Imieniny - Fakty Kaliskie

kontrast:
wielkość czcionki:
A- A+
Dzisiaj jest: 13 lipiec 2020 Godzina:
imieniny: Justyna, Eugeniusz

Wyszukiwarka

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Imieniny

Marlena

Imię powstałe z połączenia imion MARIA i MAGDALENA. Najprawdopodobniej odnosi się do nowotestamentowej postaci Marii Magdaleny. Imię zostało spopularyzowane przez niemiecką aktorkę i piosenkarkę Marlenę Dietrich (1901-1992), której prawdziwe imię było Maria Magdalena von Losh. Odpowiedniki obcojęz.: niem. Marlene, ang. Marlene Maria Magdalena (z Magdali) to postać ewangeliczna, utożsamiana poprzez wieki - przynajmniej na Zachodzie - z bezimienną grzesznicą z uczty u faryzeusza Szymona (Łk 7, 36-50) oraz z Marią z Betanii, siostrą Łaza­rza i Marty (Łk 10, 38-42). Za tą tożsamością zdawała się do niedawna przemawiać liturgia rzymska, póki po jej ostatniej reformie z teks­tów na dzień 22 lipca nie zniknęły przytocze­nia ze wspomnianych perykop ewangelicznych. Przeważyło niewątpliwie zdanie biblistów i patrologów, którzy od dawna wypowiadali swe wątpliwości lub sprzeciwy. Żeby nie roz­patry­wać długiej historii zagadnienia i nie wchodzić w jego szczegóły, dość powiedzieć, że uczeni nie znajdują żadnych egzegetycznych podstaw dla rzeczonej tożsamości i nie wydaje się ona psychologicznie prawdopodobna; po­nadto nie opowiada się za nią jakakolwiek historyczna czy patrystyczna tradycja. Taka tradycja wprost nie istnieje, owszem, wypowie­dzi wielu pisarzy chrześcijańskiego Wschodu owej tożsamości zaprzeczają. Tak więc Maria Magdalena pozo­staje dla nas jedną z tych ewangelicznych niewiast, które wspomina przede wszystkim św. Łukasz (8, 1-3). Chry­stus wyswobodził je z więzów szatańskich, przy czym opętanie Magdaleny było szczegól­nie duże: żeby je uwypuklić, ewangelista mówi, iż Chrystus wypędził z niej siedmiu czartów. Bynajmniej nie chce przez to powie­dzieć, że była niewiastą złych obyczajów. Wyrażenie to stanowi raczej podstawę do zro­zumienia, dlaczego to ona wyróżniła się spo­śród uzdrowionych niewiast, które towarzy­szyły odtąd Chrystusowi w Jego wędrówkach. Do­znała łaski szczególnej. Szcze­gólne było także jej przywiązanie do Chry­stusa, prawdzi­wa miłość wdzięczności (a nie tyle, jak u jaw­nogrzesznicy, miłość skruszona lub, jak u Ma­rii z Betanii, miłość ekstatycznej kontemplacji). Ta miłość sprawiła, że poszła za Chrystusem z Galilei do Judei. Zawiodła ją potem na Gol­gotę (Łk 23, 49 i 24, 10). Wresz­cie w niedziel­ny poranek (J 20, 1-18) kazała jej bardzo wcześnie pobiec do grobu z wonnoś­ciami. Grób był już wtedy pusty, ale tuż obok spot­kała nieznajomego, którego wzięła za ogrodni­ka. Jakby przekonana o tym, że wszys­cy ży­ją takimi samymi uczuciami co ona, pyta nie­zna­jomego o Pana, i wtedy dopiero rozpo­znaje w nim swego ukochanego Mistrza. Wy­rywa się jej wówczas z serca słowo, które mieści w so­bie wszystko: Rabbuni... Ale zmar­twychwstały Pan nie pozwala jej zatopić się w ekstatycz­nym upojeniu. Powierza jej posłanie do aposto­łów. Nazwą ją dlatego ich apostołką: apostola apostolorum, a Kościół dla uczczenia tego faktu przez długie stulecia recytował w jej święto uroczyste wyznanie wiary. Niezapom­niana scena weszła wreszcie do odnowionej liturgii mszalnej, zdolna zastąpić wszystko, także naszą niewiedzę co do dalszych losów Magdaleny. Późne wzmianki pisarzy chrześci­jańskiego Wschodu zdają się sugerować, że ze św. Janem udała się do Efezu i tam zmarła. Natomiast średniowieczny Zachód zrobił z niej w XI w. - a częściowo już w w. X - jedną z bohaterek cyklu nazwanego legendami pro­wan­salskimi i kazał jej wraz z Łazarzem i Mar­tą z Betanii lądować na Lazurowym Wy­brzeżu. Okolice Aix-en-Provence, Saint-Maxi­min, Vézelay i Sainte-Baume chlu­bią się po dziś dzień miejscami upamiętniają­cymi jej rzekomy pobyt i ściągają ogromne rzesze piel­grzymów lub turystów. Wschód i Zachód, od­dając hołd Magdalenie, w jednym był i jest zgodny: jej pamiątkę obchodzi tego samego dnia, tj. 22 lipca.

Redakcja portalu

www.faktykaliskie.pl
ul. Wrocławska 53-57, Kalisz
tel. 607 942 977
e-mail:

Redaktor portalu
Anna Miklas-Pęcherz 

Redakcja telewizji

Magazyn Miejski
ul. Wrocławska 53-57, Kalisz
tel. 62 598 47 81
e-mail:

Kierownik redakcji
Marcin Spętany

W związku z wejściem w życie zmian w prawie ochrony danych osobowych i rozporządzenia unijnego RODO informujemy, że na naszej stronie www.faktykaliskie.pl, która należy do Grupy Multimedia Polska, używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty współpracujące z nami oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą wyświetlać reklamy jak najlepiej dopasowane do Twoich preferencji. Pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z obowiązującymi przepisami, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszych serwisów internetowych. Zapoznaj się z poniższymi informacjami lub kliknij przycisk „przejdź do strony”. Kliknięcie opcji „przejdź do strony” jest automatycznie wyzwoleniem akceptacji powyższych zasad naszego regulaminu.

Informacje, które będą wykorzystywane:
Typ przeglądarki i jej ustawienia. Informacje o systemie operacyjnym urządzenia końcowego. Informacje o zainstalowanych plikach cookie. Informacje o innych identyfikatorach przypisanych do urządzenia końcowego. Adres IP, z którego urządzenie końcowe uzyskuje dostęp do strony internetowej klienta lub aplikacji mobilnej Informacje o aktywności użytkownika na urządzeniu końcowym, w tym o odwiedzanych stronach internetowych i wykorzystywanych aplikacjach mobilnych. Informacje o położeniu geograficznym urządzenia końcowego będą wykorzystywane.

Multimedia Polska S.A. dokłada wszelkich starań, aby niezbędne przetwarzanie Twoich danych osobowe było zgodne z przepisami prawa i nie naruszało Twoich podstawowych praw i wolności, w szczególności prawa do ochrony Twoich danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności określa generalne zasady, według których przetwarzane są przez nas Twoje dane osobowe. Multimedia Polska S.A. pozyskuje Twoje dane bezpośrednio od Ciebie, ponadto ich powstanie może być skutkiem Twojej aktywności związanej ze korzystaniem przez Ciebie z naszych usług telekomunikacyjnych. W pewnych przypadkach, w ramach  prowadzonej przez Multimedia Polska S.A. działalności operacyjnej, dane dotyczące Twojej osoby mogą także być także pozyskiwane z innych źródeł. Przeczytaj uważnie zawarte w niniejszej Polityce zasady, aby zrozumieć jak i na jakich podstawach prawnych Multimedia Polska S.A. przetwarza Twoje dane osobowe. Jeśli w chwili czytania niniejszej Polityki jesteś naszym klientem musisz wiedzieć, że Twoje ewentualne żądanie zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych nie spowoduje natychmiastowego zaprzestania przetwarzania i usunięcia  tych danych z zasobów informacyjnych Multimedia Polska S.A. Proces wygaszania przetwarzania Twoich danych będzie zgodny z przepisami obowiązującego prawa, a zasady tego wygaszania są zawarte w niniejszej Polityce.

Dane kontaktowe
Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni (81-341), przy ulicy Tadeusza Wendy 7/9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000238931, REGON: 190007345, NIP: 5861044881, kapitał zakładowy i łączna suma uiszczonych wkładów wynosi: 91.764.808,00 PLN Organ nadzoru ochrony danych osobowych
Jeśli masz zastrzeżenia co do sposobu i zakresu przetwarzania przez nas Twoich danych, bądź też  chcesz wnieść skargę na sposób obsługi Twojego wniosku lub żądania, informujemy Cię że właściwym organem nadzorczym w tym zakresie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Kontakt w sprawie Twoich danych: w celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, udaj się do Biura Obsługi Klienta, lub skontaktuj z infolinią pod numerem 244 244 244.