Powiat - Fakty Kaliskie

kontrast:
wielkość czcionki:
A- A+
Dzisiaj jest: 16 lipiec 2020 Godzina:
imieniny: Ruta, Dziersław

Wyszukiwarka

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Top 1

Top 2

Top mały 1

Top maly 2

Powiat

Miliony na rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej

Stacje uzdatniania wody, sieci kanalizacyjnych oraz modernizacja już istniejących - cztery gminy z powiatu kaliskiego otrzymały ponad 6 milionów złotych na inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową. Pieniądze pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W sumie Urząd Marszałkowski w ramach działania miał 71 milionów złotych.

Na liście rankingowej znalazły się cztery kaliskie gminy: Lisków i Ceków Kolonia z kwotami prawie 2 milionów złotych, Szczytniki, które otrzymają ponad 1 milion 600 tysięcy złotych, a Brzeziny ponad pół miliona złotych. Samorządy musiały spełnić m.in. kryteria wyznaczone przez ministra środowiska i rozwoju wsi – dochód gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca, poziom bezrobocia czy skanalizowania wsi. Były też kryteria regionalne. - Braliśmy pod uwagę te miejscowości, gdzie do tej pory nie były realizowane żadne zadania z  PROW 2007 – 2013, po to, żeby wzmocnić te zadania i wzmocnić te miejscowości, żeby mogły skorzystać z tych środków – mówi Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. - Punktowana była realizacja przydomowych oczyszczalni ścieków. Fakt dotyczący przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wybudowanej przed 2000 rokiem, dlatego, że zwracaliśmy uwagę na możliwość wymiany rur azbestowych.

Dwa miliony złotych, które trafią do gminy Lisków będą wykorzystane na kilka zadań. Będzie rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej. Gmina zakupi też agregaty prądotwórcze dla hydroforni i oczyszczalni, która też czeka remont. - Planujemy budowę nowej studni w Liskowie. Zrobiliśmy drugi odwiert przy hydroforni i włączymy dzięki tym środkom finansowym studnię i wodę do stacji uzdatniania wody. Wybudujemy nową kanalizację i wymienimy rury azbestowe w miejscowości Nadzież. To jest miejscowość, która przylega do Liskowa i ścieki będą przepływały do naszej oczyszczalni w Liskowie – zdradza plany Maria Krawiec, wójt gminy Lisków. - W Liskowie mamy też wydzielone tereny na działki budowlane i one nie są zurbanizowane. Chcemy tam doprowadzić sieć kanalizacyjną i wodociągową

Pół miliona złotych dla gminy Brzeziny pozwoli na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Piegońsko Wieś. Na te inwestycję mieszkańcy czekają od lat. - W miejscowości gdzie od wielu lat był brak wody – argumentuje Krzysztof Niedźwiecki, wójt gminy Brzeziny. - Były chwile i lata, gdzie przez nawet kilkanaście dni mieszkańcy nie mieli wody więc stąd ta decyzja i to dofinansowanie spowodowało, że jesteśmy w stanie udźwignąć taką inwestycję. 

Budowa infrastruktury wodno-ściekowej, to po drogach najbardziej oczekiwane inwestycje w gminach. Koszty są tak wysokie, że małe samorządy często nie są wstanie ich udźwignąć. Wsparcie z unijnych programów pozwoliło w ostatnich latach na zwiększenie takich działań wyjaśnia Mikołaj Grzyb, radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. - Na obszarach wiejskich budowanie tradycyjnej formy kanalizacji nie zawsze jest opłacalne i nie zawsze jest możliwe. Dlatego przekazanie dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wydaje się tym najwłaściwszym rozwiązaniem, po to, aby chronić nasze wspólne dobro, środowisko naturalne i dać wszystkim gospodarstwom domowym możliwość dbania o to środowisko.  

W południowej Wielkopolsce podobne wsparcie otrzymały jeszcze gminy z powiatów pleszewskiego, ostrowskiego i ostrzeszowskiego.

- Gmina Brzeziny, Poprawa stanu gospodarki wodnej poprzez budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Piegonisko Wieś oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Pieczyska, 552 065

- Gmina Ceków-Kolonia, Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Szadek i Przedzeń z przyłączeniem do Plewni, przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Beznatka, zakup sprężarki na stację uzdatniania wody w Kamieniu, 1 999 950

- Gmina Lisków, Poprawa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lisków, 1 997 404

- Gmina Szczytniki, Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Szczytniki poprzez rozbudowę sieci wodociągowej Guzdek - Pośrednik, wyposażenie stacji uzdatniania wody w Szczytnikach i Mroczkach Wielkich oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marcjanów, 1 621 886

AW, zdjęcie UG w Przygodzicach

Inside Max P

Slaider podstrony

Kategorie P

3R

4R

Poziomy Bottom

5R

Redakcja portalu

www.faktykaliskie.pl
ul. Wrocławska 53-57, Kalisz
tel. 607 942 977
e-mail:

Redaktor portalu
Anna Miklas-Pęcherz 

Redakcja telewizji

Magazyn Miejski
ul. Wrocławska 53-57, Kalisz
tel. 62 598 47 81
e-mail:

Kierownik redakcji
Marcin Spętany

W związku z wejściem w życie zmian w prawie ochrony danych osobowych i rozporządzenia unijnego RODO informujemy, że na naszej stronie www.faktykaliskie.pl, która należy do Grupy Multimedia Polska, używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty współpracujące z nami oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą wyświetlać reklamy jak najlepiej dopasowane do Twoich preferencji. Pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z obowiązującymi przepisami, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszych serwisów internetowych. Zapoznaj się z poniższymi informacjami lub kliknij przycisk „przejdź do strony”. Kliknięcie opcji „przejdź do strony” jest automatycznie wyzwoleniem akceptacji powyższych zasad naszego regulaminu.

Informacje, które będą wykorzystywane:
Typ przeglądarki i jej ustawienia. Informacje o systemie operacyjnym urządzenia końcowego. Informacje o zainstalowanych plikach cookie. Informacje o innych identyfikatorach przypisanych do urządzenia końcowego. Adres IP, z którego urządzenie końcowe uzyskuje dostęp do strony internetowej klienta lub aplikacji mobilnej Informacje o aktywności użytkownika na urządzeniu końcowym, w tym o odwiedzanych stronach internetowych i wykorzystywanych aplikacjach mobilnych. Informacje o położeniu geograficznym urządzenia końcowego będą wykorzystywane.

Multimedia Polska S.A. dokłada wszelkich starań, aby niezbędne przetwarzanie Twoich danych osobowe było zgodne z przepisami prawa i nie naruszało Twoich podstawowych praw i wolności, w szczególności prawa do ochrony Twoich danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności określa generalne zasady, według których przetwarzane są przez nas Twoje dane osobowe. Multimedia Polska S.A. pozyskuje Twoje dane bezpośrednio od Ciebie, ponadto ich powstanie może być skutkiem Twojej aktywności związanej ze korzystaniem przez Ciebie z naszych usług telekomunikacyjnych. W pewnych przypadkach, w ramach  prowadzonej przez Multimedia Polska S.A. działalności operacyjnej, dane dotyczące Twojej osoby mogą także być także pozyskiwane z innych źródeł. Przeczytaj uważnie zawarte w niniejszej Polityce zasady, aby zrozumieć jak i na jakich podstawach prawnych Multimedia Polska S.A. przetwarza Twoje dane osobowe. Jeśli w chwili czytania niniejszej Polityki jesteś naszym klientem musisz wiedzieć, że Twoje ewentualne żądanie zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych nie spowoduje natychmiastowego zaprzestania przetwarzania i usunięcia  tych danych z zasobów informacyjnych Multimedia Polska S.A. Proces wygaszania przetwarzania Twoich danych będzie zgodny z przepisami obowiązującego prawa, a zasady tego wygaszania są zawarte w niniejszej Polityce.

Dane kontaktowe
Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni (81-341), przy ulicy Tadeusza Wendy 7/9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000238931, REGON: 190007345, NIP: 5861044881, kapitał zakładowy i łączna suma uiszczonych wkładów wynosi: 91.764.808,00 PLN Organ nadzoru ochrony danych osobowych
Jeśli masz zastrzeżenia co do sposobu i zakresu przetwarzania przez nas Twoich danych, bądź też  chcesz wnieść skargę na sposób obsługi Twojego wniosku lub żądania, informujemy Cię że właściwym organem nadzorczym w tym zakresie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Kontakt w sprawie Twoich danych: w celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, udaj się do Biura Obsługi Klienta, lub skontaktuj z infolinią pod numerem 244 244 244.