Społeczne - Fakty Kaliskie

kontrast:
wielkość czcionki:
A- A+
Dzisiaj jest: 13 lipiec 2020 Godzina:
imieniny: Justyna, Eugeniusz

Wyszukiwarka

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Top 2

Top 1

Top mały 1

Top maly 2

Społeczne

82 miliony na rozwój infrastruktury wiejskiej

Od początku 2019 roku Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył znaczące środki w ramach PROW 2014-2020 na wsparcie inwestycji infrastrukturalnych na obszarach wiejskich. Dzięki funduszom europejskim w regionie powstaną lub zostaną zmodernizowane świetlice wiejskie oraz drogi. Poprawi się również stan gospodarki wodno-ściekowej.

- W 2019 roku przekazaliśmy 11 milionów złotych wielkopolskim beneficjentom Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 inwestującym w obiekty pełniące funkcje kulturalne oraz kształtowanie przestrzeni publicznej. Pozwoli to na realizację 25 projektów. W maju przeprowadziliśmy drugi nabór wniosków z zakresu „Budowy lub modernizacji dróg lokalnych”. Na ten cel przeznaczamy 30 milionów złotych. Od 11 do 25 października trwa z kolei nabór dotyczący inwestycji związanych z gospodarką wodno-ściekową. Pula dostępnych środków to aż 41 milionów złotych – mówi wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, który jest odpowiedzialny w Samorządzie Województwa Wielkopolskiego za wdrażanie PROW 2014-2020.

Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 aktywnie korzystają samorządy gminne, powiatowe, stowarzyszenia, fundacje, przedsiębiorstwa i osoby fizyczne rozpoczynające lub rozwijające działalność gospodarczą. Unijne dofinansowanie ułatwia rozwiązywanie problemów infrastrukturalnych, z którymi borykają się mieszkańcy wielkopolskich wsi. Wśród najważniejszych potrzeb inwestycyjnych na obszarach wiejskich zazwyczaj wskazuje się poprawę stanu dróg lokalnych, zapewnienie odprowadzania nieczystości z gospodarstw domowych oraz dostępu do bieżącej wody, a także stworzenie miejsc, w których mogą spotykać się mieszkańcy, dyskutować o sprawach ważnych dla społeczności lokalnej, czy też rozwijać swoje pasje. Fundusze z PROW 2014-2020 przekazywane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego pozwalają stopniowo zmniejszać dystans cywilizacyjny dzielący duże ośrodki miejskie od prowincji, wpływając na poprawę komfortu życia mieszkańców wsi.

Drogi na miarę XXI wieku

W sierpniu 2019 upłynęły trzy lata od momentu podpisania umów na dofinansowanie zadań związanych z budową lub modernizacją dróg lokalnych. Oznacza to, że zakończyła się realizacja wszystkich spośród 148 inwestycji, na które przeznaczono pomoc finansową w łącznej kwocie 102 milionów złotych. W rezultacie wykonanych prac w regionie powstało 270 km nowych lub zmodernizowanych odcinków dróg gminnych i powiatowych. Realizując umowy beneficjenci rozstrzygali postępowania o udzielenie zamówień publicznych. Ich skutkiem są oszczędności, które pojawiły się po wyborze ofert wykonawców zadań. Nagromadzone oszczędności umożliwiły ogłoszenie w maju 2019 roku drugiego naboru wniosków na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętych PROW 2014-2020. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył na ten cel pulę 30 milionów złotych.

Etap oceny wniosków został zakończony i w październiku 2019 roku wicemarszałek Krzysztof Grabowski podpisuje umowy w sprawie dofinansowania inwestycji zaplanowanych przez 29 gmin: Wierzbinek, Czempiń, Kłodawa, Nowe Skalmierzyce, Pakosław, Białośliwie, Lisków, Lubasz, Łobżenica, Duszniki, Nekla, Sompolno, Tuliszków, Żerków, Przygodzice, Wągrowiec, Czermin, Grodziec, Kiszkowo, Granowo, Rzgów, Dobra, Pyzdry, Łubowo, Wielichowo, Rychwał, Miejska Górka, Lwówek i Czarnków oraz powiaty nowotomyski, jarociński i kościański.

Ruszył nabór wniosków

Na zadania związane z poprawą stanu gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich naszego regionu Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeznacza w 2019 roku 41 milionów złotych. O dofinansowanie mogą starać się gminy, związki międzygminne oraz spółki, w których jedynym udziałowcem jest jednostka samorządu terytorialnego. Nabór wniosków rozpoczął się 11 października 2019 roku i potrwa dwa tygodnie, do 25 października.

Pomoc finansowa może zostać przyznana w wysokości do 63,63% kosztów kwalifikowalnych operacji, do których zalicza się koszty budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków. Obiektami tymi mogą być oczyszczalnie ścieków, ujęcia wody i stacje uzdatniania wody, systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych, przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorowe systemy zaopatrzenia w wodę oraz instalacje do osadów ściekowych. Warunki dofinansowania określają górny próg dofinansowania przypadający na jednego beneficjenta w okresie realizacji PROW 2014-2020. Limit ten wynosi 2 miliony złotych.

O tym, na które zadania przyznana zostanie pomoc ze środków europejskich zdecyduje suma punktów przyznana wnioskom w oparciu o osiem kryteriów krajowych oraz trzy kryteria regionalne.

Przypomnijmy, że trwający nabór wniosków w zakresie gospodarki wodno-ściekowej jest drugim naborem dotyczącym tej tematyki w perspektywie PROW 2014-2020. W ramach umów zawartych w 2017 r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a beneficjentami Programu w regionie zbudowano lub przebudowano już 113,5 km sieci wodociągowych, 77 km sieci kanalizacji sanitarnej, czy też 806 przydomowych oczyszczalni ścieków. Wartość przyznanego wówczas dofinansowania wyniosła 64 miliony złotych.

Powstają nowe świetlice wiejskie

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zakłada wsparcie na tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług dla mieszkańców wsi. Gminy oraz gminne instytucje kultury, dzięki dofinansowaniu ze środków europejskich inwestują
w infrastrukturę o charakterze rekreacyjnym i kulturalnym, budując lub przebudowując świetlice wiejskie, wiejskie domy kultury, ścieżki pieszo-rowerowe oraz zagospodarowując przestrzeń publiczną.

W 2019 roku wicemarszałek województwa Krzysztof Grabowski podpisał kolejne 25 umów o przyznaniu pomocy na tego typu zadania o łącznej wartości 11 milionów złotych. Fundusze na inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne przyznane zostały gminom: Malanów, Tuliszków, Brudzew, Kościelec, Grzegorzew, Golina, Wilczyn, Kobyla Góra, Kraszewice, Grabów nad Prosną, Sośnie, Łęka Opatowska, Czermin, Granowo, Miejska Górka, Lipno, Wolsztyn, Zakrzewo, Szydłowo oraz Muzeum Narodowemu Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. W kształtowanie przestrzeni publicznej inwestują z kolei gminy: Krajenka, Kraszewice, Zduny, Lisków oraz Blizanów.

- Jesienią 2018 roku przekazaliśmy gminom i gminnym jednostkom kultury 31 milionów złotych na inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne oraz kształtowanie przestrzeni publicznej. Dzięki przesunięciom oszczędności pomiędzy działaniami PROW 2014-2020 w 2019 roku udało się dofinansować te zadania, które znalazły się na liście projektów oczekujących na przyznanie środków. Fundusze unijne kierowane przez samorząd województwa do obszarów wiejskich zmieniają oblicze naszych małych ojczyzn  – podsumowuje wicemarszałek Krzysztof Grabowski.

Bonus dla aktywnych LGD

Poza wsparciem przedsięwzięć infrastrukturalnych Samorząd Województwa Wielkopolskiego przekazał w 2019 roku dodatkowe 9 milionów 550 tysięcy złotych dwunastu lokalnym grupom działania, które do końca 2018 roku najefektywniej rozdysponowały swój budżet na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Dodatkowe fundusze uzyskały Stowarzyszenie „Długosz Królewski”, Stowarzyszenie „Dolina Noteci”,  Stowarzyszenie „Dolina Wełny”, Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior, Stowarzyszenie LGD7-Kraina Nocy i Dni, Stowarzyszenie „Okno Południowej Wielkopolski”, Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania, Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R., Stowarzyszenie „Solna Dolina”, Stowarzyszenie „Wielkopolska z Wyobraźnią”, Lokalna Grupa Działania „Z Nami Warto” oraz Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader. Przyznane środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie operacji związanych z rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

 

Inside Max P

Slaider podstrony

Kategorie P

3R

4R

Poziomy Bottom

5R

Redakcja portalu

www.faktykaliskie.pl
ul. Wrocławska 53-57, Kalisz
tel. 607 942 977
e-mail:

Redaktor portalu
Anna Miklas-Pęcherz 

Redakcja telewizji

Magazyn Miejski
ul. Wrocławska 53-57, Kalisz
tel. 62 598 47 81
e-mail:

Kierownik redakcji
Marcin Spętany

W związku z wejściem w życie zmian w prawie ochrony danych osobowych i rozporządzenia unijnego RODO informujemy, że na naszej stronie www.faktykaliskie.pl, która należy do Grupy Multimedia Polska, używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty współpracujące z nami oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą wyświetlać reklamy jak najlepiej dopasowane do Twoich preferencji. Pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z obowiązującymi przepisami, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszych serwisów internetowych. Zapoznaj się z poniższymi informacjami lub kliknij przycisk „przejdź do strony”. Kliknięcie opcji „przejdź do strony” jest automatycznie wyzwoleniem akceptacji powyższych zasad naszego regulaminu.

Informacje, które będą wykorzystywane:
Typ przeglądarki i jej ustawienia. Informacje o systemie operacyjnym urządzenia końcowego. Informacje o zainstalowanych plikach cookie. Informacje o innych identyfikatorach przypisanych do urządzenia końcowego. Adres IP, z którego urządzenie końcowe uzyskuje dostęp do strony internetowej klienta lub aplikacji mobilnej Informacje o aktywności użytkownika na urządzeniu końcowym, w tym o odwiedzanych stronach internetowych i wykorzystywanych aplikacjach mobilnych. Informacje o położeniu geograficznym urządzenia końcowego będą wykorzystywane.

Multimedia Polska S.A. dokłada wszelkich starań, aby niezbędne przetwarzanie Twoich danych osobowe było zgodne z przepisami prawa i nie naruszało Twoich podstawowych praw i wolności, w szczególności prawa do ochrony Twoich danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności określa generalne zasady, według których przetwarzane są przez nas Twoje dane osobowe. Multimedia Polska S.A. pozyskuje Twoje dane bezpośrednio od Ciebie, ponadto ich powstanie może być skutkiem Twojej aktywności związanej ze korzystaniem przez Ciebie z naszych usług telekomunikacyjnych. W pewnych przypadkach, w ramach  prowadzonej przez Multimedia Polska S.A. działalności operacyjnej, dane dotyczące Twojej osoby mogą także być także pozyskiwane z innych źródeł. Przeczytaj uważnie zawarte w niniejszej Polityce zasady, aby zrozumieć jak i na jakich podstawach prawnych Multimedia Polska S.A. przetwarza Twoje dane osobowe. Jeśli w chwili czytania niniejszej Polityki jesteś naszym klientem musisz wiedzieć, że Twoje ewentualne żądanie zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych nie spowoduje natychmiastowego zaprzestania przetwarzania i usunięcia  tych danych z zasobów informacyjnych Multimedia Polska S.A. Proces wygaszania przetwarzania Twoich danych będzie zgodny z przepisami obowiązującego prawa, a zasady tego wygaszania są zawarte w niniejszej Polityce.

Dane kontaktowe
Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni (81-341), przy ulicy Tadeusza Wendy 7/9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000238931, REGON: 190007345, NIP: 5861044881, kapitał zakładowy i łączna suma uiszczonych wkładów wynosi: 91.764.808,00 PLN Organ nadzoru ochrony danych osobowych
Jeśli masz zastrzeżenia co do sposobu i zakresu przetwarzania przez nas Twoich danych, bądź też  chcesz wnieść skargę na sposób obsługi Twojego wniosku lub żądania, informujemy Cię że właściwym organem nadzorczym w tym zakresie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Kontakt w sprawie Twoich danych: w celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, udaj się do Biura Obsługi Klienta, lub skontaktuj z infolinią pod numerem 244 244 244.