x
Informacja: strona faktykaliskie.pl wykorzystuje pliki cookies.

Więcej informacji na temat plików cookieś (tzw. ciasteczka) znajduje się w Polityka prywatności. Przeglądanie naszych stron bez zmiany ustawień przechowywania plików cookies oznacza, że będą one zapisywane na posiadanym urządzeniu. Aby potwierdzić i zamknąć komunikat kliknij zamknij lub krzyżyk w górnym rogu ramki.

28 listopada 2015,
 Imieniny 
Leslawa, Zdzislawa, Stefana
Dodano: 10 March, 2013

„Wanatówka” zakończyła działalność

âWanatówkaâ zakoÅczyÅa dziaÅalnoÅÄ

Po 13 latach z gastronomicznej mapy Kalisza znika restauracja "Wanatówka” przy ul. Łaziennej. Właściciel lokalu – Centrum Kultury i Sztuki – rozwiązał umowę z najemcą.

Restauracja funkcjonowała w tym miejscu od 2000 r. Przez większość czasu nosiła nazwę „Wanatówka”, którą kilka lat temu zmieniono na „Retro Wanatówka”, co wiązało się ściśle ze zmianą wystroju i charakteru tego lokalu.

W obiekcie znajdowały się: sala restauracyjna, filmowa i pub w piwnicy, natomiast w sezonie, przed lokalem, ogródek letni. Kilka tygodni temu Centrum Kultury i Sztuki rozwiązała umowę z najemcą.

- Ogłosiliśmy przetarg na wynajem, ale na razie nikt się nie zgłosił. Jeśli nic się nie zmieni, będziemy go ponawiać w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym, które w części jest właścicielem obiektu – zapowiada Barbara Fibingier, dyrektor CKiS w Kaliszu.

Oferty można jeszcze składać do piątku, 4 października br. Proponowana powierzchnia to 186,3 m2, a okres najmu to 10 lat. CKiS  ustaliło cenę wywoławczą - miesięczny czynsz - na poziomie 2750 zł + VAT.

 

RED, fot. autor

 

Historia Wanatówki

 

Basteja Wanatówka - tak nazwany został budynek stojący na zapleczu kościoła garnizonowego, uznany za basteję artyleryjską stojącą w murach obronnych. Według archeologów z Instytutu Kultury Materialnej PAN w Łodzi, basztę wybudowano w trakcie remontu gotyckich murów obronnych w latach 1537 - 49.

 

Dla wjazdu zaprzęgów konnych, wtaczających armaty, wyposażono ją w szeroką sklepioną bramę wjazdową od strony miasta. Po obu stronach umieszczono wejście dla pieszych. Poziom ogniowy posiadał cztery otwory strzelnicze do prowadzenia ostrzału wzdłuż linii murów obronnych. Prawdopodobnie baszta posiadała drugi wyższy poziom strzelniczy dla skuteczniejszej obrony zakola rzecznego.

 

W 1584 r. miasto przekazało ją jezuitom. Basztę przebudowano na budynek gospodarczy. Zwężono bramę wjazdową, zamurowano strzelnicę i wykuto nowe okna. We wnętrzu wybudowano ogromną, murowaną z kamienia i cegły, wyłożoną balami dębowymi kadź do produkcji piwa.


Po kasacji zakonu jezuitów w 1773 r. zabudowania pojezuickie zajęte były na Powydziałową Szkołę Wojewódzką, potem na szpital prowadzony przez zakon bonifratrów, a w 1797 r. przebudowano ich część na pruski Korpus Kadetów. Po nim działał polski Korpus Kadetów Księstwa Warszawskiego (1806 r.), a po jego likwidacji (1832 r.) zabudowania zajęły wojska zaborcze. W okresie tym budynek dawnej baszty pełnił rolę latryny uczniowskiej. Później obiektem bastei prawdopodobnie nikt się nie interesował. W 1964 r. do Kalisza powrócił malarz Józef Wanat (1886 - 1975), rewolucjonista z 1905 r., który zbiegł do Francji przed aresztowaniem go przez policje carską. Tam trudnił się malarstwem sztalugowym. Z Paryża przywiózł ponad 40 obrazów swoich oraz malarzy polskich tworzących na emigracji i przekazał je miastu. W podzięce miasto w 1966 r. przybudowało do bastei obszerną, oszkloną werandę i całość przekazało artyście z przeznaczeniem na pracownię malarską. Po rezygnacji Wanata z użytkowania obiektu Wanatówkę (bo taka nazwa się utrwaliła) przejął społecznie Klub Związków Twórczych - grupa kaliskich dziennikarzy, plastyków, prawników, aktorów i tych, którzy uzyskali legitymację wstępu.

 

Na jej czele stał wówczas artysta-plastyk, miłośnik Kalisza i jego dziejów Władysław Kościelniak, a obiekt określano mianem kaliskiego SPATiF-u. Obecny kształt architektoniczny basteja, służąca przez ostatnie lata celom restauracyjnym i kulturalnym, zawdzięcza inż. arch. Małgorzacie Szubert-Mikołajczyk oraz art. plastykowi Zygmuntowi Barankowi. Właścicielem obiektu jest Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.

 

Źródło: CKiS w Kaliszu

Realizacja Epro
Trwa ładownie wyników wyszukiwania