sas_idmnet.cmd.push(function() {sas_idmnet.placementsList(['top_1','side_1','sky_left','side_bottom','bottom_0','bottom_1','prg_inside_top','prg_inside_middle','m_bottom_1','m_inside_top','m_top_1','inside_1','inside_2','m_inside_1','m_inside_2','inside_1_wide','inside_2_article','m_inside_2_article','m_inside_3_article','m_inside_4_article','inside_3_article','inside_4_article','inside_5_article','side_2','side_3']);});

Imieniny - Fakty Kaliskie

kontrast:
wielkość czcionki:
A- A+
Dzisiaj jest: 21 styczeń 2021 Godzina:
imieniny: Agnieszka, Epifani

Wyszukiwarka

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Imieniny

Platon

Imię greckie, pierwotnie przezwisko od wyrazu platýs 'barczysty, krzepki'. Przezwisko Platon otrzymał w szkole Arystokles, późniejszy wielki filozof grecki - Platon (427-348).

W Polsce było to imię rzadkie. Częściej występowało u unitów, np. Platon Kostecki, lwowski poeta i publicysta (+ 1908).

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Platon, fr. Platon, ros. Płaton.

Martyrologia wspominają dwóch świętych oznaczanych tym imieniem. Przedstawiamy ich, jak zwykle, w porządku chronologicznym.

Platon, męczennik. Pochodził z Ancyry. Z powodu gorliwego wyznania wiary został aresztowany, a potem poddawany był rozmaitym torturom. Prefekt Agrippinus skazał go w końcu na ścięcie. Imię tego ostatniego każe nam męczeństwo Platona umiejscowić w czasie wielkiego prześladowania za Dioklecjana. Synaksaria bizantyńskie wspominają ponadto, że Platon miał brata Antiocha, który był lekarzem i którego męczeństwo wspominane było 16 lipca. Sam Platon widnieje w synaksariach oraz w Martyrologium Rzymskim pod 22 lipca. Wzywano go zwłaszcza dla uproszenia uwolnienia z niewoli.

Platon, opat z Bitynii. Urodził się około r. 735 w Konstantynopolu, w bogatej i wpływowej rodzinie. Kształcił się pod opieką wuja, który był wysokim dostojnikiem dworu. Sam Platon nie poszedł drogą kariery dworskiej. Około r. 765 udał się natomiast do Bitynii i schronił się na górze Olimp, w klasztorze, który nosił nazwę klasztoru Symboli. Jako mnich zasłużył się wielce przepisywaniem dzieł Ojców. W latach 770-780 był opatem. Potem objął to samo stanowisko w klasztorze Sakkudion, założonym w dobrach jego rodziny. Przyjął do niego, a następnie do współrządów dopuścił swego krewnego, Teodora Studytę, który był później jego następcą i przełożonym sławnego klasztoru Studion. W sprawie rozwodu cesarza Konstantyna VI zajął stanowisko nieprzejednane. Okupił tę postawę wygnaniem mnichów i swym własnym uwięzieniem. Wolność odzyskał po śmierci cesarza (797). Wrócił wtedy na krótko do klasztoru Sakkudion, który na skutek napaści Saracenów nie był już miejscem bezpiecznym i pełnym pokoju. Mnisi musieli w końcu przenieść się do Konstantynopola, gdzie osiedlili się (798) w klasztorze założonym w r. 463 przez konsula Studiosa. Przełożonym tego klasztoru był Teodor. Platon zaś zamieszkał jako rekluz w celi przylegającej do klasztoru. Opowiedziawszy się za utrzymaniem w całej surowości dyscypliny kościelnej w sprawie Józefa, ekonoma kościoła patriarchalnego, winnego uczestnictwa w ślubie Konstantyna z Teodotą, raz jeszcze musiał pójść na wygnanie, które w trudnych warunkach spędził na wyspach Bosforu. Wróciwszy za rządów cesarza Michała I, zamknął się na powrót w swej celi, którą opuścił dopiero na skutek złego stanu zdrowia. Platon wsławił się również na synodach w Konstantynopolu (786) i Nicei (787), gdzie występował energicznie przeciw obrazoburcom. Zmarł 4 kwietnia 812 lub 814 r.

Redakcja portalu

https://www.facebook.com/faktykaliskiepl

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor prowadzący
Anna Miklas-Pęcherz 

Redakcja telewizji

Oglądaj nas na kanale 232 i/ lub 140 

Multimedia Polska/ Vectra oraz na kanale YT

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor naczelna
Agnieszka Gierz

W związku z wejściem w życie zmian w prawie ochrony danych osobowych i rozporządzenia unijnego RODO informujemy, że na naszej stronie www.faktykaliskie.pl, która należy do Grupy Multimedia Polska, używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty współpracujące z nami oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą wyświetlać reklamy jak najlepiej dopasowane do Twoich preferencji. Pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z obowiązującymi przepisami, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszych serwisów internetowych. Zapoznaj się z poniższymi informacjami lub kliknij przycisk „przejdź do strony”. Kliknięcie opcji „przejdź do strony” jest automatycznie wyzwoleniem akceptacji powyższych zasad naszego regulaminu.

Informacje, które będą wykorzystywane:
Typ przeglądarki i jej ustawienia. Informacje o systemie operacyjnym urządzenia końcowego. Informacje o zainstalowanych plikach cookie. Informacje o innych identyfikatorach przypisanych do urządzenia końcowego. Adres IP, z którego urządzenie końcowe uzyskuje dostęp do strony internetowej klienta lub aplikacji mobilnej Informacje o aktywności użytkownika na urządzeniu końcowym, w tym o odwiedzanych stronach internetowych i wykorzystywanych aplikacjach mobilnych. Informacje o położeniu geograficznym urządzenia końcowego będą wykorzystywane.

Multimedia Polska S.A. dokłada wszelkich starań, aby niezbędne przetwarzanie Twoich danych osobowe było zgodne z przepisami prawa i nie naruszało Twoich podstawowych praw i wolności, w szczególności prawa do ochrony Twoich danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności określa generalne zasady, według których przetwarzane są przez nas Twoje dane osobowe. Multimedia Polska S.A. pozyskuje Twoje dane bezpośrednio od Ciebie, ponadto ich powstanie może być skutkiem Twojej aktywności związanej ze korzystaniem przez Ciebie z naszych usług telekomunikacyjnych. W pewnych przypadkach, w ramach  prowadzonej przez Multimedia Polska S.A. działalności operacyjnej, dane dotyczące Twojej osoby mogą także być także pozyskiwane z innych źródeł. Przeczytaj uważnie zawarte w niniejszej Polityce zasady, aby zrozumieć jak i na jakich podstawach prawnych Multimedia Polska S.A. przetwarza Twoje dane osobowe. Jeśli w chwili czytania niniejszej Polityki jesteś naszym klientem musisz wiedzieć, że Twoje ewentualne żądanie zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych nie spowoduje natychmiastowego zaprzestania przetwarzania i usunięcia  tych danych z zasobów informacyjnych Multimedia Polska S.A. Proces wygaszania przetwarzania Twoich danych będzie zgodny z przepisami obowiązującego prawa, a zasady tego wygaszania są zawarte w niniejszej Polityce.

Dane kontaktowe
Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni (81-341), przy ulicy Tadeusza Wendy 7/9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000238931, REGON: 190007345, NIP: 5861044881, kapitał zakładowy i łączna suma uiszczonych wkładów wynosi: 91.764.808,00 PLN Organ nadzoru ochrony danych osobowych
Jeśli masz zastrzeżenia co do sposobu i zakresu przetwarzania przez nas Twoich danych, bądź też  chcesz wnieść skargę na sposób obsługi Twojego wniosku lub żądania, informujemy Cię że właściwym organem nadzorczym w tym zakresie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Kontakt w sprawie Twoich danych: w celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, udaj się do Biura Obsługi Klienta, lub skontaktuj z infolinią pod numerem 244 244 244.