sas_idmnet.cmd.push(function() {sas_idmnet.placementsList(['top_1','side_1','sky_left','side_bottom','bottom_0','bottom_1','prg_inside_top','prg_inside_middle','m_bottom_1','m_inside_top','m_top_1','inside_1','inside_2','m_inside_1','m_inside_2','inside_1_wide','inside_2_article','m_inside_2_article','m_inside_3_article','m_inside_4_article','inside_3_article','inside_4_article','inside_5_article','side_2','side_3']);});

Imieniny - Fakty Kaliskie

kontrast:
wielkość czcionki:
A- A+
Dzisiaj jest: 28 listopad 2020 Godzina:
imieniny: Lesława, Jakub

Wyszukiwarka

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Imieniny

Salomon

Jest to grecka postać biblijnego imienia hebrajskiego Szalomoh, o znaczeniu 'doskonały, szczęśliwy, pokój czyniący'.

W polskich źródłach poświadczone jest od XIII w. w formach: Salomon (1228), Salamon (1424) i synkopowanej formie Salmon (1372). Spotykane do w. XIX, dziś uważane jest za imię żydowskie. U Żydów polskich używane w formach: Szloma, Szlomo, Szlama i Ślama. Od tego imienia pochodzą nazwiska: Salamon, Salamona, Salamonowicz, Salomon, Salomonowicz, a także nazwy miejscowe: Salomonowo, Salomony.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Salomon, ang. Solomon, Salamon, Soloman, fr. Salomon, niem. Salomo, Salomon, Salamon, węg. Salamon, wł. Salomone.

O jednym świętym tego imienia mówiliśmy pod hasłem Rodryg i Salomon. O drugim mówić się będzie pod imieniem Saloniusz. Do przedstawienia pozostają dwaj inni. Ich sylwetki poprzedzimy jednak zwięzłym omówieniem postaci biblijnej, która otoczona była czcią w judaizmie oraz w Kościele abisyńskim.

Salomon, król Izraela. Opowiada o nim jedenaście pierwszych rozdziałów Pierwszej Księgi Królewskiej. Salomon okazuje się władcą, który wprowadził lud Izraela w świat ówczesnej cywilizacji, z dwoma wielkimi ośrodkami, Fenicją i Egiptem. Otoczył się od początku ludźmi nowymi, takim jak kapłan Sadok czy dowódca oddziałów zaciężnych Benajasz. Natomiast Adoniasz - pretendent do tronu, sprzymierzył się z kapłanem Abiatarem i dowódcą armii Joabem. U początku rządów Salomona znamienne jest wydarzenie w Gibeonie, prośba do Boga o mądrość, a po niej słynny wyrok nowego króla (1 Krl 3). Dla spoistości narodu doniosłe znaczenie miało ustanowienie scentralizowanej administracji, z dwunastoma nadzorcami. Zaś polityka zagraniczna dała państwu -pokój ze wszystkich stron dookoła- (1 Krl 5, 4-6). Symbolem jego rządów stało się zbudowanie pierwszej w dziejach Izraela Świątyni w Jerozolimie. Modlitwa Salomona na jej poświęcenie należy do najwznioślejszych tekstów religijnych. Jednakże obraz tego władcy nie był pisany w Biblii tylko jasnymi barwami. Sama 1 Krl mówi o jego niewierności wobec Pana i sprzyjaniu bożkom tych ludów, z których wziął sobie liczne żony (rozdz. 11, 1-8). W Psalmie 72 wyniesiony został na piedestał nadziei mesjanicznych, podczas gdy Księga Powtórzonego Prawa ukazała sylwetkę króla, która w każdym rysie stanowiła przeciwieństwo portretu Salomona. Księga Syracydesa streszczała roztropnie Księgę Królewską. Natomiast Przypowieści i Pieśń nad Pieśniami były w niemałym stopniu przejawem kulturowych impulsów, które zrodziły się z działalności Salomona. Potem powstały także Testament, Psalmy i Ody Salomona, wszystkie zaliczone do apokryfów. Józef Flawiusz mówił wyraźnie o władzy egzorcyzmowania. W islamie i judaizmie legendy o królu mnożyły się aż po późne średniowiecze. Chrystus natomiast mówił, że jest większy niż Salomon (Mt 12, 42; Łk 11, 31), ale jego wizerunku nie odrzucał. W Nowym Testamencie często zresztą podejmowane bywały wątki, które nazwać można salomonowymi: Świątynia i mądrość.

Salomon, król Bretonów. Na tron wstąpił po Neminoem, którego w 857 r. zamordowano. Był nad wyraz ambitny. Chciał pod każdym względem uniezależnić Bretanię, a wydawało się, że po śmierci Karola Łysego i najazdach Normanów sytuacja sprzyja tej jego polityce. Zaanektował okolice Avranches, półwysep Cotentin, a na południu okolice Angers i Retz. Chciał, by w Dol utworzono metropolię, ale Mikołaj I wyraził sprzeciw. Pozostawił po sobie sławę dobrego administratora, wspomaganego potężnym patronatem wielkiego władcy Izraela. Założył też kilka opactw. Chciał już abdykować i schronić się w klasztorze, gdy padł ofiarą zamachu. Oślepiono go i porzucono na uboczu lub też po prostu uśmiercono. Miało się to stać 25 czerwca 874 r. W każdym razie nazajutrz odnaleziono go martwego. Lud uznał go za świętego i czcią otoczył jego szczątki w Plélan. Z czasem dedykowano mu kościół w Vannes, kaplicę przy katedrze w Rennes, parafie w okręgu Morbihan. Jego pamięć opiewały chansons de geste. Stał się w nich bohaterem Bretanii, który potrafił przeciwstawić się Karolowi Wielkiemu.

Salomon, król Węgier. Jest on postacią z późnej, piętnastowiecznej legendy hagiograficznej. Jedyny król węgierski tego imienia, krewny cesarza Henryka IV, panował na Węgrzech w latach 1063-1074. Przy krwawych porachunkach, których dokonywał, daleko mu było do świętości. W rozgrywkach dynastycznych i w walce o tron sprzymierzył się z Kumanami. Grzegorz VII wysłał do niego list z upomnieniami. Pokonany przez św. Władysława, znalazł się we więzieniu. Uwolniony, miał jeszcze sprzymierzyć się z Kumanami, ale około 1087 r. ślad po nim zaginął. Mówiono później, że w okolicach Poli (Istria) wiódł życie pokutnicze w eremie. Tam też potem podtrzymywano jego legendę i mniemano, że katedra przechowuje jego relikwie. Przypomina to naszą legendę o pokucie Bolesława Śmiałego. Wspomnienie Salomona obchodzono 28 września.

W związku z wejściem w życie zmian w prawie ochrony danych osobowych i rozporządzenia unijnego RODO informujemy, że na naszej stronie www.faktykaliskie.pl, która należy do Grupy Multimedia Polska, używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty współpracujące z nami oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą wyświetlać reklamy jak najlepiej dopasowane do Twoich preferencji. Pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z obowiązującymi przepisami, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszych serwisów internetowych. Zapoznaj się z poniższymi informacjami lub kliknij przycisk „przejdź do strony”. Kliknięcie opcji „przejdź do strony” jest automatycznie wyzwoleniem akceptacji powyższych zasad naszego regulaminu.

Informacje, które będą wykorzystywane:
Typ przeglądarki i jej ustawienia. Informacje o systemie operacyjnym urządzenia końcowego. Informacje o zainstalowanych plikach cookie. Informacje o innych identyfikatorach przypisanych do urządzenia końcowego. Adres IP, z którego urządzenie końcowe uzyskuje dostęp do strony internetowej klienta lub aplikacji mobilnej Informacje o aktywności użytkownika na urządzeniu końcowym, w tym o odwiedzanych stronach internetowych i wykorzystywanych aplikacjach mobilnych. Informacje o położeniu geograficznym urządzenia końcowego będą wykorzystywane.

Multimedia Polska S.A. dokłada wszelkich starań, aby niezbędne przetwarzanie Twoich danych osobowe było zgodne z przepisami prawa i nie naruszało Twoich podstawowych praw i wolności, w szczególności prawa do ochrony Twoich danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności określa generalne zasady, według których przetwarzane są przez nas Twoje dane osobowe. Multimedia Polska S.A. pozyskuje Twoje dane bezpośrednio od Ciebie, ponadto ich powstanie może być skutkiem Twojej aktywności związanej ze korzystaniem przez Ciebie z naszych usług telekomunikacyjnych. W pewnych przypadkach, w ramach  prowadzonej przez Multimedia Polska S.A. działalności operacyjnej, dane dotyczące Twojej osoby mogą także być także pozyskiwane z innych źródeł. Przeczytaj uważnie zawarte w niniejszej Polityce zasady, aby zrozumieć jak i na jakich podstawach prawnych Multimedia Polska S.A. przetwarza Twoje dane osobowe. Jeśli w chwili czytania niniejszej Polityki jesteś naszym klientem musisz wiedzieć, że Twoje ewentualne żądanie zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych nie spowoduje natychmiastowego zaprzestania przetwarzania i usunięcia  tych danych z zasobów informacyjnych Multimedia Polska S.A. Proces wygaszania przetwarzania Twoich danych będzie zgodny z przepisami obowiązującego prawa, a zasady tego wygaszania są zawarte w niniejszej Polityce.

Dane kontaktowe
Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni (81-341), przy ulicy Tadeusza Wendy 7/9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000238931, REGON: 190007345, NIP: 5861044881, kapitał zakładowy i łączna suma uiszczonych wkładów wynosi: 91.764.808,00 PLN Organ nadzoru ochrony danych osobowych
Jeśli masz zastrzeżenia co do sposobu i zakresu przetwarzania przez nas Twoich danych, bądź też  chcesz wnieść skargę na sposób obsługi Twojego wniosku lub żądania, informujemy Cię że właściwym organem nadzorczym w tym zakresie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Kontakt w sprawie Twoich danych: w celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, udaj się do Biura Obsługi Klienta, lub skontaktuj z infolinią pod numerem 244 244 244.