesława Krawca, ps. Stach, inspektora AK i Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW), aresztowanego przez gestapo w marcu 1944 r. i zamordowanego w styczniu 1945 r. w lesie skarszewskim. W skład spuścizny wchodzą także: opakowanie zupy w proszku produkowanej przez zakład Alfreda Nowackiego (dzisiejsze "Winiary") oraz fotografie: płyty nagrobnej Wojciecha Jabłkowskiego na cmentarzu miejskim w Kaliszu oraz sztandaru Cechu Mistrzów Szewskich w Kaliszu z okresu międzywojennego.

Wszystkie dary zostały uporządkowane, zewidencjonowane i są dostępne w pracowni naukowej Archiwum.

Źródło: AP w Kaliszu

poziomy 1

Slaider podstrony

Kategorie P

3R

4R

poziomy 3

Redakcja portalu

www.faktykaliskie.pl
ul. Wrocławska 53-57, Kalisz
tel. 785 204 665
e-mail:

Redaktor portalu
Anna Miklas-Pęcherz 

Redakcja telewizji

Magazyn Miejski
ul. Wrocławska 53-57, Kalisz
tel. 62 598 47 81
e-mail:

Kierownik redakcji
Marcin Spętany

W związku z wejściem w życie zmian w prawie ochrony danych osobowych i rozporządzenia unijnego RODO informujemy, że na naszej stronie www.faktykaliskie.pl, która należy do Grupy Multimedia Polska, używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty współpracujące z nami oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą wyświetlać reklamy jak najlepiej dopasowane do Twoich preferencji. Pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z obowiązującymi przepisami, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszych serwisów internetowych. Zapoznaj się z poniższymi informacjami lub kliknij przycisk „przejdź do strony”. Kliknięcie opcji „przejdź do strony” jest automatycznie wyzwoleniem akceptacji powyższych zasad naszego regulaminu.

Informacje, które będą wykorzystywane:
Typ przeglądarki i jej ustawienia. Informacje o systemie operacyjnym urządzenia końcowego. Informacje o zainstalowanych plikach cookie. Informacje o innych identyfikatorach przypisanych do urządzenia końcowego. Adres IP, z którego urządzenie końcowe uzyskuje dostęp do strony internetowej klienta lub aplikacji mobilnej Informacje o aktywności użytkownika na urządzeniu końcowym, w tym o odwiedzanych stronach internetowych i wykorzystywanych aplikacjach mobilnych. Informacje o położeniu geograficznym urządzenia końcowego będą wykorzystywane.

Multimedia Polska S.A. dokłada wszelkich starań, aby niezbędne przetwarzanie Twoich danych osobowe było zgodne z przepisami prawa i nie naruszało Twoich podstawowych praw i wolności, w szczególności prawa do ochrony Twoich danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności określa generalne zasady, według których przetwarzane są przez nas Twoje dane osobowe. Multimedia Polska S.A. pozyskuje Twoje dane bezpośrednio od Ciebie, ponadto ich powstanie może być skutkiem Twojej aktywności związanej ze korzystaniem przez Ciebie z naszych usług telekomunikacyjnych. W pewnych przypadkach, w ramach  prowadzonej przez Multimedia Polska S.A. działalności operacyjnej, dane dotyczące Twojej osoby mogą także być także pozyskiwane z innych źródeł. Przeczytaj uważnie zawarte w niniejszej Polityce zasady, aby zrozumieć jak i na jakich podstawach prawnych Multimedia Polska S.A. przetwarza Twoje dane osobowe. Jeśli w chwili czytania niniejszej Polityki jesteś naszym klientem musisz wiedzieć, że Twoje ewentualne żądanie zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych nie spowoduje natychmiastowego zaprzestania przetwarzania i usunięcia  tych danych z zasobów informacyjnych Multimedia Polska S.A. Proces wygaszania przetwarzania Twoich danych będzie zgodny z przepisami obowiązującego prawa, a zasady tego wygaszania są zawarte w niniejszej Polityce.

Dane kontaktowe
Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni (81-341), przy ulicy Tadeusza Wendy 7/9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000238931, REGON: 190007345, NIP: 5861044881, kapitał zakładowy i łączna suma uiszczonych wkładów wynosi: 91.764.808,00 PLN Organ nadzoru ochrony danych osobowych
Jeśli masz zastrzeżenia co do sposobu i zakresu przetwarzania przez nas Twoich danych, bądź też  chcesz wnieść skargę na sposób obsługi Twojego wniosku lub żądania, informujemy Cię że właściwym organem nadzorczym w tym zakresie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Kontakt w sprawie Twoich danych: w celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, udaj się do Biura Obsługi Klienta, lub skontaktuj z infolinią pod numerem 244 244 244.