Imieniny - Fakty Kaliskie

kontrast:
wielkość czcionki:
A- A+
Dzisiaj jest: 25 maj 2020 Godzina:
imieniny: Imisława, Urban

Wyszukiwarka

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Imieniny

Adam

Znaczenie imienia nieznane. Od czasów Józefa Flawiusza sądzono, że Adam oznacza 'czerwony' (Adam miał być ulepiony z czerwonej gliny). Obecnie przyjmuje się, że imię to pochodzi z sumeryjskiego ada-mu 'mój ojciec' albo z akadyjskiego ad-mu 'zbudowany, zrodzony', albo jeszcze z arabskiego adama 'łączyć się'. Adam oznaczałoby istotę społeczną dążącą do łączenia się z innymi ludźmi. Imię wyprowadza się też z hebrajskiego adhamah 'ziemia', wtedy znaczyłoby 'rolnik', albo 'że człowiek, z ziemi powstały, do ziemi wróci'.

W Biblii Adam zasadniczo oznacza człowieka w ogóle, i to zarówno jednostkę, jak zbiorowość, cały rodzaj ludzki. Tylko pięciokrotnie pojawia się jako imię własne.

W Polsce jest to popularne imię męskie, poświadczone już w r. 1194. W dokumentach pojawia się w formach: Adam, Adem, Jadam, Jedam. Postać zdrobniała - Adaś. Od imienia tego pochodzą nazwiska: Adamczowski, Adamczewski, Adamkow, Adamkowicz, Adamowicz, Adamowski, Adamus, Adamek.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Adamus, ang., fr., niem., ros. Adam, hiszp. Adán, wł. Adamo.

Święci, którzy w literaturze chrześcijańskiej pojawiają się pod imieniem Adam, tworzą w zbiorach hagiograficznych małą gromadkę. Nie osiąga ona liczby dziesięciu. Przewodzi jej

Adam, praojciec rodzaju ludzkiego. Znamy go z opowieści biblijnej, z lektury pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju. Znacznie mniej dowiadujemy się stąd o jego życiu po opuszczeniu Edenu, ogrodu rozkoszy. Musiał pracować i w pocie czoła zdobywać swój chleb powszedni. Był pierwszym rolnikiem, a niewątpliwie musiał trudzić się z konieczności innymi zajęciami. O tym wszystkim opowiadają szeroko wschodnie legendy, żydowskie i muzułmańskie, wraz z nimi cała obfita literatura apokryficzna, o której tu szerzej pisać nie możemy. Ze wzmianek zawartych w Biblii wolno nam natomiast wnosić, iż po opuszczeniu raju nie był ani buntownikiem, ani desperatem. Zresztą Księga Mądrości mówi nam wprost o wyprowadzeniu Adama z upadku (10, 1 n.). Był wierzącym i skruszonym. Czy wolno jednak wnioskować stąd, że osiągnął wieczne zbawienie- Pismo św. nie mówi o tym wprost. Wnikając jednak w sens wypowiedzi, które znajdujemy na ten temat w księgach objawionych, nie możemy wątpić, że Adam został rzeczywiście zbawiony - zauważa św. Augustyn w jednym ze swych listów. Takie też było powszechne przekonanie Ojców Kościoła, których Augustyn reprezentuje ze zwykłą sobie retoryczną swadą i bogactwem racji. Co więcej, wielu Ojców sądzi także, że Chrystus zstępując do otchłani, przede wszystkim pocieszył Adama wieścią o swym zwycięstwie nad grzechem i śmiercią. Tezę o zbawieniu Adama podtrzymywali także teolodzy średniowiecza, nieliczni zaś, którzy z tej powszechnej opinii się wyłamali, wzbudzili u pozostałych zdziwienie i oburzenie. A jakie jest oficjalne stanowisko Kościoła- W tej dziedzinie zaistniała pewna różnica między Wschodem a Zachodem. Kościoły wschodnie oddawały Adamowi i Ewie kult publiczny. Grecy czynili to w niedzielę przed Bożym Narodzeniem, a ponadto wspominali ich 25 marca. Wiele innych terminów spotykamy w pomnikach hagiograficzno-liturgicznych syryjskich i koptyjskich. Natomiast w Kościele łacińskim nie oddawano publicznej czci pierwszym rodzicom. Pojawili się jednak w kilku martyrologiach łacińskich, i to, żeby się tak wyrazić, sporadycznie: już to 25 marca, bądź też 24 kwietnia, lub wreszcie 23 sierpnia. Zdaje się, że w nawiązaniu do tego pierwszego terminu albo też innych jeszcze terminów ruchomych (Wielki Piątek, w oktawie Wielkanocy itp.) żywot Adama i Ewy - opowiedziany zresztą w zasadniczej zależności od samej tylko Biblii - położył na początku marca w swych Żywotach Świętych Skarga. Pojawiające się natomiast w popularnych kalendarzykach imiona pierwszych rodziców w wigilię Bożego Narodzenia zawdzięczają, jak się zdaje, ten termin wpływom wschodnim. Dodajmy jeszcze, iż przy jerozolimskiej Bazylice Grobu istnieje kaplica poświęcona Adamowi. Odpowiada to poniekąd starożytnej opinii, szeroko rozpowszechnionej u Żydów, jakoby był pochowany w dolinie Hebronu; albo też późniejszemu przeświadczeniu, które znajdziemy już u Orygenesa i które głosiło, że było to na samej Kalwarii. Paralele teologiczne, którym to odpowiada (Adam - Chrystus), oraz późniejsze reperkusje w chrześcijańskiej ikonografii - żeby wymienić tylko krople Krwi Chrystusowej spływające na wyschniętą czaszkę Adama - są dobrze znane.

Adam z Langheim był pierwszym opatem cysterskim w tej miejscowości. Rządził bardzo długo. Dla opactwa wystarał się o cenne przywileje, a po r. 1140 współdziałał w zakładaniu nowego w Plasach (Plass, Plascium), w pobliżu Pilzna, fundacji Władysława II Czeskiego. Zmarł około r. 1150. U cystersów czczono go jako błogosławionego, a jego wspomnienie umieszczono pod dniem 31 lipca.

Adam z Ebrach. Pochodził spod Kolonii. Mnichem został w Morimond. W r. 1127 został opatem nowo założonej fundacji w Ebrach. W r. 1147 wziął udział w akcji na rzecz krucjaty i głosił kazania w Bawarii. Przyjaźnił się z Hildegardą z Bingen. Konrad III, który go bardzo cenił, ucznił zeń swego posła do Eugeniusza III (1145-1153). Zmarł 25 listopada 1161 r., ale wspominano go 25 lutego.

Źródła i podstawową literaturę podaje LM 1 (1977), 108. Starsze także w DHGE 1 (1912), 464 n.

Adam Gautier (Walter). W r. 1188 obrano go opatem w Trappe. W kilka lat później kapituła generalna, zebrana w Cîteaux, wezwała go do Clairvaux. W r. 1202 towarzyszył hrabiemu Renaldowi z Dampierre w wyprawie do Ziemi Świętej. Potem znów król Filip August wysłał go do papieża w sprawie swego rozwodu. W dokumentach pojawia się jednak przede wszystkim jako rządca zaabsorbowany sprawami majątkowymi swego opactwa. Zmarł 7 maja, prawdopodobnie w r. 1243.

Redakcja portalu

www.faktykaliskie.pl
ul. Wrocławska 53-57, Kalisz
tel. 785 204 665
e-mail:

Redaktor portalu
Anna Miklas-Pęcherz 

Redakcja telewizji

Magazyn Miejski
ul. Wrocławska 53-57, Kalisz
tel. 62 598 47 81
e-mail:

Kierownik redakcji
Marcin Spętany

W związku z wejściem w życie zmian w prawie ochrony danych osobowych i rozporządzenia unijnego RODO informujemy, że na naszej stronie www.faktykaliskie.pl, która należy do Grupy Multimedia Polska, używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty współpracujące z nami oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą wyświetlać reklamy jak najlepiej dopasowane do Twoich preferencji. Pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z obowiązującymi przepisami, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszych serwisów internetowych. Zapoznaj się z poniższymi informacjami lub kliknij przycisk „przejdź do strony”. Kliknięcie opcji „przejdź do strony” jest automatycznie wyzwoleniem akceptacji powyższych zasad naszego regulaminu.

Informacje, które będą wykorzystywane:
Typ przeglądarki i jej ustawienia. Informacje o systemie operacyjnym urządzenia końcowego. Informacje o zainstalowanych plikach cookie. Informacje o innych identyfikatorach przypisanych do urządzenia końcowego. Adres IP, z którego urządzenie końcowe uzyskuje dostęp do strony internetowej klienta lub aplikacji mobilnej Informacje o aktywności użytkownika na urządzeniu końcowym, w tym o odwiedzanych stronach internetowych i wykorzystywanych aplikacjach mobilnych. Informacje o położeniu geograficznym urządzenia końcowego będą wykorzystywane.

Multimedia Polska S.A. dokłada wszelkich starań, aby niezbędne przetwarzanie Twoich danych osobowe było zgodne z przepisami prawa i nie naruszało Twoich podstawowych praw i wolności, w szczególności prawa do ochrony Twoich danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności określa generalne zasady, według których przetwarzane są przez nas Twoje dane osobowe. Multimedia Polska S.A. pozyskuje Twoje dane bezpośrednio od Ciebie, ponadto ich powstanie może być skutkiem Twojej aktywności związanej ze korzystaniem przez Ciebie z naszych usług telekomunikacyjnych. W pewnych przypadkach, w ramach  prowadzonej przez Multimedia Polska S.A. działalności operacyjnej, dane dotyczące Twojej osoby mogą także być także pozyskiwane z innych źródeł. Przeczytaj uważnie zawarte w niniejszej Polityce zasady, aby zrozumieć jak i na jakich podstawach prawnych Multimedia Polska S.A. przetwarza Twoje dane osobowe. Jeśli w chwili czytania niniejszej Polityki jesteś naszym klientem musisz wiedzieć, że Twoje ewentualne żądanie zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych nie spowoduje natychmiastowego zaprzestania przetwarzania i usunięcia  tych danych z zasobów informacyjnych Multimedia Polska S.A. Proces wygaszania przetwarzania Twoich danych będzie zgodny z przepisami obowiązującego prawa, a zasady tego wygaszania są zawarte w niniejszej Polityce.

Dane kontaktowe
Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni (81-341), przy ulicy Tadeusza Wendy 7/9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000238931, REGON: 190007345, NIP: 5861044881, kapitał zakładowy i łączna suma uiszczonych wkładów wynosi: 91.764.808,00 PLN Organ nadzoru ochrony danych osobowych
Jeśli masz zastrzeżenia co do sposobu i zakresu przetwarzania przez nas Twoich danych, bądź też  chcesz wnieść skargę na sposób obsługi Twojego wniosku lub żądania, informujemy Cię że właściwym organem nadzorczym w tym zakresie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Kontakt w sprawie Twoich danych: w celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, udaj się do Biura Obsługi Klienta, lub skontaktuj z infolinią pod numerem 244 244 244.