Samorząd - Fakty Kaliskie

kontrast:
wielkość czcionki:
A- A+
Dzisiaj jest: 08 sierpień 2020 Godzina:
imieniny: Emil,

Wyszukiwarka

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Top 1

Top 2

Top mały 1

Top maly 2

Samorząd

Nowa metoda i stawki opłat za śmieci. Przed radnymi czas decyzji

Władze Kalisza przygotowały projekty uchwał w sprawie nowych zasad gospodarki odpadami. Propozycje zakładają zmiany sposobu naliczania opłat i zmiany stawek rachunków za śmieci. Dla większości kaliszan podwyżki wydają się nieuniknione. Ostateczną decyzję podejmą radni podczas Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta we wtorek, 14 lipca.

W środę, 8 lipca radni Rady Miasta Kalisza otrzymali dwa projekty zmian uchwały dotyczącej wyboru metody naliczania opłat.

W pierwszym projekcie uchwały zaproponowano metodę mieszaną, różnicując stawki opłat w zależności od rodzaju zabudowy. W przypadku zabudowy jednorodzinnej zaproponowano rozliczenie od zużycia wody, w przypadku zabudowy wielorodzinnej od gospodarstwa domowego, z wyjątkiem sytuacji gdy w gospodarstwie przypada na mieszkańca więcej niż 30 m2, rozliczenie odbywać się będzie w oparciu o zużycie wody. Taki system miałby działać od 1 września.

W uchwale zaproponowano również sposób ustalania zużycia wody na potrzeby ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. - Proponowany system rozliczenia opłaty za m3 jest mniej wrażliwy na nierzetelność deklarujących i daje się weryfikować w oparciu o rzeczywiste zużycie wody. Należy podkreślić fakt, że osoby o mniejszych dochodach oszczędniej gospodarują wodą, a również generują mniej odpadów. Przejście na system naliczania opłaty za m3 wody zużytej na nieruchomości zaktywizuje osoby, za które opłaty nie były dotąd odprowadzane – uzasadnia w dokumencie Miasto.

Drugi projekt uchwały przewiduje utrzymanie dotychczasowego sposobu naliczania opłat z uwzględnieniem zmiany stawki.  Od 1 sierpnia stawka od osoby za śmieci segregowane ma wynieść 29 zł. Za niesegregowane stawka jest dwa razy droższa, czyli 58 zł.

Oba projekty będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Kalisza, która odbędzie się 14 lipca.

Dlaczego opłaty za śmieci drożeją?

Od 2013 roku w Kaliszu funkcjonuje metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość, a jej wysokość to obecnie: 23 zł za śmieci segregowane i 40 zł za niesegregowane.

Jak wyjaśnia kaliski samorząd: „Aktualna stawka opłaty nie pokrywa kosztów funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych na terenie miasta Kalisza, których wzrost spowodowany został m.in., stawką tzw. „opłaty środowiskowej” (opłata ta wzrosła w styczniu tego roku, a jest ponoszona głównie za składowanie odpadów, a ustalana przez rząd. Samorząd nie ma na nią wpływu przyp. red.).

Drugą składową podwyżek są rosnące koszty po stronie firm odbierających od nas śmieci: wzrosły koszty wynagrodzeń pracowników, koszty energii, transportu i przedsiębiorstwa po prostu żądają więcej za usługi. Do tego dochodzą koszty ponoszone w ramach prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów na terenie Miasta Kalisza.

- W związku z faktem utrzymującego się trendu malejącej liczby mieszkańców w systemie gospodarki odpadami przy jednoczesnym wzroście ilości odpadów, koniecznym wydaje się zmiana metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – czytamy w projekcie uchwały.

AG, fot. archiwum, e-sesja Kalisz

Inside Max P

Slaider podstrony

Kategorie P

3R

4R

Poziomy Bottom

5R

Redakcja portalu

www.faktykaliskie.pl
ul. Wrocławska 53-57, Kalisz
tel. 785 204 665
e-mail:

Redaktor portalu
Anna Miklas-Pęcherz 

Redakcja telewizji

Magazyn Miejski
ul. Wrocławska 53-57, Kalisz
tel. 62 598 47 81
e-mail:

Kierownik redakcji
Marcin Spętany

W związku z wejściem w życie zmian w prawie ochrony danych osobowych i rozporządzenia unijnego RODO informujemy, że na naszej stronie www.faktykaliskie.pl, która należy do Grupy Multimedia Polska, używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty współpracujące z nami oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą wyświetlać reklamy jak najlepiej dopasowane do Twoich preferencji. Pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z obowiązującymi przepisami, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszych serwisów internetowych. Zapoznaj się z poniższymi informacjami lub kliknij przycisk „przejdź do strony”. Kliknięcie opcji „przejdź do strony” jest automatycznie wyzwoleniem akceptacji powyższych zasad naszego regulaminu.

Informacje, które będą wykorzystywane:
Typ przeglądarki i jej ustawienia. Informacje o systemie operacyjnym urządzenia końcowego. Informacje o zainstalowanych plikach cookie. Informacje o innych identyfikatorach przypisanych do urządzenia końcowego. Adres IP, z którego urządzenie końcowe uzyskuje dostęp do strony internetowej klienta lub aplikacji mobilnej Informacje o aktywności użytkownika na urządzeniu końcowym, w tym o odwiedzanych stronach internetowych i wykorzystywanych aplikacjach mobilnych. Informacje o położeniu geograficznym urządzenia końcowego będą wykorzystywane.

Multimedia Polska S.A. dokłada wszelkich starań, aby niezbędne przetwarzanie Twoich danych osobowe było zgodne z przepisami prawa i nie naruszało Twoich podstawowych praw i wolności, w szczególności prawa do ochrony Twoich danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności określa generalne zasady, według których przetwarzane są przez nas Twoje dane osobowe. Multimedia Polska S.A. pozyskuje Twoje dane bezpośrednio od Ciebie, ponadto ich powstanie może być skutkiem Twojej aktywności związanej ze korzystaniem przez Ciebie z naszych usług telekomunikacyjnych. W pewnych przypadkach, w ramach  prowadzonej przez Multimedia Polska S.A. działalności operacyjnej, dane dotyczące Twojej osoby mogą także być także pozyskiwane z innych źródeł. Przeczytaj uważnie zawarte w niniejszej Polityce zasady, aby zrozumieć jak i na jakich podstawach prawnych Multimedia Polska S.A. przetwarza Twoje dane osobowe. Jeśli w chwili czytania niniejszej Polityki jesteś naszym klientem musisz wiedzieć, że Twoje ewentualne żądanie zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych nie spowoduje natychmiastowego zaprzestania przetwarzania i usunięcia  tych danych z zasobów informacyjnych Multimedia Polska S.A. Proces wygaszania przetwarzania Twoich danych będzie zgodny z przepisami obowiązującego prawa, a zasady tego wygaszania są zawarte w niniejszej Polityce.

Dane kontaktowe
Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni (81-341), przy ulicy Tadeusza Wendy 7/9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000238931, REGON: 190007345, NIP: 5861044881, kapitał zakładowy i łączna suma uiszczonych wkładów wynosi: 91.764.808,00 PLN Organ nadzoru ochrony danych osobowych
Jeśli masz zastrzeżenia co do sposobu i zakresu przetwarzania przez nas Twoich danych, bądź też  chcesz wnieść skargę na sposób obsługi Twojego wniosku lub żądania, informujemy Cię że właściwym organem nadzorczym w tym zakresie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Kontakt w sprawie Twoich danych: w celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, udaj się do Biura Obsługi Klienta, lub skontaktuj z infolinią pod numerem 244 244 244.