Powiat - Fakty Kaliskie

kontrast:
wielkość czcionki:
A- A+
Dzisiaj jest: 25 styczeń 2020 Godzina:

Wyszukiwarka

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Top 1

Top 2

Top mały 1

Top maly 2

Powiat

Medal "Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego" dla śp. Justyny Ilony Urbaniak

Rada Powiatu Kaliskiego nadała śp. Justynie Ilonie Urbaniak, Burmistrz Stawiszyna w latach 2014 – 2019, pośmiertnie Medal „Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego” w uznaniu za szczególne zasługi dla samorządu terytorialnego, działalność na rzecz rozwoju lokalnej społeczności i promocję powiatu kaliskiego.

Medal nadany został na wniosek Zarządu Powiatu Kaliskiego oraz Prezydium Rady Powiatu Kaliskiego. 7 grudnia, podczas Świątecznego Spotkania z tradycją, które odbywało się w Zbiersku w gminie Stawiszyn, Medal przekazali mężowi byłej burmistrz, Przemysławowi Urbaniakowi starosta kaliski Krzysztofa Nosala oraz przewodniczącego Rady Powiatu Kaliskiego Jan Adam Kłysz. W wydarzeniu uczestniczyli najbliżsi współpracownicy śp. Justyny Urbaniak - przewodniacząca Rady Miejskiej w Stawiszynie Barbara Włodarczyk, zastępca burmistrz Grzegorz Kaczmarek oraz wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.

Uzasadnienie do uchwały:

Justyna Ilona Urbaniak – ur. 14.09.1976  zm. 13.11.2019

Justyna Urbaniak była absolwentką kaliskiego Liceum Medycznego, przez 18 lat pracowała jako pielęgniarka Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Zespolonego Szpitala im. L. Perzyny w Kaliszu. Pełniła funkcję sołtysa wsi Petryki oraz Radnej Rady Miejskiej w Stawiszynie. W 2014 objęła funkcję Burmistrz Stawiszyna i pełniła ją do 13 listopada 2019 r.

Za swoją pracę była wielokrotnie doceniana i honorowana, otrzymała m.in.

Odznaczenie Honorowego Członka Klubu Cukrowniczego Klubu Sportowego „Zbiersk”,

- Srebrny Medal „Za zasługi w rozwoju wędkarstwa”,

- Srebrną Odznakę Honorową Katolickiego Stowarzyszenia “Civitas Christiana”,

- Brązowy Medal "Za zasługi dla pożarnictwa",

- Nagrodę „Złoty Laur” przyznaną za działalność samorządową,

- Medal upamiętniający Jubileusz 20-lecia reaktywacji Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz120-lecia działalności samorządu rolniczego na ziemiach polskich.

W ciągu 5 lat pełnienia przez nią funkcji burmistrza, zrealizowała wiele inwestycji, które przyczyniły się do poprawy warunków życia mieszkańców Gminy i Miasta Stawiszyn. Wśród nich ważne miejsce zajmują inwestycje drogowe tj. przebudowa dróg gminnych, budowa chodników, ścieżek rowerowych, które przyczyniły się do rozwoju Gminy, wpłynęły na usprawnienie komunikacji i poprawiły bezpieczeństwo na drogach.

Jednym z priorytetów w pracy samorządowej burmistrz była oświata, realizowała wiele zadań mających na celu poprawę jakości i warunków edukacji dzieci i młodzieży, prowadziła różnego rodzaju inwestycje m.in. budowa    i modernizacje przedszkoli i szkół, zakup wyposażenia oraz wiele projektów edukacyjnych. Dzięki staraniom Śp. Justyny Urbaniak zmodernizowano Targowisko „Mój rynek” w Stawiszynie,jedno z największych targowisk w południowej Wielkopolsce. To właśnie za jej kadencji powstał Lokalny Program Rewitalizacji Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2017-2023, dzięki któremu centrum Stawiszyna przejdzie gruntowną rewitalizację, zgodnie z planem plac zostanie przebudowany w zakresie infrastruktury drogowej, oświetlenia drogowego i ulicznego, zostaną usunięte drzewa, oraz nasadzone nowe, powstanie fontanna, wykonano także renowację elewacji Ratusza w Stawiszynie.

Śp. Justyna Urbaniak była zaangażowana w sprawy związane z funkcjonowaniem zabytkowej kolejki wąskotorowej, która jest atutem i atrakcją turystyczną nie tylko gminy Stawiszyn, ale także powiatu kaliskiego. Dbała o dobrą i owocną współpracę z organizacjami działającymi na terenie gminy,  z sołtysami, druhami ochotniczych straży pożarnych, członkiniami kół gospodyń wiejskich, lokalnymi stowarzyszeniami, zespołami i orkiestrą.

W swojej pracy wykazywałaniezwykłe zaangażowanie w sprawy lokalnej społeczności, cechowała ją wrażliwość na ludzkie problemy i ich potrzeby, aktywnie działała na rzecz rozwoju głównie Miasta i Gminy Stawiszyn, ale także powiatu kaliskiego i całej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej. Dała się poznać jako aktywny i zaangażowany samorządowiec, cechowała ją pracowitość i niezwykły profesjonalizm.

MIK, źródło: powiat.kalisz.pl, fot. Agnieszka Forster

poziomy 1

Slaider podstrony

Kategorie P

3R

4R

poziomy 3

Redakcja portalu

www.faktykaliskie.pl
ul. Wrocławska 53-57, Kalisz
tel. 785 204 665
e-mail:

Redaktor portalu
Anna Miklas-Pęcherz 

Redakcja telewizji

Magazyn Miejski
ul. Wrocławska 53-57, Kalisz
tel. 62 598 47 81
e-mail:

Kierownik redakcji
Marcin Spętany

W związku z wejściem w życie zmian w prawie ochrony danych osobowych i rozporządzenia unijnego RODO informujemy, że na naszej stronie www.faktykaliskie.pl, która należy do Grupy Multimedia Polska, używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty współpracujące z nami oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą wyświetlać reklamy jak najlepiej dopasowane do Twoich preferencji. Pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z obowiązującymi przepisami, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszych serwisów internetowych. Zapoznaj się z poniższymi informacjami lub kliknij przycisk „przejdź do strony”. Kliknięcie opcji „przejdź do strony” jest automatycznie wyzwoleniem akceptacji powyższych zasad naszego regulaminu.

Informacje, które będą wykorzystywane:
Typ przeglądarki i jej ustawienia. Informacje o systemie operacyjnym urządzenia końcowego. Informacje o zainstalowanych plikach cookie. Informacje o innych identyfikatorach przypisanych do urządzenia końcowego. Adres IP, z którego urządzenie końcowe uzyskuje dostęp do strony internetowej klienta lub aplikacji mobilnej Informacje o aktywności użytkownika na urządzeniu końcowym, w tym o odwiedzanych stronach internetowych i wykorzystywanych aplikacjach mobilnych. Informacje o położeniu geograficznym urządzenia końcowego będą wykorzystywane.

Multimedia Polska S.A. dokłada wszelkich starań, aby niezbędne przetwarzanie Twoich danych osobowe było zgodne z przepisami prawa i nie naruszało Twoich podstawowych praw i wolności, w szczególności prawa do ochrony Twoich danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności określa generalne zasady, według których przetwarzane są przez nas Twoje dane osobowe. Multimedia Polska S.A. pozyskuje Twoje dane bezpośrednio od Ciebie, ponadto ich powstanie może być skutkiem Twojej aktywności związanej ze korzystaniem przez Ciebie z naszych usług telekomunikacyjnych. W pewnych przypadkach, w ramach  prowadzonej przez Multimedia Polska S.A. działalności operacyjnej, dane dotyczące Twojej osoby mogą także być także pozyskiwane z innych źródeł. Przeczytaj uważnie zawarte w niniejszej Polityce zasady, aby zrozumieć jak i na jakich podstawach prawnych Multimedia Polska S.A. przetwarza Twoje dane osobowe. Jeśli w chwili czytania niniejszej Polityki jesteś naszym klientem musisz wiedzieć, że Twoje ewentualne żądanie zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych nie spowoduje natychmiastowego zaprzestania przetwarzania i usunięcia  tych danych z zasobów informacyjnych Multimedia Polska S.A. Proces wygaszania przetwarzania Twoich danych będzie zgodny z przepisami obowiązującego prawa, a zasady tego wygaszania są zawarte w niniejszej Polityce.

Dane kontaktowe
Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni (81-341), przy ulicy Tadeusza Wendy 7/9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000238931, REGON: 190007345, NIP: 5861044881, kapitał zakładowy i łączna suma uiszczonych wkładów wynosi: 91.764.808,00 PLN Organ nadzoru ochrony danych osobowych
Jeśli masz zastrzeżenia co do sposobu i zakresu przetwarzania przez nas Twoich danych, bądź też  chcesz wnieść skargę na sposób obsługi Twojego wniosku lub żądania, informujemy Cię że właściwym organem nadzorczym w tym zakresie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Kontakt w sprawie Twoich danych: w celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, udaj się do Biura Obsługi Klienta, lub skontaktuj z infolinią pod numerem 244 244 244.