Samorząd - Fakty Kaliskie

kontrast:
wielkość czcionki:
A- A+
Dzisiaj jest: 09 lipiec 2020 Godzina:
imieniny: Zenona, Zenon

Wyszukiwarka

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Top 1

Top 2

Top mały 1

Top maly 2

Samorząd

Miasto umacnia wały przeciwpowodziowe

Wały przeciwpowodziowe - lewostronny Kanału Bernardyńskiego o długości 928 m i prawostronny głównego koryta Prosny o długości 592 m w Parku Miejskim - zostaną przebudowane. 19 listopada Miasto przekazało wykonawcy plac budowy.

- Dbamy o to, by zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom Kalisza. Remont wałów przeciwpowodziowych jest konieczny. Prace wykonywane są w uzgodnieniu z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków – mówi prezydent Krystian Kinastowski.

Miasto Kalisz zleciło opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obwałowania Parku Miejskiego i następnie, w drodze przetargu nieograniczonego, wyłoniło wykonawcę robót. Będzie nim Zakład Budowlany „EKOBUDOWA” S.C., Waldemar Soliński, Bernardyna Wawrzyniak z Sieradza, który wykona zadanie za kwotę 3.181.836,90 złotych.

Inwestycja obejmuje wycięcie i wykarczowanie drzew i krzewów bezpośrednio kolidujących z przebudową wału – to decyzja Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wszystkie prace wykonywane na terenie parku muszą być zgodne z jego postanowieniami.

Ponadto w ramach zadania zostaną zdemontowane zniszczone schody skarpowe, latarnie parkowe, bariery ochronne i inne obiekty małej architektury. Trawy na skarpach będą wykoszone. Prace obejmą także: zdjęcie wierzchnicy ze skarp, częściową rozbiórkę korpusu wału, uszczelnienie wału i podłoża ścianką PVC, uformowanie górnej warstwy korpusu wału, profilowanie i plantowanie skarp i korony, wykonanie ciągów komunikacyjnych na koronie - także zgodnie z zaleceniami Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - o nawierzchni Hanse Grand według opracowanego w 2018 r. projektu na rewaloryzację Parku Miejskiego, humusowanie i obsiew skarp oraz ponowny montaż latarni, barierek, ławek, koszy na śmieci i uporządkowanie terenu.

Termin ukończenia prac przewidziano na 15 maja 2020 r.

Wały wokół Parku Miejskiego, które stanowią zabezpieczenie przeciwpowodziowe Kalisza, zostały wykonane w latach trzydziestych ubiegłego wieku i były dosypywane w latach powojennych. Przez dziesiątki lat eksploatacji uległy zużyciu, co wpłynęło na konieczność przeprowadzenia prac związanych z ich przebudową w celu dostosowania ich do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne, w tym wymaganego przewyższenia wału w stosunku do poziomu wód oraz wskaźnika dogęszczenia.

Kalisz.pl, fot. Magdalena Bartnik

Inside Max P

Slaider podstrony

Kategorie P

3R

4R

Poziomy Bottom

5R

Redakcja portalu

www.faktykaliskie.pl
ul. Wrocławska 53-57, Kalisz
tel. 785 204 665
e-mail:

Redaktor portalu
Anna Miklas-Pęcherz 

Redakcja telewizji

Magazyn Miejski
ul. Wrocławska 53-57, Kalisz
tel. 62 598 47 81
e-mail:

Kierownik redakcji
Marcin Spętany

W związku z wejściem w życie zmian w prawie ochrony danych osobowych i rozporządzenia unijnego RODO informujemy, że na naszej stronie www.faktykaliskie.pl, która należy do Grupy Multimedia Polska, używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty współpracujące z nami oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą wyświetlać reklamy jak najlepiej dopasowane do Twoich preferencji. Pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z obowiązującymi przepisami, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszych serwisów internetowych. Zapoznaj się z poniższymi informacjami lub kliknij przycisk „przejdź do strony”. Kliknięcie opcji „przejdź do strony” jest automatycznie wyzwoleniem akceptacji powyższych zasad naszego regulaminu.

Informacje, które będą wykorzystywane:
Typ przeglądarki i jej ustawienia. Informacje o systemie operacyjnym urządzenia końcowego. Informacje o zainstalowanych plikach cookie. Informacje o innych identyfikatorach przypisanych do urządzenia końcowego. Adres IP, z którego urządzenie końcowe uzyskuje dostęp do strony internetowej klienta lub aplikacji mobilnej Informacje o aktywności użytkownika na urządzeniu końcowym, w tym o odwiedzanych stronach internetowych i wykorzystywanych aplikacjach mobilnych. Informacje o położeniu geograficznym urządzenia końcowego będą wykorzystywane.

Multimedia Polska S.A. dokłada wszelkich starań, aby niezbędne przetwarzanie Twoich danych osobowe było zgodne z przepisami prawa i nie naruszało Twoich podstawowych praw i wolności, w szczególności prawa do ochrony Twoich danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności określa generalne zasady, według których przetwarzane są przez nas Twoje dane osobowe. Multimedia Polska S.A. pozyskuje Twoje dane bezpośrednio od Ciebie, ponadto ich powstanie może być skutkiem Twojej aktywności związanej ze korzystaniem przez Ciebie z naszych usług telekomunikacyjnych. W pewnych przypadkach, w ramach  prowadzonej przez Multimedia Polska S.A. działalności operacyjnej, dane dotyczące Twojej osoby mogą także być także pozyskiwane z innych źródeł. Przeczytaj uważnie zawarte w niniejszej Polityce zasady, aby zrozumieć jak i na jakich podstawach prawnych Multimedia Polska S.A. przetwarza Twoje dane osobowe. Jeśli w chwili czytania niniejszej Polityki jesteś naszym klientem musisz wiedzieć, że Twoje ewentualne żądanie zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych nie spowoduje natychmiastowego zaprzestania przetwarzania i usunięcia  tych danych z zasobów informacyjnych Multimedia Polska S.A. Proces wygaszania przetwarzania Twoich danych będzie zgodny z przepisami obowiązującego prawa, a zasady tego wygaszania są zawarte w niniejszej Polityce.

Dane kontaktowe
Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni (81-341), przy ulicy Tadeusza Wendy 7/9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000238931, REGON: 190007345, NIP: 5861044881, kapitał zakładowy i łączna suma uiszczonych wkładów wynosi: 91.764.808,00 PLN Organ nadzoru ochrony danych osobowych
Jeśli masz zastrzeżenia co do sposobu i zakresu przetwarzania przez nas Twoich danych, bądź też  chcesz wnieść skargę na sposób obsługi Twojego wniosku lub żądania, informujemy Cię że właściwym organem nadzorczym w tym zakresie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Kontakt w sprawie Twoich danych: w celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, udaj się do Biura Obsługi Klienta, lub skontaktuj z infolinią pod numerem 244 244 244.