Najnowsze - Fakty Kaliskie

kontrast:
wielkość czcionki:
A- A+
imieniny: Ludomiła, Ludomir
Dzisiaj jest: 20 luty 2018 Godzina:

Wyszukiwarka

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Top 1

Top 2

Top 3

Top mały 1

Top maly 2

Najnowsze

Giełda pracy z dnia 20.02.2018r.

 

1.Spółdzielnia w Kaliszu, tel. 605 952 089  (w godz. 7-14)

zatrudni:

 

Kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej

Wymagania: Wykształcenie podstawowe, wymagane uprawnienia: Kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, mile widziane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

 

Sprzątaczkę biurową

Wymagania: Wykształcenie podstawowe, aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

 

2. Spółka w Opatówku, e-mail: praca@colian.pl, tel. 515 148 982

zatrudni:

 

Pracowników magazynowych

Wymagania: Wykształcenie zasadnicze zawodowe, mile widziane roczne doświadczenie zawodowe w branży magazynowane i logistycznej na stanowisku: pracownik magazynowy, uprawnienia na obsługę wózków widłowych.

 

3. Cegielnia w Cienii Pierwszej, tel. 609 110 180

 zatrudni:

 

Pracowników produkcji

Wymagania: Chęci do pracy. Istnieje możliwość zatrudnienia również w ramach umowy zlecenia.

 

4. Firma w Brudzewie, tel.663 891 225

zatrudni:

 

Murarza / pomoc murarza

Wymagania: Wykształcenie podstawowe, prawo jazdy kat. B, mile widziane doświadczenie.

 

5. Firma w Kaliszu, tel. 608 55 79 12

zatrudni:

 

Fryzjera / Fryzjerkę

Wymagania: Wykształcenie kierunkowe lub osoby po kursie/praktykach szkolnych, mile widziana praktyka na stanowisku.

 

6.  Salon w Kaliszu,  tel. 602 760 612, e-mail: lukasz.komorowski@360circus.pl         

zatrudni:

 

Doradcę klienta w salonie Play

Wymagania: Wykształcenie średnie, mile widziane doświadczenie w sprzedaży.

 

7. Przedsiębiorstwo w Kaliszu, ul. Wrocławska 30-38

zatrudni:

 

Kierowców autobusu

Wymagania: Wykształcenie zasadnicze zawodowe, prawo jazdy kat .D z kodem 95 (kwalifikacja wstępna lub okresowa), umiejętność panowania nad stresem, wysoka kultura osobista.

 

8. MZDiK w Kaliszu

 zatrudni:

 

Podinspektora ds. rozliczeń księgowych

Wymagania: Wykształcenie wyższe ekonomiczne, obsługa programów finansowo – księgowych, bardzo dobra znajomość obsługi komputera pakietu MS Office, Znajomość   przepisów   ustawy   o   rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego,   jednostek   budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych   oraz   państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, a także przepisów dotyczących sprawozdawczości budżetowej, bardzo dobra znajomość obsługi komputera w szczególności pakietu MS Office ,stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku ds. rozliczeń księgowych, obywatelstwo polskie ,pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku ds. rozliczeń księgowych, obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia. Znajomość programu finansowo-księgowego, umiejętność interpretowania przepisów prawnych oraz redagowania pism predyspozycje osobowościowe: obowiązkowość, uczciwość, samodzielność w pracy, dokładność ,systematyczność, komunikatywność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, sumienność i pracowitość. Wymagane dokumenty: życiorys (CV), list motywacyjny dokument potwierdzający wykształcenie, kserokopie świadectw pracy, oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oświadczenie o stanie zdrowia. Do oferty można dołączyć również:

kserokopie zaświadczeń o kursach lub szkoleniach, referencje z przebiegu pracy zawodowej.

Wymagane dokumenty należy składać w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji  w Kaliszu, ul. Złota 43 ( sekretariat pok. nr 201 )w terminie do dnia 28.02.2018r. Oferty, które wpłyną do Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert wysyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu (www.zdm.kalisz.pl) i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (bip.kalisz.pl ) oraz na tablicy informacyjnej w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Kaliszu , ul. Złota 43. Dokumenty:  list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą:  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz.2135 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r. poz.902 z późn. zm.). Dyrektor MZDiK zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny. UWAGA ! ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, z dopiskiem: Oferta  na zastępstwo na stanowisko  podinspektora ds. rozliczeń księgowych w wydziale Finansowo-Księgowym w Miejskim   Zarządzie Dróg i Komunikacji w Kaliszu.

 

9. Market w Kaliszu, tel. 785 235 102, e – mail: patrycja.baczyk@marketdino.pl

zatrudni:

 

Kasjera - sprzedawcę

Wymagania: Wykształcenie podstawowe, Książeczka zdrowia do celów sanitarno – epidemiologicznych lub gotowość do jej wyrobienia.

 

10. Przedsiębiorstwo  w Kaliszu, tel. 62 764 97 15 wew. 60, e – mail : pbd@pbdsakalisz.com.pl

zatrudni:

 

Robotników drogowych

Wymagania: Wykształcenie podstawowe, zdolność do pracy samodzielnej jak i w grupie, dyspozycyjność, dokładność w realizowaniu powierzonych zadań, chęci do pracy, sprawność fizyczna. Praca na terenie Kalisza i okolic, w pełnym sezonie robót możliwość pracy w delegacji.

11. Szkoła w Szczytnikach, tel. 62 76 25 002

zatrudni:

 

Nauczyciela

Wymagania: Wykształcenie wyższe o kierunku: nauczyciel wychowania przedszkolnego lub edukacji wczesnoszkolnej z przygotowaniem pedagogicznym. Umowa o pracę na zastępstwo.

 

Nauczyciela specjalistę

Wymagania: Wykształcenie wyższe kierunkowe mgr lub licencjat w zakresie oligofrenopedagogiki z przygotowaniem pedagogicznym. Umowa o pracę na zastępstwo.

 

12. Sklep w Kokaninie,  tel. 502 632 321

zatrudni:

 

Kasjera - sprzedawcę

Wymagania: Chęci do pracy.

13. Biuro Rachunkowe w Kaliszu, tel. 602 120 439

zatrudni:

 

Samodzielnych księgowych

Wymagania: Wykształcenie średnie, obsługa programów księgowych Rewizor i Rachmistrz. Wymagane doświadczenie na stanowisku pracy.

 

14. Sklep w Kaliszu, tel. 537 944 727

zatrudni:

 

Sprzedawcę – doradcę klienta

Wymagania: Obsługa kasy fiskalnej, chęci do pracy, komunikatywność.

15. Firma w Kaliszu, tel. 570 400 644, e-mail: starbasket@wp.pl

zatrudni:

 

Handlowców

Wymagania: Komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów z klientem, chęć do nauki.

 

16. Firma w m. Końska Wieś, tel. 668 474 797

zatrudni:

 

Pakowaczy

Wymagania: Aktualna książeczka sanitarno – epidemiologiczna.

 

Ubojowego

Wymagania: Aktualna książeczka sanitarno-epidemiologiczna, mile widziane doświadczenie na stanowisku.

 

17. OHP w Poznaniu, tel. 61 831 24 79, e-mail:

zatrudni:

 

Wychowawcę

Wymagania: Wykształcenie pedagogiczne, znajomość podstaw prawa oświatowego, pełna zdolność do czynności prawnych, kreatywność, bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność pracy z młodzieżą, doświadczenie min. 3 lata. Praca w Kaliszu.

 

18. Szkoła w Kaliszu, tel. 501 360 296

zatrudni:

 

Nauczyciela przyrody

Wymagania: Wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym. Umowa zlecenie.

 

Osobę sprzątającą

Wymagania: Wykształcenie podstawowe. Umowa zlecenie.

 

 

Giełda pracy z dnia 06.02.2018r.

 

1.Przedsiębiorstwo w Kaliszu, e-mail: justyna.chudzik@zmer.com.pl

zatrudni:

 

Spawacza

Wymagania: Wykształcenie zawodowe, znajomość rysunku technicznego, uprawnienia do spawania CO2, praktyka na stanowisku.

 

Ślusarzy

Wymagania: Wykształcenie zawodowe mechaniczne, znajomość rysunku technicznego, mile widziane uprawnienia do obsługi środków transportu, praktyka w zawodzie (obsługa pras, wiertarek).

 

Magazyniera

Wymagania: Wykształcenie średnie, prawo jazdy kat. B, uprawnienia na wózki widłowe, mile widziane uprawnienia hakowe/hakowego, mile widziane uprawnienia dot. obsługi suwnic z poziomu roboczego i kabiny, umiejętność obsługi komputera, w tym doświadczenie w obsłudze programu magazynowego, praktyka na stanowisku magazyniera.

 

2. Kwiaciarnia w Kaliszu, tel. 502 460 130

zatrudni:

 

Florystę/bukieciarza

Wymagania: Praktyka na stanowisku, umiejętność układania bukietów, komunikatywność, zdolności manualne.

 

3. Spółdzielnia w Kaliszu, e-mail: agnieszka.busz@prosna.pl

zatrudni:

 

Księgowego

Wymagania: Wykształcenie średnie, znajomość Word, Excel, Powerpoint, znajomość zagadnień księgowych zakładów pracy chronionej, 5 - letnie doświadczenie na podobnym stanowisku, mile widziane osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

4. Ośrodek w Kaliszu,  ul. B. Niemojowskich 3-5, sekretariat pok. 15,  I piętro

zatrudni:

 

Sprzątaczkę

Wymagania: Wymagania niezbędne: wykształcenie podstawowe, umiejętność samodzielnego organizowania miejsca pracy, rzetelność i solidność w wykonywaniu obowiązków służbowych, wykazywanie inicjatywy w działaniu, umiejętność pracy w zespole, sumienność, terminowość. Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu. CV, list motywacyjny oraz oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacyjnych. Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu - I piętro pok. 15 w terminie do dnia 12.02.2018r. do godz. 15.00. Decyduje data wpływu dokumentów.

 

5. Spółka w Kaliszu, tel. 62 76 96 610

zatrudni:

 

Obchodowego

Wymagania: Wykształcenie zasadnicze zawodowe w zawodach: elektryk lub hydraulik lub mechanik.

 

6. Spółka w Kaliszu, e-mail: rekrutacja.kalisz@pl.nestle.com

zatrudni:

 

Operatora urządzeń produkcyjnych

Wymagania: Wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie, doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku minimum 3 lata, inicjatywa i umiejętność aktywnej współpracy, znajomość obsługi komputera, gotowość do uczenia się i podnoszenia kwalifikacji, gotowość do pracy w systemie zmianowym w 4-brygadowej organizacji czasu pracy.

 

Stażystę na stanowisko specjalisty ds. planowania

Wymagania: Wykształcenie średnie lub wyższe, praktyczna wiedza z zakresu budowy i działania maszyn i urządzeń elektrycznych, dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, zdolności komunikacyjne, negocjacyjne i analityczne, dobre umiejętności planowania i organizacji swojej pracy i wydziałów produkcyjnych, terminowość, gotowość do pracy pod presją czasu i zmieniających się warunków, praktyczna znajomość obsługi komputera, w szczególności pakietu MS Office (Power Point, Excel), inicjatywa i umiejętność aktywnej współpracy, mile widziane podstawy SAP.

 

7. Firma w Kaliszu, tel. 504 282 161

zatrudni:

 

Mechanika zmianowego

Wymagania: Wykształcenie zasadnicze zawodowe mechaniczne, książeczka zdrowia do celów

sanitarno – epidemiologicznych, praktyka związana z naprawą i konserwacją maszyn.

 

8. Firma w Kaliszu, tel. 690 554 976

zatrudni:

 

Pracownika produkcji

Wymagania: Wykształcenie bez znaczenia, książeczka zdrowia do celów

sanitarno – epidemiologicznych, praca przy taśmie produkcyjnej.

 

9. Firma w Kaliszu, tel. 791 501 808

zatrudni na:

 

Pracowników ochrony

Wymagania: Niekaralność, aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Ochrona obiektów w okolicach Kalisza.

 

10.Spółka w Kaliszu, e-mail: monika.filipczak@wega-a.pl

zatrudni:

 

Kontrolera jakości

Wymagania: Prawo jazdy kat. B, znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office), biegła znajomość języka angielskiego, znajomość drugiego języka obcego (niemiecki, włoski), dobra organizacja pracy i zaangażowanie w wykonywaną pracę, samodzielność w realizacji zadań. Firma oferuje stałe niezależne wynagrodzenie, niezbędne narzędzia pracy (samochód, telefon, laptop), stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o prace, szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne.

 

11.Spółka w Kaliszu, tel. 601 814 673

zatrudni:

 

Elektryka

Wymagania: Wykształcenie podstawowe, uprawnienia elektryczne powyżej 1kV, mile widziane doświadczenie.

 

12.Fundacja w Kaliszu, tel. 783 995 659

zatrudni:

 

Główną księgową

Wymagania: Wykształcenie wyższe kierunkowe związane z księgowością, umiejętności: obsługa komputera, programów księgowych (Płatnik), praktyka minimum 5 lat.

 

13. Stacja paliw w Kaliszu,  tel. 515 255 544

zatrudni:

 

Kasjera - sprzedawcę

Wymagania: Wykształcenie podstawowe.

 

14. Firma w Kaliszu, tel. 697 614 108

zatrudni:

 

Ogrodnika/pracownika porządkowego

Wymagania: Wykształcenie bez znaczenia, umiejętności: obsługa maszyn ogrodniczych (pilarki, kosiarki).

 

15. Restauracja w Słuszkowie, tel. 501 376 702

zatrudni:

 

Kucharza

Wymagania: Praktyka na stanowisku.

 

Pomoc kuchenną

Wymagania: Praktyka na stanowisku.

 

Kelnera/kelnerkę

Wymagania: Praktyka na stanowisku.

 

16. Placówka w Kaliszu, ul. Przemysłowa 1

zatrudni:

 

Głównego księgowego

Wymagania: Wykształcenie wyższe ekonomiczne. Wymagania niezbędne (formalne). Określone w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2077): posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych lub za przestępstwo skarbowe, znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego, spełnienie jednego z poniższych warunków: - ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości, - ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości, - posiadanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, - posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów. Określone w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 168 ze zm.): braku ukarania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.3)Ustawa 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 902 ze. zm.): a) posiadanie stanu zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym, b) brak ukarania za przestępstwo popełnione umyślnie, c) posiadanie nieposzlakowanej opinii. Znajomość obowiązujących przepisów z zakresu prowadzenia spraw księgowych jednostki sektora finansów publicznych. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny): biegła znajomość obsługi komputera (w tym programów płacowo-księgowych firmy ProgMan, bankowość elektroniczna, Płatnik, SIO, GUS, PFRON), doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego, znajomość przepisów dotyczących rozliczania podatku VAT. Predyspozycje osobowościowe: umiejętność komunikacji interpersonalnej, umiejętność samodzielnej analizy i oceny danych, systematyczność, uczciwość, zdecydowanie, dobra organizacja pracy, innowacyjność, umiejętność pracy w zespole.

CV, list motywacyjny, kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kopie świadectw pracy, kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (ukończone kursy, szkolenia, certyfikaty), oświadczenie kandydata, że: - ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych oraz, że nie toczy się wobec niego postępowanie karne, -  nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, - nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa ustawie z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 168 ze zm.), - stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na danym stanowisku, - posiada nieposzlakowaną opinię.  Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016r.,poz. 922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21.listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 902 ze zm.). Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu, ul. Przemysłowa 1 w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Główny Księgowy w terminie do dnia 28.02.2018r. do godziny 1500

Aplikacje, które wpłyną do placówki powyżej wymienionym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.ckuip.kalisz.pl

 

17. Firma w Kaliszu, tel. 607 373 317

zatrudni:

 

Fizjoterapeutę

Wymagania: Wykształcenie wyższe kierunkowe, aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Wskazane doświadczenie lub szkolenia (mile widziane).

 

 

Giełda pracy z dnia 30.01.2018r.

 

1.Firma w Tłokinii Kościelnej, tel. 508 268 286

zatrudni:

 

Kierowcę - magazyniera

Wymagania: Prawo jazdy kat. B, książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych, mile widziane uprawnienia na wózki widłowe.

 

2.Stowarzyszenie w Nowych Skalmierzycach, tel. 695 054 888

zatrudni:

 

Terapeutę

Wymagania: Wykształcenie wyższe pedagogiczne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, rewalidacja, pedagogika specjalna.

 

3. Firma w Kaliszu, tel. 603 61 77 77   

zatrudni:

 

Kierowców kat. C

Wymagania: Prawo jazdy kat. C, chęci do pracy. Przewóz towarów na terenie Polski, pracodawca zapewnia zakwaterowanie oraz diety.

 

4. Restauracja w Kaliszu, tel. 608 653 788

zatrudni:

 

Kelnera/kelnerkę ½ etatu

Wymagania: Wykształcenie zawodowe, praktyka na stanowisku.

 

Pomoc kuchenną ½ etatu

Wymagania: Chęci do pracy.

 

5. Spółka w Kaliszu, tel. 696 018 081, e-mail: pawel.bruz@libet.pl

zatrudni:

 

Operatorów linii produkcyjnej

Wymagania: Wykształcenie zawodowe, wiedza i umiejętności elektryczno-mechaniczne, doświadczenie w pracy na produkcji, mile widziane uprawnienia na wózki widłowe.

 

6. Biuro w Kaliszu,  tel. 668 479 970, e-mail: fomienko@interia.pl

zatrudni:

 

Księgową

Wymagania: Preferowane osoby z wykształceniem wyższym kierunkowym (rachunkowość) lub osoby będące w trakcie kierunkowych studiów. Umowa zlecenie.

 

7. Placówka w Liskowie,  tel. 62 763 48 18

zatrudni:

 

Pracownika socjalnego

Wymagania: Wykształcenie wyższe (licencjat) kierunkowe, umowa na zastępstwo na okres około 2 lat.

 

8. Spółka w Kaliszu, tel. 603 155 802

zatrudni:

 

Lakiernika

Wymagania: Mile widziane doświadczenie na stanowisku.

9. Spółka w Kaliszu, e-mail: rekrutacja.kalisz@pl.nestle.com

zatrudni na:

 

Elektromontera układów automatyki przemysłowej

Wymagania: Wykształcenie zawodowe preferowane średnie, praktyczna wiedza z zakresu budowy i działania maszyn i urządzeń elektrycznych, umiejętność rysunku technicznego - AutoCAD, doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, inicjatywa i umiejętność aktywnej współpracy, gotowość do uczenia się i podnoszenia kwalifikacji. znajomość obsługi komputera.

 

10.Firma z Boczkowa, tel. 502 172 907

zatrudni:

 

Operatorów koparki

Wymagania: Wykształcenie bez znaczenia,  uprawnienia operatora koparki.

 

11.Firma w Kaliszu, tel. 537 722 870

zatrudni:

 

Ślusarza

Wymagania: Wykształcenie podstawowe, znajomość obsługi maszyn (wiertarka, maszyna do cięcia), mile widziane uprawnienia na wózki widłowe, mile widziana znajomość zagadnień związanych ze spawaniem.

 

12. Spółka w Kaliszu, e-mail: rekrutacja@portosrolety.pl

zatrudni:

 

Operatorów maszyn

Wymagania: Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

 

Pracowników produkcyjnych

Wymagania: Chęci do pracy.

 

13. Sklep w Nowych Skalmierzycach, tel. 509 445 991, e-mail: swiniarski@wp.pl

zatrudni:

 

Kasjerów - sprzedawców

Wymagania: Wykształcenie zawodowe, Mile widziana aktualna książeczka sanepidowska lub gotowość do jej wyrobienia, mile widziana praktyka, mile widziana umiejętność obsługi kasy fiskalnej.

 

Sprzedawców na stoisku mięso – wędliny

Wymagania: Wykształcenie zawodowe, mile widziana aktualna książeczka sanepidowska lub gotowość do jej wyrobienia, mile widziana praktyka.

 

14. Firma w Kaliszu, tel. 62 757 22 55

zatrudni:

 

Fryzjera

Wymagania: Wykształcenie zawodowe fryzjer.

15. Studio w Kaliszu, e-mail: studio@eviltattoo.pl

zatrudni:

 

Managera

Wymagania: Praktyczna znajomość języka angielskiego, zdolności organizacyjne, kreatywność, kultura osobista, minimalny poziom wykształcenia: średnie.

 

16. Spółka w Opatówku,  tel. 504 298 805, 510 164 180, e-mail: praca@colian.pl

zatrudni:

 

Pracowników produkcji / Transport wewnętrzny

Wymagania: Mile widziane: posiadanie uprawnień na kierowanie wózkami widłowymi, posiadanie książeczki zdrowia (dotyczy badań sanitarno-epidemiologicznych), doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku. Pracodawca oferuje: pracę w oparciu o umowę o pracę na 3 - miesięczny okres próbny z możliwością przedłużenia umowy na czas niekreślony, w systemie 3-zmianowym. Pracodawca opłaca kurs na wózki widłowe.

 

17. Szkoła w Kaliszu, tel. 62 501 17 27

zatrudni:

 

Asystenta nauczyciela

Wymagania: Wykształcenie wyższe pedagogiczne - edukacja wczesnoszkolna z przygotowaniem pedagogicznym.

 

18. Przedszkole w Kaliszu, tel. 722 304 600

zatrudni:

 

Sprzątaczkę

Wymagania: Chęci do pracy.

 

19. Spółka w Kaliszu, tel. 62 76 59 110, e-mail: mmatuszak@runotex.pl

zatrudni:

 

Dyrektor handlowego

Wymagania: Wykształcenie wyższe ekonomiczne, biegła znajomość obsługi komputera, prawo jazdy kat. B, biegła znajomość języka angielskiego, wiedza z zakresu B2B, wysoko rozwinięte umiejętności analityczne, odporność na stres, mile widziane doświadczenie (1-2 lata) na stanowisku.

 

20. Gospodarstwo w Bogucicach,  tel.727 458 001, 727 458 004

zatrudni:

 

Operatora wózka widłowego

Wymagania: Wykształcenie podstawowe, uprawnienia na wózki widłowe, aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

 

 

Giełda pracy z dnia 23.01.2018r.

 

1.Firma w Opatówku, tel. 602 312 255

zatrudni:

 

Szwaczki

Wymagania: Wykształcenie podstawowe, umiejętność szycia odzieży ciężkiej (roboczej).

 

2.Firma w Kaliszu, tel. 506 069 539

zatrudni:

 

Szwaczki

Wymagania: Wykształcenie podstawowe, umiejętność szycia na stebnówce i overloku.

 

3. Firma w Kaliszu, tel. 601 814 673

zatrudni:

 

Operatora wtryskarek

Wymagania: Wykształcenie podstawowe, uprawnienia elektroenergetyczne do 1KV, mile widziane doświadczenie zawodowe.

 

4. Spółka w Lublinie, tel. 733992055, e-mail: icrkatemiedziak@gmail.com

zatrudni:

 

Doradcę zawodowego

Wymagania: Wykształcenie wyższe, minimum 24-miesięczne doświadczenie w świadczeniu usług w zakresie poradnictwa zawodowego lub pośrednictwa pracy na rzecz osób bezrobotnych lub pozostających bez zatrudnienia (z wyłączeniem usług rekrutacji pracowników tymczasowych lub rekrutacji pracowników w ramach tzw. zatrudnienia zewnętrznego) - warunek konieczny, doświadczenie w realizacji projektów. Umowa zlecenie. Praca w Kaliszu.

 

Trenera informatyka

Wymagania: Wykształcenie wyższe, obsługa komputera, doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, umiejętność prowadzenia zajęć edukacyjnych, CERTYFIKAT ECDL START. Umowa zlecenie, praca w Kaliszu.

 

Informatyków

Wymagania: Wykształcenie wyższe, komunikatywność, bardzo dobra znajomość obsługi komputera, Certyfikat umiejętności komputerowych, doświadczenie w prowadzeniu zajęć, doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, umiejętność prowadzenia zajęć edukacyjnych. Umowa zlecenie. Praca w Kaliszu.

 

5. Przedsiębiorstwo w Śliwnikach, tel. 609 609 781

zatrudni:

 

Handlowca

Wymagania: Wykształcenie min. średnie, prawo jazdy kat. B, łatwość nawiązywania kontaktów biznesowych, łatwość w przyswajaniu wiedzy technicznej, min. 1 rok doświadczenia, komunikatywna znajomość języka angielskiego.

 

6. Przychodnia w Kaliszu, tel. 602 49 78 54

zatrudni:

 

Pielęgniarkę

Wymagania: Wykształcenie min. średnie kierunkowe, prawo wykonywania zawodu.

 

7. Market w Kaliszu, tel. 785 235 102

zatrudni:

 

Kasjera - sprzedawcę

Wymagania: Książeczka sanepidowska lub gotowość do jej wyrobienia.

 

8. Salon w Kaliszu, tel. 504 153 263

zatrudni:

 

Fryzjera

Wymagania: Wykształcenie zawodowe kierunkowe.

9. Spółka w Kaliszu, tel. 62 76 59 110, e-mail: mmatuszak@runotex.pl

zatrudni na:

 

Specjalistę ds. sprzedaży

Wymagania niezbędne: Wykształcenie średnie, preferowane wyższe, prawo jazdy kat. B, biegła znajomość obsługi komputera, biegła znajomość języka angielskiego lub jakiegoś innego, doświadczenie w prowadzeniu negocjacji handlowych, mile widziana znajomość branży włókienniczej, umiejętność utrzymywania kontaktów z klientami.

 

10. Spółka w Kaliszu,  tel. 601 573 308

zatrudni:

 

Sprzedawcę/magazyniera

Wymagania: Wykształcenie średnie, mile widziane uprawnienia na wózki widłowe, doświadczenie w pracy w sklepie lub magazynie, znajomość obsługi komputera.

 

11.Spółdzielnia w Kaliszu, tel. 62 768 52 38

zatrudni:

 

Kucharza

Wymagania: Wykształcenie zasadnicze zawodowe gastronomiczne, wymagana praktyka.

 

Ciastkarzy

Wymagania: Wykształcenie zasadnicze zawodowe gastronomiczne, wymagana praktyka.

 

12. Szkoła w Liskowie, tel. 62 763 40 09, e-mail: 1bud@wp.pl

zatrudni:

 

Nauczyciela biologii

Wymagania: Wykształcenie wyższe kierunkowe, przygotowanie pedagogiczne. Umowa na zastępstwo.

 

13. Firma w Błaszkach,  e-mail: lubet@onet.pl

zatrudni:

 

Specjalistę ds. sprzedaży

Wymagania: Wykształcenie średnie, prawo jazdy kat. B, doświadczenie mile widziane.

 

14. Firma w Kaliszu, e-mail: info@bspromo.pl

zatrudni:

 

Operatora maszyny do tampodruku

Wymagania: Wykształcenie średnie, odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań, dobra organizacja pracy, zaangażowanie i motywacja do pracy, doświadczenie zawodowe niewymagalne - do przyuczenia.

 

15. Sklep w Kaliszu,  e-mail: biuro@essenza.pl lub e-mail: galeria.amber@essenza.pl

zatrudni:

 

Kierownika – doradcę klienta

Wymagania: Wykształcenie średnie, znajomość obsługi komputera, mile widziane doświadczenie na stanowisku, wysoka kultura osobista, dobry kontakt z klientem, umiejętność zarządzania personelem, mile widziana znajomość języka obcego.

 

Sprzedawcę – doradcę klienta

Wymagania: Wykształcenie zawodowe lub średnie, znajomość obsługi komputera, mile widziane doświadczenie na stanowisku, wysoka kultura osobista.

 

16. Placówka w Kaliszu, ul. Handlowa 9

zatrudni:

 

Głównego księgowego

Wymagania: Wymagania niezbędne (formalne) Określone w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2077): posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych lub za przestępstwo skarbowe, znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego, spełnienie jednego z poniższych warunków: - ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości, - ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości, - posiadanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, - posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów. Określone w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 168 ze zm.): braku ukarania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.3) Ustawa 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 902 ze. zm.): a) posiadanie stanu zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym, b) brak ukarania za przestępstwo popełnione umyślnie, c) posiadanie nieposzlakowanej opinii. Znajomość obowiązujących przepisów z zakresu prowadzenia spraw księgowych jednostki sektora finansów publicznych. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny): biegła znajomość obsługi komputera (w tym programów płacowo-księgowych firmy ProgMan, bankowość elektroniczna, Płatnik, SIO, GUS, PFRON), doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego, znajomość przepisów dotyczących rozliczania podatku VAT. Predyspozycje osobowościowe: umiejętność komunikacji interpersonalnej, umiejętność samodzielnej analizy i oceny danych, systematyczność, uczciwość, zdecydowanie, dobra organizacja pracy, innowacyjność, umiejętność pracy w zespole. Zakres: Prowadzenie pełnej księgowości, prowadzenie i kontrola gospodarki finansowej Centrum zgodnie z obowiązującymi zasadami, opracowywanie planów finansowych i sporządzanie sprawozdawczości finansowej.

CV, list motywacyjny, kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kopie świadectw pracy, kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (ukończone kursy, szkolenia, certyfikaty), oświadczenie kandydata, że: - ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych oraz, że nie toczy się wobec niego postępowanie karne, -  nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, - nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa ustawie z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 168 ze zm.), - stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na danym stanowisku, - posiada nieposzlakowaną opinię.  Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016r.,poz. 922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21.listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 902 ze zm.). Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu, ul. Przemysłowa 1 w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Główny Księgowy w terminie do dnia 31.01.2018r. do godziny 15.00. Aplikacje, które wpłyną do placówki powyżej wymienionym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.ckuip.kalisz.pl

 

17. Żłobek w Kaliszu, tel. 694 699 601

zatrudni:

 

Opiekuna nad dziećmi

Wymagania: Wykształcenie wyższe - edukacja przedszkolna lub wczesnoszkolna. Możliwość podjęcia pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy.

 

18. Firma w Kaliszu, tel. 62 765 01 72, e-mail: magda.ekologia@wp.pl

zatrudni:

 

Pracowników budowlanych

Wymagania: Praktyka przy zbrojeniach, kanalizacji, żelbetach. Praca na ternie Kalisza i okolic oraz Polski.

 

19. Spółka w Kaliszu,  e-mail: rekrutacja@grupporeco.eu

zatrudni:

 

Kontrolera jakości

Wymagania: Mile widziane wykształcenie kierunkowe - jakościowe, mile widziana praktyka na stanowisku, osoba chętna do pracy, gotowość do pracy w systemie zmianowym.

 

Operatorów linii produkcyjnej

Wymagania: Zorganizowanie i samodyscyplina, zaangażowanie w pracę, chęć do pracy, punktualność, gotowość do pracy w systemie zmianowym.

 

20. Firma z Konina, tel. 601 554 631  

zatrudni:

 

Sprzątaczki biurowe

Wymagania: Wykształcenie średnie lub zawodowe, min. 3 lata stażu na stanowisku, praca na 3/8 etatu. Praca w Kaliszu.

 

21. Firma ze Zbierska, tel.: 608 383 198

zatrudni:

 

Kasjera - sprzedawcę

Wymagania: Wykształcenie zasadnicze zawodowe, umiejętność obsługi kasy fiskalnej. Praca w dziale piekarniczym lub mięsnym.

 

22. Spółka w Kaliszu, e-mail: poland@newplast.net

zatrudni:

 

Pracowników produkcji

Wymagania: Wykształcenie zawodowe, rzetelność, sumienność, dokładność, dyspozycyjność, osoba chętna do pracy.

 

23. Spółka w Chotowie, e-mail: cx80@cx80.pl

zatrudni:

 

Młodszego księgowego

Wymagania: Wykształcenie średnie ekonomiczne, znajomość prowadzenia ksiąg handlowych, mile widziane doświadczenie, mile widziana podstawowa znajomość języka angielskiego.

 

Specjalistę ds. sprzedaży

Wymagania: Wykształcenie średnie ekonomiczne, znajomość jednego z trzech języków w stopniu biegłym: niemiecki, rosyjski lub angielski, doświadczenie w sprzedaży eksportowej.

 

 

Giełda pracy z dnia 16.01.2018r.

 

1. Hurtownia w Russowie, e-mail: praca@janiak-janiak.pl

zatrudni:

 

Kierowcę kat. CE

Wymagania: Wykształcenie zawodowe, prawo jazdy kat. CE, ADR, odpowiedzialność, uczciwość, rzetelność, umiejętność podejmowania decyzji, inicjatywa, dyspozycyjność.

 

2.Firma w Kaliszu,  tel. 501 480 221, email:

zatrudni:

 

Elektronika / pracownika serwisu

Wymagania: Wykształcenie zawodowe: mechaniczne lub elektroniczne lub informatyczne, prawo jazdy kat. B, niekaralność, mile widziani absolwenci.

 

3. Piekarnia w Kaliszu, tel. 504 52 37 52

zatrudni:

 

Piekarza - cukiernika

Wymagania: Wykształcenie zawodowe kierunkowe - piekarz lub cukiernik, praktyka na stanowisku.

 

4. Poczta Polska SA w Poznaniu, e-mail anna.budych@poczta-polska.pl

zatrudni:

 

Listonoszy

Wymagania: Wykształcenie zasadnicze zawodowe, prawo jazdy kat. B, własny samochód, brak przeciwwskazań lekarskich do dźwigania ciężarów. Praca w Kaliszu-obsługa miasta Kalisz i gminy Blizanów, Żelazków, Gołuchów.

 

5. Firma w Kaliszu, tel. 604 64 16 88

zatrudni:

 

Kosmetyczkę

Wymagania: Wykształcenie średnie - technik usług kosmetycznych.

 

Fryzjera

Wymagania: Wykształcenie zawodowe – fryzjer.

 

6. Firma w Piątku Wielkim, tel. 668 565 650, e-mail: jonasz.piotrowski92@wp.pl

 zatrudni:

 

Kierowcę kat. CE

Wymagania: Prawo jazdy kat. CE, przewóz rzeczy, karta kierowcy, orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy. Praca na terenie Polski.

 

7. Spółka w Kaliszu, tel. 668 247 097

zatrudni:

 

Magazyniera

Wymagania: Wykształcenie zawodowe, mile widziane doświadczenie na stanowisku, mile widziana aktualna książeczka sanepidowska.

 

8. Market w Kaliszu,  tel. 62 501 41 94, 502 456 259

zatrudni:

 

Pracownika punktu usług finansowych

Wymagania: Wyksztalcenie średnie, znajomość obsługi komputera, dokładność, sumienność.

 

9. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Ostrowie Wlkp., ul. Wysocka 1b

zatrudni na:

 

Stanowisko ds. przyznawania i wypłat zasiłków

Wymagania niezbędne: wykształcenie średnie. Pożądane: wykształcenie wyższe (ekonomia, rachunkowość, administracja, ubezpieczenia społeczne), minimum 6 miesięcy pracy związanej z obsługą finansową. Wymagania dodatkowe: umiejętność obsługi pakietu MS Office, znajomość Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, nastawienie na wyniki / konsekwencja w działaniu, terminowość, rzetelność, samodzielność, odpowiedzialność, umiejętność poprawnego przekazywania informacji ustnych i pisemnych, działanie procesowe / nastawienie na proces, umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność poprawnego wnioskowania, opanowanie, umiejętność stosowania przepisów, umiejętność obsługi klienta. Miejsce składania dokumentów: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Wysocka 1B63-400 Ostrów Wielkopolski, Wydział Spraw Pracowniczych, pokój 004-005. Miejsce wykonywania pracy: Inspektorat ZUS w Kaliszu, ul. Konopnickiej 31, 62-800 Kalisz. CV, list motywacyjny z zaznaczeniem komórki organizacyjnej i stanowiska, o jakie ubiega się kandydat

- odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie do dnia 23.01.2018r.   Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY". Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)

 

10. Firma w Opatówku,  tel. 508 352 231

zatrudni:

 

Pracowników fizycznych

Wymagania: Dobry stan zdrowia, brak nałogów. Praca w cegielni – Cienia Pierwsza.

 

11. Spółka w Kaliszu, tel. 62 501 63 30

zatrudni:

 

Pracownika ochrony

Wymagania: Wykształcenie bez znaczenia, aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, chęci do pracy, dyspozycyjność, niekaralność.

 

12. Firma w Kaliszu, e-mail: praca@artmed.kalisz.pl

zatrudni:

 

Administratora działu szkoleń

Wymagania: Wykształcenie średnie lub student, obsługa komputera, urządzeń biurowych, samodzielność działania, komunikatywność. Umowa zlecenie.

 

13. Firma w Kościelnej Wsi, tel. 62 761-65-35

zatrudni:

 

Sprzedawcę

Wymagania: Wykształcenie średnie, znajomość obsługi komputera,  komunikatywność. Praca w oddziale firmy w Żelazkowie lub Tłokinii lub w Kaliszu lub w Kościelnej Wsi.

 

Sprzedawcę mobilnego

Wymagania: Wykształcenie średnie, znajomość obsługi komputera, prawo jazdy kat. B komunikatywność. Praca na terenie województwa wielkopolskiego.

 

14. Market w Kaliszu, tel. 797 007 661 lub www.kariera.lidl.pl

zatrudni:

 

Pracowników sklepu

Wymagania: Chęci do pracy. Praca w sklepach na terenie Kalisza, ul. Piskorzewie 2, ul. Górnośląska 53-55, ul. Podmiejska 35.

 

15. Firma w Kaliszu, ul Przybrzeżna 17

zatrudni:

 

Pracowników magazynowych

Wymagania: Wykształcenie podstawowe, mile widziane uprawnienia na wózki widłowe. Umowa zlecenie.

  

16. Firma w Kaliszu, e-mail: rekrutacja@omegalogistic.pl

zatrudni:

 

Pracownika biurowego ½ etatu

Wymagania: Wykształcenie średnie, bardzo dobra znajomość obsługi komputera, umiejętność pracy na dużej ilości dokumentów, podstawowa znajomość języka angielskiego lub niemieckiego, min. 2 lata doświadczenia w biurze w firmie prywatnej.

 

17. Bank w Kaliszu, tel. 605 434 871, e-mail: p.jakubczak@pocztowy.pl

zatrudni:

 

Doradców klienta

Wymagania: Wykształcenie średnie, prawo jazdy kat. B, bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, wysoka kultura osobista, znajomość lokalnego rynku oraz zorientowania na realizację celów sprzedażowych. Mile widziane doświadczenie zawodowe w sprzedaży produktów finansowych, w pracy z gotówką.

 

18. Spółka w Kaliszu, tel. 62 760 07 77, e-mail: info@planetfood.pl

zatrudni:

 

Pomocnika operatora maszyn

Wymagania: Wykształcenie podstawowe. Praca przy linii produkcyjnej wafli.

19. Firma w Kaliszu,  tel. 698 724 277, e-mail info@inwestpro.pl

zatrudni:

 

Osoby sprzątające

Wymagania: Wykształcenie podstawowe, niezbędne aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

20. Spółka w Nowych Skalmierzycach, e-mail:

zatrudni:

 

Operatora maszyn

Wymagania: Wykształcenie: minimum zawodowe, doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, znajomość rysunku technicznego oraz umiejętność samodzielnej pracy z rysunkiem technicznym, umiejętność posługiwania się narzędziami pomiarowymi, wysoka motywacja do pracy, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność i gotowość do pracy w systemie zmianowym, dokładność, rzetelność i zaangażowanie w powierzone prace.

21. Firma w Kaliszu, tel. 501 658 375

zatrudni:

 

Szwaczki

Wymagania: Praktyka na stanowisku. Szycie bluzek, spódnic, sukienek, płaszczy (stebnówka).

22. Firma w Kaliszu, tel. 602 287 443

Zatrudni:

 

Kierowcę

Wymagania: Wykształcenie podstawowe, prawo jazdy kat. B, mile widziane doświadczenie.

 

23. Firma w Kaliszu, e-mail

zatrudni:

 

Pracownika biurowego ze znajomością księgowości.

Wymagania: Wykształcenie wyższe, prawo jazdy kat. B, znajomość języka angielskiego w mowie - bardzo dobry, w piśmie - biegły, doświadczenie w prowadzeniu pełnej księgowości, fakturowanie PRO PLUS, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

 

 

Giełda pracy z dnia 09.01.2018r.

1. Firma z Wrocławia,  tel. 505 115 915

zatrudni:

 

Operatorów wsparcia produkcji

Wymagania: Umowa zlecenie. Praca w Kaliszu. Obsługa maszyn.

 

2.Firma w Tłokinii,  tel. 62 767 06 56

zatrudni:

 

Operatora maszyn produkcyjnych

Wymagania: Wykształcenie bez znaczenia, książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych, zdolności manualne, mile widziane: uprawnienia na wózki widłowe, prawo jazdy kat B oraz doświadczenie na stanowisku. Praca w Opatówku.

 

3. Spółdzielnia w Kaliszu, tel. 62 76 85 23

zatrudni:

 

Piekarzy

Wymagania: Wykształcenie zawodowe - piekarz, mile widziane doświadczenie na stanowisku.

 

4. Zakład w Kaliszu,  tel. 62 757 25 67, e-mail: elektrakalisz@op.pl

zatrudni:

 

Elektryków

Wymagania: Wykształcenie zawodowe - elektryk, uprawnienia SEP do 1KV.

 

Operatora koparko-ładowarki

Wymagania: Wykształcenie bez znaczenia, uprawnienia do obsługi koparko-ładowarki.

 

5. Market w Kaliszu, tel. 62 501 40 50

zatrudni:

 

Piekarza

Wymagania:  Mile widziane osoby z wykształceniem kierunkowym natomiast na ofertę mogą też aplikować kandydaci którzy posiadają umiejętność wypieku pieczywa bez wykształcenia kierunkowego.

 

Pracownika w dziale warzywa – owoce

Wymagania: Książeczka sanepidowska.

 

Pracowników w dziale wędliny – sery

Wymagania: Książeczka sanepidowska.

 

6. Firma w Kamieniu,  tel. 504 234 146

 zatrudni:

 

Pracowników do dociepleń

Wymagania: Praktyka na stanowisku. Praca na terenie Kalisza i okolic.

 

Szpachlarzy

Wymagania: Praktyka na stanowisku. Praca na terenie Kalisza i okolic.

 

Tynkarzy

Wymagania: Praktyka na stanowisku. Praca na terenie Kalisza i okolic.

 

7. Restauracja w Kaliszu, tel. 692 429 820, 600 080 888

zatrudni:

 

Pracowników restauracji

Wymagania: Książeczka dla celów sanitarno-epidemiologiczna. Istnieje możliwość pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy, mile widziane osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

 

8. Firma w Kaliszu, e-mail: vero@vero.kalisz.pl

zatrudni:

 

Doradcę techniczno - handlowego

Wymagania: Wykształcenie średnie zawodowe, doświadczenie handlowe, doświadczenie w branży budowlanej, łatwość nawiązywania kontaktów z klientami, samodzielność w organizacji pracy, umiejętności dokonywania pomiarów u klienta.

 

9. Żłobek w Kaliszu, tel. 694 699 601

zatrudni:

 

Pielęgniarkę

Wymagania: Wykształcenie średnie - pielęgniarstwo, prawo wykonywania zawodu.

 

Opiekuna nad dziećmi

Wymagania: Wykształcenie wyższe - edukacja przedszkolna lub wczesnoszkolna z językiem angielskim.

 

10. Przedsiębiorstwo w Kakawie,  tel. 605 121 450, 693 010 684

zatrudni:

 

Sprzedawcę

Wymagania: Osoba chętna do pracy i przyuczenia, mile widziane osoby posiadające umiejętność obsługi kasy fiskalnej. Praca w sklepie w Stobnie.

 

11.  Przedsiębiorstwo w Kakawie, tel. 669 169 986, 669 169 856

zatrudni:

 

Sprzedawcę

Wymagania: Wykształcenie bez znaczenia, znajomość obsługi kasy fiskalnej(możliwość przyuczenia),. Praca w sklepie w Krzemionce.

 

12. Firma w Gdyni, tel. 530 874 214, e-mail: biuro@iq-energetyka.pl  

zatrudni:

 

Samodzielnego konsultanta ds. umawiania spotkań B2B

Wymagania: Mile widziane doświadczenie w telefonicznej obsłudze klienta, dobra dykcja, rozwinięte umiejętności komunikacyjne, znajomość obsługi komputera. Praca na ternie powiatu kaliskiego.

 

13. Firma w Kaliszu, tel. 607 373 317, e-mail: mwydrzanska@wp.pl

zatrudni:

 

Fizjoterapeutę

Wymagania: Wykształcenie wyższe kierunkowe.

14. Szkoła Podstawowa w Tłokini Wielkiej, tel. 62 76143 12

zatrudni:

 

Konserwatora-woźnego

Wymagania: Wykształcenie podstawowe lub zawodowe, umiejętność drobnych napraw tzw. złota rączka, umowa o prace na zastępstwo.

15. Firma w m. Końska Wieś, tel. 668 474 797

zatrudni:

 

Ubojowego

Wymagania: Aktualna książeczka sanitarno-epidemiologiczna, mile widziane doświadczenie na stanowisku.

 

16.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu, tel. 506 162 319

zatrudni:

 

Pracownika socjalnego

Wymagania:  Dyplom ukończenia kolegium pracowników socjalnych, ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna, ukończone do dnia 31 grudnia 2013r. studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: politologia, polityka społeczna, pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, nauki rodzinne, ukończone do dna 01 maja 2004r. studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia bez względu na rodzaj specjalności, znajomość przepisów m.in. Ustawy o pomocy społecznej, Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe, korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie nieposzlakowanej opinii.

 

17. Restauracja w Opatówku, tel. 606 207 863

zatrudni:

 

Kierowców

Wymagania: Wykształcenie średnie zawodowe, prawo jazdy kat. B, mile widziane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

 

Pizzermana

Wymagania: Wykształcenie średnie zawodowe, aktualna książeczka sanepid, Doświadczenie na podobnym stanowisku lub jako kucharz, mile widziane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

 

 

Giełda pracy z dnia 02.01.2018r.

 

1. Firma w Kaliszu, tel. 791 501 808

zatrudni:

 

Pracowników ochrony

Wymagania:  Niekaralność, aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, istnieje możliwość zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy. Praca Kalisz i okolice.

 

2.Firma w Kaliszu,  tel. 601 911 222

zatrudni:

 

Osoby sprzątające

Wymagania: Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

 

3. Spółka w Kaliszu, e- mail: rekrutacja@crispynatural.pl

zatrudni:

 

Elektryków

Wymagania: Wykształcenie zawodowe kierunkowe, uprawnienia eksploatacyjne do 1KV, roczne doświadczenie w pracy w dziale remontowym na podobnym stanowisku.

 

Mechaników

Wymagania: Wykształcenie zawodowe mechaniczne, umiejętność czytania rysunku technicznego oraz znajomość przyrządów pomiarowych, roczne doświadczenie na stanowisku.

 

4. Przedsiębiorstwo w Końskiej Wsi, tel. 668 474 797

zatrudni:

 

Kierowcę kat. B

Wymagania: Wykształcenie bez znaczenia, prawo jazdy kat. B, książeczka dla celów sanitarno-epidemiologicznych.

 

5. Market w Kaliszu, tel. 665 290 390

zatrudni:

 

Kasjera - sprzedawcę

Wymagania:  Wykształcenie bez znaczenia, książeczka sanepidowska lub chęć do jej wyrobienia.

 

6. Spółka w Warszawie, e-mail: praca@medcare24.pl

 zatrudni:

 

Specjalistów do spraw obsługi klienta

Wymagania: Wykształcenie wyższe, dobra znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie, mile widziane doświadczenie na stanowisku sprzedażowym lub obsługi klienta, komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, umiejętność pracy w zespole, dobra obsługa podstawowych programów komputerowych w pracy biurowej, mile widziane min. 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku. Praca w Kaliszu.

 

7. Spółka w Jankowie, e-mail: drewpal@drewpal.pl

zatrudni:

 

Spedytorów - dyspozytorów

Wymagania: Wykształcenie średnie, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy, doświadczenie min. 2 lata, znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym.

 

8. Firma w Rajsku, tel. 693 416 199

zatrudni:

 

Blacharza samochodowego / pomocnika blacharza

Wymagania: Wykształcenie kierunkowe lub osoba chętna do przyuczenia.

 

9. Firma w Kaliszu, tel. 600 155 305, 600 217 105

zatrudni:

 

Osoby sprzątające

Wymagania: Wskazana książeczka sanepid, mile widziane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

 

 

Giełda pracy z dnia 12.12.2017r.

 

1. Zakład w Kaliszu, tel. 602 269 075

zatrudni:

 

Brygadzistę

Wymagania: Wykształcenie bez znaczenia, umiejętność obsługi niewelatora, przynajmniej 5 lat doświadczenia w zewnętrznych sieciach wodno - kanalizacyjnych. Praca w delegacji.

 

2.Spółka ze Zgierza, tel.  668 247 097

zatrudni:

 

Magazyniera

Wymagania: Wykształcenie zawodowe, mile widziana książeczka sanepidowska, mile widziana praktyka, chęci do pracy. Praca w Kaliszu.

 

3. Zakład w Kaliszu, tel. 601 753 612

zatrudni:

 

Malarza / szpachlarza

Wymagania:  Wykształcenie podstawowe lub zawodowe budowlane, umiejętność malowania, szpachlowania. W przypadku osób nie posiadających wykształcenia budowlanego pracodawca wymaga praktyki na tym stanowisku.

 

4. Spółka w Kaliszu, tel. 62 760 07 77, e-mail: info@planetfood.pl

zatrudni:

 

Mechanika

Wymagania: Wykształcenie podstawowe, zawód lub doświadczenie na stanowisku: Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych.

 

5. Firma w Kaliszu, tel.  600 331 766

zatrudni:

 

Kierowcę kat. C

Wymagania: Wykształcenie zawodowe, prawo jazdy kat. C przewóz rzeczy, karta kierowcy. Dostarczanie towaru do klienta (zaopatrzenie piekarni i cukierni)

 

6. Przedsiębiorstwo w Kaliszu, tel. 602 705 092

zatrudni:

 

Malarza

Wymagania:  Wykształcenie podstawowe, praktyka na stanowisku. Prace na terenie Kalisza.

 

7. Spółka w Pawłówku, 62 762 34 78, email: beata.bartczak@bo-inno.de

 zatrudni:

 

Pracowników produkcji

Wymagania: Wykształcenie bez znaczenia, mile widziane doświadczenie.

 

Spawaczy TIG

Wymagania: Wykształcenie bez znaczenia, umiejętność spawania met. MIGMAG, uprawnienia mile widziane, doświadczenie jako spawacz.

 

8. Spółka w Warszawie, email: DISU.RWWUUiIKalisz@orange.com

zatrudni:

 

Specjalistę ds. odbioru sieci FTTH

Wymagania: Wykształcenie średnie techniczne, wiedza i umiejętności: wiedza, umiejętności z zakresu telekomunikacji (lub dziedzin pokrewnych jak np. energetyka), umiejętność posługiwania się i czytania dokumentacji wykonawczej / powykonawczej, umiejętność przeprowadzania w terenie odbiorów zrealizowanych robót, umiejętność współpracy / dialogu z wykonawcą lub projektantem, obsługa komputera i znajomość pakietu MS Office, znajomość architektury sieci telekomunikacyjnej będzie dodatkowym atutem. Uprawnienia: prawo jazdy kategorii B, posiadanie własnego samochodu (ryczałt na wykorzystanie do celów służbowych)Umiejętności personalne: Łatwe nawiązywanie kontaktów, komunikatywność, dobra organizacja pracy, samodzielność jak również umiejętność pracy w zespole, systematyczność i dokładność, zaangażowanie i rzetelność w wypełnianiu powierzonych obowiązków, dyspozycyjność, wiedza praktyczna z zakresu realizowanych zadań będzie dodatkowym atutem. Firma oferuje: pracę dla firmy o pozycji lidera na rynku, w ciekawej branży, umowę o pracę, zwrot kosztów użytkowania własnego samochodu w celach służbowych (ryczałt), możliwość rozwoju zawodowego.  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres e-mail: DISU.RWWUUiIKalisz@orange.com. Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity z dnia 26.06.2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 1182). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Praca w Kaliszu.

 

9. Spółka w Kaliszu, ul. Łódzka 145a   

zatrudni:

 

Telemarketera

Wymagania: Zaangażowanie i wytrwałość w dążeniu do celu, umiejętność pracy w zespole, umiejętność sprawnej obsługi pakietu MS Office, miły głos i dobra dykcja, komunikatywność, umiejętność przekonywania. doświadczenie w telemarketingu lub w sprzedaży bezpośredniej - 1 rok. Kontakt osobisty.

 

10. Przedsiębiorstwo w Kaliszu, e-mail: justyna.chudzik@zmer.com.pl

zatrudni:

 

Ślusarza

Wymagania: Wykształcenie zawodowe mechaniczne, znajomość rysunku technicznego, praktyka w zawodzie ( obsługa pras, wiertarek), mile widziane uprawnienia do obsługi środków transportu.

 

Spawacza

Wymagania: Wykształcenie zawodowe, uprawnienia spawacza CO2, znajomość rysunku technicznego, praktyka w zawodzie.

 

11. Przedsiębiorstwo w Kaliszu, tel. 507 000 720

zatrudni:

 

Pracownika gospodarczego ½ etatu

Wymagania: Wykształcenie bez znaczenia, chęci do pracy. Zatrudnienie od 01.01.2018r.

 

Doradcę serwisowego w Centrum Blacharsko – Lakierniczym

Wymagania: Wykształcenie średnie techniczne, prawo jazdy kat. B, praktyczna wiedza z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych i likwidacji szkód, łatwość nawiązywania kontaktów, doświadczenie na podobnym stanowisku, znajomość zasad kosztorysowania AUDATEX.

 

Elektromechanika samochodów ciężarowych

Wymagania: Wykształcenie zawodowe, doświadczenie przy naprawie samochodów ciężarowych.

 

Kierowców autotransportera CE

Wymagania: Prawo jazdy kat. CE. przewóz rzeczy, orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy, mile widziana praktyka.

 

Mechaników samochodów ciężarowych

Wymagania: Wykształcenie zawodowe, umiejętność pracy w zespole, praktyka przy naprawie samochodów ciężarowych.

 

Spawaczy / ślusarzy

Wymagania: Wykształcenie bez znaczenia, uprawnienia spawacza, umiejętność spawania metodą MIG MAG, posługiwania się palnikiem acetylotlenowym oraz wykonywania drobnych napraw mechanicznych.

 

12. Zakład w Kaliszu, tel. 62 76 44 966

zatrudni:

 

Operatora koparko-ładowarki

Wymagania: Wykształcenie bez znaczenia, uprawnienia na koparko-ładowarkę, praktyka na stanowisku.

 

Robotników melioracyjnych

Wymagania: Wykształcenie bez znaczenia, chęci do pracy, praktyka na stanowisku.

 

13. Spółka w Kaliszu, tel. 516 466 718

zatrudni:

 

Murarzy

Wymagania: Wykształcenie bez znaczenia, praktyka na stanowisku.

 

Pracowników budowlanych

Wymagania: Wykształcenie bez znaczenia, chęci do pracy, praktyka na stanowisku.

 

14. Spółka w Kaliszu, tel.  62 767 68 40, email:

zatrudni:

 

Nauczyciela na kierunku zoopsychologia

Wymagania: Wykształcenie wyższe, specjalista weterynarii, behawiorysta, miłośnik zwierząt posiadający wiedzę w tym obszarze.

 

15. Szkoła w Kaliszu, tel. 62 501 17 27

zatrudni:

 

Wychowawcę grupy świetlicowej

Wymagania: Wykształcenie wyższe pedagogiczne, uprawnienia pedagogiczne.

 

16. Placówka w Kaliszu, tel. 62 757 13 21, email:

zatrudni:

 

Woźnego 1/2 etatu

Wymagania: Wykształcenie bez znaczenia, eksploatacja urządzeń elektrycznych do 1KV, umiejętności techniczne. Umowa na zastępstwo.

 

17. Spółka w Opatówku, tel. 62 590 33 00

zatrudni:

 

Pracowników pomocniczych

Wymagania: Wykształcenie zawodowe, zdolności manualne, mile widziane doświadczenie na produkcji. Praca w Kaliszu.

 

18.Spólka w Kaliszu, tel. 62 757 62 25, e-mail:

zatrudni:

 

Magazyniera

Wymagania: Wykształcenie bez znaczenia, prawo jazdy kat. B, mile widziane uprawnienia na wózek widłowy, mile widziana książeczka sanepidowska.

 

 

Giełda pracy z dnia 05.12.2017r.

 

1. Firma w Kaliszu,  tel. 510 149 102

zatrudni:

 

Sprzątaczka na 1/2 etatu

Wymagania: Wykształcenie bez znaczenia, mile widziane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, emeryt lub rencista. Preferowane osoby z gminy Żelazków ze względu na pół etatu i pracę na Florentynie.

 

2.Firma w Kaliszu, tel. 509 060 992

zatrudni:

 

Mechanik samochodowego

Wymagania: Doświadczenie w naprawie samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 tony.

 

3. Spółka w Długiej Wsi, tel. 509 445 991 e-mail: swiniarski@wp.pl

zatrudni:

 

Kasjerów sprzedawców

Wymagania: Wykształcenie zawodowe, mile widziana aktualna książeczka sanepidowska lub gotowość do jej wyrobienia, mile widziana praktyka, mile widziana umiejętność obsługi kasy fiskalnej. Praca w Skalmierzycach.

 

Sprzedawców na stoisku mięso-wędliny

Wymagania: Wykształcenie zawodowe, mile widziana aktualna książeczka sanepidowska lub gotowość do jej wyrobienia, mile widziana praktyka. Praca w Skalmierzycach.

4. Spółka w Kaliszu, tel. 793 13 00 27

zatrudni:

 

Magazyniera

Wymagania: Wykształcenie bez znaczenia, umiejętność liczenia. Przyjmowanie, pakowanie oraz wysyłanie towaru.

 

5. Firma w Kaliszu, tel.  62 765 06 20, e-mail: rekrutacja.kalisz@pl.nestle.com

zatrudni:

 

Brygadzista

Wymagania: Wykształcenie średnie, doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, Inicjatywa i umiejętność aktywnej współpracy, znajomość obsługi komputera, gotowość do uczenia się i podnoszenia kwalifikacji Gotowości do pracy w systemie zmianowym w 4-brygadowej organizacji czasu pracy. Koordynowanie i zarządzanie codzienną pracą zespołu, nadzór nad pracą zespołu ze strony technologicznej i BHP, wprowadzanie odpowiednich danych do systemu SAP oraz raportowanie produkcji w SAM, nadzór nad dokumentacją i narzędziami pracy, identyfikowanie, analizowanie, rozwiązywanie bieżących problemów produkcyjnych, przyczynianie się do realizacji celów i zadań firmy poprzez dbałość o jakość i bezpieczeństwo produktów

 

6. Firma w Biłgoraju, tel. 668 165 363, e-mail: rekrutacja@brwsa.pl

zatrudni:

 

Doradcę - projektanta mebli kuchennych

Wymagania: Wykształcenie średnie, Umiejętność obsługi programów do projektowania z rodziny CAD/FUSION. Wymagane ok. 2 letnie doświadczenie. Obsługa klienta, sprzedaż asortymentu w tym AGD, projektowanie systemów kuchennych, obsługa zamówień i płatności. Praca w Kaliszu.

 

7. Firma w Kaliszu, e-mail: info@bspromo.pl

zatrudni:

 

Operatora maszyny do tampodruku

Wymagania: Wykształcenie średnie, zaangażowanie i motywacja do pracy, dobra organizacja pracy, odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań. Obsługa maszyny do tampodruku.

 

8. Restauracja w Cekowie, tel. 663 629 372

zatrudni:

 

Kucharza

Wymagania: Wykształcenie bez znaczenia,  umiejętność gotowania, praktyka na stanowisku mile widziana.

9. Firma w Ołoboku, tel.   665 122 555

zatrudni:

 

Pomocnika mechanika / wulkanizatora

Wymagania: Wykształcenie bez znaczenia, mile widziana praktyka lub osoby chętne do przyuczenia. Prace przy wulkanizacji, drobne naprawy.

 

10.Liceum w Kaliszu, tel. 693 821 660

zatrudni:

 

Dozorcę / robotnika gospodarczego

Wymagania: Wykształcenie podstawowe, Odśnieżanie, opieka nad zielenią, drobne naprawy na terenie szkoły.

 

11. Firma w Żydowie, tel. 504 257 419  

zatrudni:

 

Lakiernika meblowego

Wymagania: Wykształcenie podstawowe, zdolności manualne, umiejętność lakierowania drewna, mogą być osoby chętne do przyuczenia.

 

12. Spółka w Kaliszu, tel.  502 137 226, e-mail: kebe.meble@gmail.com

zatrudni:

 

Pracownika do wykonywania prac remontowych i wykończeniowych

Wymagania: Wykształcenie bez znaczenia, prawo jazdy kat.B, pracodawca wymaga doświadczenia w wykonywaniu zabudów gk, tynkowaniu, gipsowaniu i malowaniu ścian, kładzeniu płytek, wyburzaniu ścian i innych robotach wykończeniowych

 

 

Giełda pracy z dnia 28.11.2017r.

 

1. Spółka w Kaliszu, e-mail: pawel.bruz@libet.pl

zatrudni:

 

Pracownika gospodarczego

Wymagania: Wykształcenie zawodowe, uprawnienia i doświadczenie na wózek widłowy.

 

Operatorów linii produkcyjnej

Wymagania: Wykształcenie zawodowe, niezbędne doświadczenie mechaniczne lub elektryczne, mile widziane uprawnienia na wózek widłowy, praktyka na produkcji, mile widziane uprawnienia elektryczne.

 

2.Spółka w Poznaniu, e-mail: Ewelina.Sykucka@pl.dealz.eu

zatrudni:

 

Kasjerów - sprzedawców 1/2 etatu

Wymagania: Wykształcenie podstawowe, preferowane osoby z wykształceniem zawodowym handlowym, wskazana praktyka w handlu, brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy fizycznej, dyspozycyjność, miła powierzchowność. Praca w Kaliszu. Spotkanie rekrutacyjne odbędzie się 04.12.2017r. o godz. 10.00 w PUP Kalisza - sala nr 2.

 

Kasjerów - sprzedawców 3/4 etatu

Wymagania: Wykształcenie podstawowe, preferowane osoby z wykształceniem zawodowym handlowym, wskazana praktyka w handlu, brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy fizycznej, dyspozycyjność, miła powierzchowność. Praca w Kaliszu. Spotkanie rekrutacyjne odbędzie się 04.12.2017r. o godz. 10.00 w PUP Kalisza - sala nr 2.

 

Kasjerów –sprzedawców

Wymagania: Wykształcenie podstawowe, preferowane osoby z wykształceniem zawodowym handlowym, wskazana praktyka w handlu, brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy fizycznej, dyspozycyjność, miła powierzchowność. Praca w Kaliszu. Spotkanie rekrutacyjne odbędzie się 04.12.2017r. o godz. 10.00 w PUP Kalisza - sala nr 2.

 

3. Spółka w Nowych Skalmierzycach, e-mail: praca@halfen.com

zatrudni:

 

Magazyniera

Wymagania: Wykształcenie zawodowe, znajomość obsługi komputera, obsługa suwnic, uprawnienia na wózki widłowe, doświadczenie na stanowisku.

 

Operatorów maszyn

Wymagania: Wykształcenie: minimum zawodowe, doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, znajomość rysunku technicznego oraz umiejętność samodzielnej pracy z rysunkiem technicznym, umiejętność posługiwania się narzędziami pomiarowymi, wysoka motywacja do pracy, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność i gotowość do pracy w systemie zmianowym, dokładność, rzetelność i zaangażowanie w powierzone prace.

 

4. Spółka w Kaliszu, e-mail: kadry@saprenovation.com

zatrudni:

 

Przedstawiciela handlowego

Wymagania: Wykształcenie min. średnie, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, szybkość przyswajania wiedzy, mile widziane doświadczenie, bardzo dobra znajomość języka angielskiego. Pracodawca zapewnia telefon, komputer.

 

 

5. Firma ze Swarzędza tel. 535 767 060

zatrudni:

 

Stolarza

Wymagania: Wykształcenie podstawowe, lub zawodowe, Umiejętność wycinania elementów meblowych oraz składania ich w całość. Mile widziana praktyka oraz mile widziane prawo jazdy kat. B. Praca w Kaliszu.

 

6. Firma w Kaliszu, tel. 535 336 565

zatrudni:

 

Monterów wentylacji

Wymagania: Wykształcenie zawodowe, umiejętność obsługi elektronarzędzi, możliwość przyuczenia. Praca na terenie Polski.

 

7. Sklep w Kaliszu, tel. 690 107 265, e-mail: Kamila.Krajewska@euro.com.pl

zatrudni:

 

Pomocników dostawcy

Wymagania: Wykształcenie zawodowe, mile widziane prawo jazdy kat. B. Umowa zlecenie.

 

8. Spółka w Kaliszu, tel. 62 768 31 20, 663 880 237

zatrudni:

 

Szwaczkę

Wymagania: Wykształcenie zawodowe - krawiectwo, 2 lata doświadczenia na stanowisku, umiejętność szycia.

 

9. Stacja w Gołuchowie,  e-mail: zsolaripe@gmail.com

zatrudni:

 

Diagnostę stacji kontroli pojazdów

Wymagania: Wykształcenie średnie, uprawnienia diagnosty do badań technicznych samochodów, mile widziane osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Istnieje możliwość pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy

 

10. Spółka w Warszawie, tel. 515 962 043

zatrudni:

 

Sprzedawcę usług finansowych

Wymagania: Wykształcenie min. średnie, mile widziane doświadczenie w sprzedaży i chęć rozwoju w branży finansowej, komunikatywność, nastawienie na cel, umiejętność pracy w zespole. Praca w Kaliszu.

 

11. Stacja w Kaliszu, tel. 795 515 060, e-mail: zatrudnienie@paliwaolkop.pl

zatrudni:

 

Kierownika stacji paliw

Wymagania: Wykształcenie średnie, mile widziane wyższe, prawo jazdy kat. B, znajomość obsługi komputera, doświadczenie w handlu.

 

12. Firma w Ostrowie, tel. 696 757 838, email: poliglotaostrow@wp.pl

zatrudni:

 

Lektorów języka angielskiego

Wymagania: Wykształcenie wyższe kierunkowe - min. licencjat, biegła znajomość języka angielskiego. Umowa zlecenie. Praca w Kaliszu.

 

13. Bar w Kaliszu, tel. 605 43 72 91, 605 43 72 90

zatrudni:

 

Barmana – kelnera ½ etatu

Wymagania: Chęci do pracy, uczciwość. Istnieje możliwość pracy w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Pomocnika kucharza ½ etatu

Wymagania: Chęci do pracy, uczciwość. Istnieje możliwość pracy w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

14. Spółka w Kaliszu, tel. 62 765 49 25, e-mail: rekrutacja@paula.com.pl

zatrudni:

 

Mechanika

Wymagania: Wykształcenie zawodowe mechaniczne, umiejętność czytania rysunku technicznego, znajomość przyrządów pomiarowych.

 

15. Spółka w Kaliszu,  tel. 62 76 59 110, e-mail: mmatuszak@runotex.pl

zatrudni:

 

Ślusarza - mechanika - hydraulika

Wymagania: Wykształcenie zawodowe - ślusarz - mechanik, mile widziane świadectwo kwalifikacji „E”.

 

Magazyniera

Wymagania: Wykształcenie bez znaczenia, mile widziane uprawnienia na wózki widłowe.

 

Pracownika produkcji

Wymagania: Chęci do pracy.

 

16. Liceum w Kaliszu, tel. 501 360 296

zatrudni:

 

Nauczyciela przyrody

Wymagania: Wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym.

 

Nauczyciela języka hiszpańskiego

Wymagania: Wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym.

 

17. Spółka w Chotowie, e-mail: , tel. 604 25 50 71

zatrudni:

 

Pracownika produkcyjnego

Wymagania: Wykształcenie bez znaczenia, umiejętności techniczne, dobry stan zdrowia, osoby sprawne fizycznie.

 

Młodszego księgowego

Wymagania: Wykształcenie min. średnie ekonomiczne lub wyższe, znajomość pełnej księgowości, znajomość programu COMARCH, praktyka na stanowisku. Księgowanie dokumentów, prowadzenie pełnej księgowości firmy.

 

18. Placówka w Poznaniu, tel. 61 831 24 79, e-mail:

zatrudni:

 

Wychowawcę

Wymagania: Wykształcenie wyższe pedagogiczne, znajomość podstaw prawa oświatowego, bardzo dobra organizacja pracy, pełna zdolność do czynności prawnych, kreatywność, umiejętność pracy z młodzieżą, min. 3 lata doświadczenia.

 

19. Spółka w Opatówku, tel. 504 298 805, e-mail:

zatrudni:

 

Pracowników produkcji

Wymagania: Wykształcenie zawodowe, mile widziane uprawniane na wózki widłowe. Spotkanie z pracodawcą odbędzie się dnia 06.12.2017r o godz. 09.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kaliszu,
ul. Staszica 47a – sala nr 2.

 

20. Spółka w Kaliszu, tel. 601 810 515

zatrudni:

 

Kontrolera jakości

Wymagania: Wykształcenie wyższe biologia, technologia żywności lub pokrewne, książeczka sanepid.  Mile widziana znajomość systemu HACCP, GHP, GMP, mile widziana praktyka na stanowisku.

 

 

Giełda pracy z dnia 21.11.2017r.

 

1. Firma w Kaliszu, tel. 730 730 590

zatrudni:

 

Pomoc kuchenną

Wymagania: Wykształcenie bez znaczenia, praktyka na stanowisku. Umowa zlecenie.

 

Pomoc kuchenną

Wymagania: Chęci do pracy i przyuczenia. Umowa zlecenie. Pomoc przy przygotowaniu sushi.

 

2.Spółka w Poznaniu, e-mail: Ewelina.Sykucka@pl.dealz.eu

zatrudni:

 

Kasjerów - sprzedawców 1/2 etatu

Wymagania: Wykształcenie podstawowe, preferowane osoby z wykształceniem zawodowym handlowym, wskazana praktyka w handlu, brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy fizycznej, dyspozycyjność, miła powierzchowność. Praca w Kaliszu.

 

Kasjerów - sprzedawców 3/4 etatu

Wymagania: Wykształcenie podstawowe, preferowane osoby z wykształceniem zawodowym handlowym, wskazana praktyka w handlu, brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy fizycznej, dyspozycyjność, miła powierzchowność. Praca w Kaliszu.

 

Kasjerów –sprzedawców

Wymagania: Wykształcenie podstawowe, preferowane osoby z wykształceniem zawodowym handlowym, wskazana praktyka w handlu, brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy fizycznej, dyspozycyjność, miła powierzchowność. Praca w Kaliszu.

 

3. Spółka w Nowych Skalmierzycach, e-mail: praca@halfen.com

zatrudni:

 

Magazyniera

Wymagania: Wykształcenie zawodowe, znajomość obsługi komputera, obsługa suwnic, uprawnienia na wózki widłowe, doświadczenie na stanowisku.

 

4. Stowarzyszenie w Nowych Skalmierzycach, tel. 695 054 888

zatrudni:

 

Terapeutów

Wymagania: Wykształcenie wyższe pedagogiczne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, rewalidacja, pedagogika specjalna, mile widziane prawo jazdy kat. B, zdolności plastyczne, umiejętność pracy w grupie.

 

5. Firma w Kaliszu, tel. 602 287 443

zatrudni

 

Kierowcę kat. B

Wymagania: Wykształcenie bez znaczenia, prawo jazdy kat. B, mile widziane doświadczenie na stanowisku, niekaralność. Przewóz towarów na terenie Polski.

 

6. Spółka w Warszawie, tel. 882 146 385

zatrudni:

 

Pracownika sprzątającego mobilnego

Wymagania: Wykształcenie podstawowe, prawo jazdy kat. B, mile widziane doświadczenie na stanowisku, mile widziane osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (wtedy możliwa umowa o pracę). Mycie witryn, pranie wykładzin na zlecenie na terenie Kalisza i okolic. Umowa zlecenie.

 

7. Spółka w Warszawie, tel. 515 222 286

zatrudni:

 

Przedstawiciela ubezpieczeniowego finansowego

Wymagania: Wykształcenie średnie, doświadczenie w sprzedaży, umiejętność negocjacji. Umowa zlecenie. Praca w Kaliszu.

 

8. Spółka w Kaliszu, tel. 601 773 653

zatrudni:

 

Elektryków

Wymagania: Wykształcenie zawodowe kierunkowe, mile widziane uprawnienia SEP oraz doświadczenie. Możliwa praca w delegacji na terenie Polski.

 

Pomocników elektryka

Wymagania: Wykształcenie bez znaczenia, chęci do pracy, mile widziane doświadczenie. Możliwa praca w delegacji na terenie Polski.

 

9. Spółka w Chotowie,  e-mail: cx80@cx80.pl

zatrudni:

 

Młodszego księgowego

Wymagania: Wykształcenie min. średnie ekonomiczne lub wyższe, znajomość pełnej księgowości, znajomość programu COMARCH, praktyka na stanowisku.

 

10. Market Kaliszu, e-mail: praca@marketdino.pl

zatrudni:

 

Kasjera- sprzedawcę

Wymagania: Wykształcenie gimnazjalne, książeczka sanepidowska lub chęć do jej wyrobienia.

 

11. Spółka w Kaliszu, tel. 515 088 654

zatrudni:

 

Pracowników magazynowych

Wymagania: Wykształcenie podstawowe, mile widziane uprawnienia na wózki widłowe. Umowa zlecenie.

 

12. Agencja zatrudnienia w Krakowie,  tel. 883 340 207

zatrudni:

 

Sprzedawców karpia

Wymagania: Wykształcenie bez znaczenia. Umowa zlecenie. Praca w Kaliszu.

 

13. Fundacja w Kaliszu, tel. 698 724 277

zatrudni:

 

Pracowników produkcji

Wymagania: Wykształcenie bez znaczenia, aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

 

Sprzątaczy/ki

Wymagania: Wykształcenie bez znaczenia, aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

 

 

14. Spółka w Kaliszu, tel. 508 318 449

zatrudni:

 

Sprzedawcę

Wymagania: Chęci do pracy.

 

15. Stacja paliw w Pawłówku, tel. 62 594 20 40

zatrudni:

 

Kasjerów - sprzedawców

Wymagania: obsługa kasy fiskalnej, obsługa komputera. Umowa zlecenie. Istnieje możliwość zatrudnienia w ramach umowy o pracę.

 

16. Spółka w Kaliszu, tel. 62 766 47 43 wew. 401

zatrudni:

 

Konserwatora - mechanika maszyn

Wymagania: Wykształcenie zawodowe mechaniczne, min. 6 miesięcy doświadczenia  na stanowisku.

 

 

Giełda pracy z dnia 14.11.2017r.

 

1. Firma w Niedźwiadach, tel. 512 470 332

zatrudni:

 

Mechanika samochodowego

Wymagania: Wykształcenie bez znaczenia, umiejętność naprawy samochodów, praktyka na stanowisku.

 

2.Spółka w Poznaniu, e-mail: Ewelina.Sykucka@pl.dealz.eu

zatrudni:

 

Kasjerów - sprzedawców 1/2 etatu

Wymagania: Wykształcenie podstawowe, preferowane osoby z wykształceniem zawodowym handlowym, wskazana praktyka w handlu, brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy fizycznej, dyspozycyjność, miła powierzchowność. Praca w Kaliszu.

 

Kasjerów - sprzedawców 3/4 etatu

Wymagania: Wykształcenie podstawowe, preferowane osoby z wykształceniem zawodowym handlowym, wskazana praktyka w handlu, brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy fizycznej, dyspozycyjność, miła powierzchowność. Praca w Kaliszu.

 

Kasjerów –sprzedawców

Wymagania: Wykształcenie podstawowe, preferowane osoby z wykształceniem zawodowym handlowym, wskazana praktyka w handlu, brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy fizycznej, dyspozycyjność, miła powierzchowność. Praca w Kaliszu.

 

3. Gabinet w Kaliszu,  tel. 605 03 05 05, e-mail: relax@plusnet.pl

zatrudni:

 

Manikiurzystkę

Wymagania: Wymagane doświadczenie na stanowisku, znajomość stylizacji paznokci, w tym manicure klasycznego, hybrydowego, żelowego, przedłużania na formie lub tipsie, dyspozycyjność, kreatywność, komunikatywność, otwartość, umiejętność nawiązywania dobrych relacji z klientkami.

 

4. Spółka w Kaliszu,   tel. 506 069 539

zatrudni:

 

Szwaczki

Wymagania: Umiejętność szycia na stebnówce i overloku.

 

5. Placówka w Liskowie,  tel. 512 135 802, 62 763 40 59

zatrudni

 

Pielęgniarkę

Wymagania: Wykształcenie min. średnie kierunkowe, prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, wymagany co najmniej półroczny staż pracy na stanowisku, na którym kandydat miał bezpośredni kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi, umiejętność kontaktu z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

 

6. Spółka w Kaliszu,  e-mail: rekrutacja.kalisz@pl.nestle.com

zatrudni:

 

Młodszego specjalistę ds. BHP

Wymagania: Wykształcenie wyższe lub policealne, kierunkowe o specjalności w zakresie BHP, doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, inicjatywa i umiejętność aktywnej współpracy, znajomość pakietu MS Office, umiejętność pracy z ludźmi, znajomości języka angielskiego.

 

7. Poczta w Poznaniu, tel. 502 015 919

zatrudni:

 

Kierowcę stale prowadzącego samochody do 3,5 tony - 0,6 etatu

Wymagania: Wykształcenie podstawowe, mile widziane wykształcenie zasadnicze zawodowe, prawo jazdy kat. B, dobra organizacja pracy, umiejętność działania pod presją czasu, mile widziane doświadczeni na podobnym stanowisku. Praca w Kaliszu.

 

8. Spółka w Kaliszu, tel. 62 505 71 03

zatrudni:

 

Inżyniera do spraw kontroli jakości produktu

Wymagania: Wykształcenie wyższe kierunkowe inżynieria jakości, znajomość urządzeń pomiarowych, dokładność, rzetelność, komunikatywna znajomość języka angielskiego.

 

Kontrolera jakości produktu

Wymagania: Wykształcenie średnie, dokładność, rzetelność, znajomość urządzeń pomiarowych.

 

9. Firma w Kaliszu,  tel. 660 69 49 69

zatrudni:

 

Montera płyt GK

Wymagania: Praktyka na stanowisku.

 

10. Spółka w Kaliszu,  tel. 882 146 385

zatrudni:

 

Osobę sprzątającą

Wymagania: Wykształcenie podstawowe. Umowa zlecenie.

 

11. Firma w Kaliszu, tel. 600 677 682

zatrudni:

 

Pracownika fizycznego

Wymagania: Osoba chętna do pracy.

 

12. Firma w Kaliszu,  tel. 728 887 088, e-mail: kontakt@passioneboutique.pl

zatrudni:

 

Kosmetyczkę

Wymagania: Wykształcenie średnie, podstawowa wiedza z zakresu kosmetologii. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych, manicure, pedicure.

 

13. Gospodarstwo w Sobiesękach, tel. 797 365 031, 62 760 76 00

zatrudni:

 

Pracownika gospodarczego

Wymagania: Wykształcenie bez znaczenia, oferta bez żadnych kwalifikacji. Sprzątanie, zamiatanie, porządkowanie kurników.

 

14. Firma w Kaliszu, tel. 502 249 846

zatrudni:

 

Szwaczkę – overlok

Wymagania: Wykształcenie bez znaczenia, praktyka na stanowisku. Szycie ma maszynie overlok.

 

Prasowaczkę

Wymagania: Wykształcenie bez znaczenia, mile widziana praktyka na stanowisku, istnieje możliwość przyuczenia. Prasowanie odzieży.

 

15. Przychodnia w Kaliszu, tel. 600 880 719

zatrudni:

 

Technika RTG

Wymagania: Wykształcenie średnie technik elektroradiologii, umiejętność obsługi analogowego aparatu RTG. Praca technika elektroradiologa na aparacie RTG analogowym.

 

 

Giełda pracy z dnia 07.11.2017r.

 

1. Spółka w Kaliszu,  tel. 62 757 62 25, e-mail: cd.kalisz@sokolow.pl

zatrudni:

 

Kierowcę - magazyniera

Wymagania: Wykształcenie bez znaczenia, prawo jazdy kat. B, książeczka sanepid, mile widziane uprawnienia na wózki widłowe.

 

Fakturzystkę

Wymagania: Wykształcenie średnie, znajomość obsługi komputera, MS, Office, urządzeń biurowych, książeczka sanepid.

 

2.Spółka w Kaliszu,  tel. 883 338 309, e-mail: anna.sadlik@bigstar.com.pl

zatrudni:

 

Asystenta działu handlowego ds. sieci zagranicznych

Wymagania: Prawo jazdy kat. B, praktyczna znajomość obsługi Excela, dokładność, systematyczność, koncentracja na szczegółach, chęć rozwoju, bardzo dobra znajomość języka niemieckiego.

 

Konstruktora odzieży

Wymagania: Wykształcenie średnie technologiczne, znajomość obsługi programu LECTRA, COREL, min. 1 rok doświadczenia w branży odzieżowej. mile widziana znajomość języka angielskiego.

 

Technologa

Wymagania: Wykształcenie średnie technologiczne, prawo jazdy kat. B, gotowość do częstych wyjazdów służbowych, min. 1 rok doświadczenia w branży odzieżowej, bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

 

3. Firma w Kaliszu, tel. 730 730 590, 537 500 569

zatrudni:

 

Pomoc kuchenną

Wymagania: Chęci do pracy i przyuczenia. Umowa zlecenie. Pomoc przy przygotowaniu sushi.

 

4. Placówka w Kaliszu,  tel. 62 765 13 53        

zatrudni:

 

Elektromonterów sekcji elektrycznej

Wymagania: Wykształcenie zawodowe, wymagane uprawnienia "E" eksploatacja - urządzenia instalacyjne sieci elektroenergetycznych pow. 1 KV (do 20KV).

 

Starszego mistrza zmianowego do centralnej sterowni

Wymagania: Wykształcenie średnie techniczne, znajomość obsługi komputera w szczególności MS Office, preferowane doświadczenie w służbach utrzymania ruchu.

 

5. Firma w Iwanowicach,  tel. 509 282 537, e-mail: arkan-militowski@o2.pl

zatrudni

 

Sprzedawcę

Wymagania: Prawo jazdy kat. B.

 

Kierowcę

Wymagania: Wykształcenie bez znaczenia, prawo jazdy kat. CE, przewóz rzeczy. Przewóz towarów na terenie kraju i zagranicą.

 

6. Firma w Kaliszu,  tel. 536 534 359

zatrudni:

 

Kucharza

Wymagania: Wykształcenie podstawowe, książeczka sanepidowska, umiejętność gotowania, wskazana jest praktyka.

 

Kelnera

Wymagania: Wykształcenie podstawowe, książeczka sanepidowska, umiejętność gotowania, wskazana jest praktyka.

 

7. Poczta w Poznaniu, tel. 61 869 75 18, email: anna.budych@poczta-polska.pl

zatrudni:

 

Listonoszy (Kalisz)

Wymagania: Wykształcenie zawodowe, prawo jazdy kat. B, rak przeciwwskazań do dźwigania ciężarów. Rejon samochodowy, a więc wymagany jest samochód prywatny, za który płacona jest kilometrówka zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury.

 

Listonoszy (Opatówek)

Wymagania: Wykształcenie zawodowe, prawo jazdy kat. B, brak przeciwwskazań do dźwigania ciężarów. Rejon samochodowy, a więc wymagany jest samochód prywatny, za który płacona jest kilometrówka zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury.

 

8. Firma w Kaliszu, tel. 784 987 269

zatrudni:

 

Montera drzwi i bram

Wymagania: Prawo jazdy kat. B, mile widziani absolwenci kierunku: elektryk lub elektronik, mile widziane doświadczenie na stanowisku.

 

9. Firma w Kaliszu, tel. 519 574 610

zatrudni:

 

Spedytorów

Wymagania: Komunikatywna znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego, chęć rozwoju swojej kariery zawodowej, pozytywne podejście do pracy. Pracodawca oferuje: atrakcyjny system premiowy, pracę w młodym, zgranym zespole, niezbędne narzędzia do pracy, wsparcie doświadczonych pracowników, szkolenia, możliwość przyuczenia do zawodu.

 

10. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu, ul. Nowy Świat 40-42, tel. 62 764 54 230

zatrudni:

 

Starszego specjalistę do spraw finansowych w sekcji ds. finansów

Wymagania: Wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawnicze, administracyjne, 1 rok doświadczenia w administracji publicznej, praktyczna wiedza z zakresu księgowości i rachunkowości budżetowej, prawo jazdy kat. B, umiejętność obsługi komputera, posiadanie obywatelstwa polskiego, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe, uregulowany stosunek do służby wojskowej (nie dotyczy kobiet). Wymagania dodatkowe: dyspozycyjność, umiejętność planowania i organizacji pracy, samodzielność. Pełna informacja dostępna pod: http://www.pspkalisz.alte.pl/edc_media/Page/Praca/TinyFiles/Nabor-ogl-ksc-ii-01.pdf.

 

11. Przedsiębiorstwo w Kaliszu, tel. 62 768 11 22, e-mail: teresa.jarzebska@wega-a.pl

zatrudni:

 

Doradcę serwisowego w Centrum Blacharsko - Lakierniczym

Wymagania: Wykształcenie średnie techniczne, prawo jazdy kat. B, praktyczna wiedza z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych i likwidacji szkód, łatwość nawiązywania kontaktów, doświadczenie na podobnym stanowisku, znajomość zasad kosztorysowania AUDATEX.

 

Elektromechaników samochodów ciężarowych

Wymagania: Wykształcenie zawodowe, doświadczenie przy naprawie samochodów ciężarowych.

 

Kierowców autotransportera CE

Wymagania: Prawo jazdy kat. CE. przewóz rzeczy, orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy, mile widziana praktyka.

 

Mechaników samochodów ciężarowych

Wymagania: Wykształcenie zawodowe, umiejętność pracy w zespole, praktyka przy naprawie samochodów ciężarowych.

 

Spawaczy/ślusarzy

Wymagania: Wykształcenie bez znaczenia, uprawnienia spawacza, umiejętność spawania metodą MIG MAG, posługiwania się palnikiem acetylotlenowym oraz wykonywania drobnych napraw mechanicznych.

 

12. Spółka z Warszawy, tel. 698 633 944, 882 146 385

zatrudni:

 

Osobę sprzątającą

Wymagania: Wykształcenie bez znaczenia, doświadczenie w myciu witryn, doczyszczaniu itp. Umowa o dzieło. Praca w Kaliszu.

 

 

Giełda pracy z dnia 31.10.2017r

 

1. Firma w Pile, tel. 794 393 906

zatrudni:

 

Kominiarzy

Wymagania: Wykształcenie zawodowe, udokumentowane uprawnienia czeladnika lub mistrza kominiarskiego, min. 3 miesiące doświadczenia zawodowego. Umowa zlecenie. Praca w Kaliszu.

 

2.Spółka w Kaliszu, tel. 728 844 980

zatrudni:

 

Montażystę hełmów

Wymagania: Wykształcenie zawodowe, zdolności manualne.

 

3. Firma w Kaliszu,  tel. 660 69 49 69

zatrudni:

 

Pracowników ogólnobudowlanych do wykończenia wnętrz

Wymagania: Praktyka w budownictwie.

 

Tynkarzy / pomocników tynkarza

Wymagania: Chęci do pracy, osoba chętna do przyuczenia.

 

4. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji  w Kaliszu, tel. 62 598 52 05

zatrudni:

 

Specjalistę

Wymagania: Wykształcenie wyższe w zakresie budownictwa, bardzo dobra znajomość obsługi komputera w szczególności pakietu MS Office. Umowa o pracę w zastępstwie.

 

5. Market w Kaliszu, tel. 62 501 40 50

zatrudni

 

Kasjerów  ½ etatu

Wymagania: Książeczka sanepidowska.

 

Sprzedawcę w dziale RTV/AGD

Wymagania: Chęci do pracy.

 

6. Placówka w Kaliszu, tel. 62 753 22 47

zatrudni:

 

Księgową ½ etatu

Wymagania: Wykształcenie średnie ekonomiczne - wymagane doświadczenie min 2 lata w zakresie spraw kadrowo-płacowych, znajomość programu PROGMAN, jeśli kandydat posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne nie jest wymagane doświadczenie zawodowe.

 

7. Firma w Kaliszu, tel. 537 722 870

zatrudni:

 

Pomocnika / ślusarza

Wymagania: Wykształcenie podstawowe, znajomość obsługi maszyn (wiertarka, maszyna do cięcia), mile widziane uprawnienia na wózki widłowe, mile widziana znajomość zagadnień związanych ze spawaniem.

 

8. Firma w Kaliszu,  tel. 501 556 800, e-mail: rafal.fonfara@pru-konsultant.pl

zatrudni:

 

Konsultantów - sprzedawców

Wymagania: Wykształcenie średnie, niekaralność, mile widziane doświadczenie w ubezpieczeniach. Umowa agencyjna.

 

Menedżerów zespołu

Wymagania: Wykształcenie wyższe, prawo jazdy kat. B, niekaralność, doświadczenie w ubezpieczeniach oraz zarządzaniu zespołem. Umowa agencyjna.

 

9. Spółka w Kaliszu, e-mail:

zatrudni:

 

Robotnika magazynu

Wymagania: Wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie, doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, inicjatywa i umiejętności aktywnej współpracy, znajomość obsługi komputera, mile widziane uprawnienia do obsługi wózków widłowych, gotowość do uczenia się i podnoszenia kwalifikacji, gotowość do pracy w systemie zmianowym w 4-brygadowej organizacji czasu pracy.

 

Mechanika liniowego

Wymagania: Wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie o kierunku: Mechanik, Elektromechanik, doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, inicjatywa i umiejętność aktywnej współpracy, znajomość obsługi komputera, gotowość do uczenia się i podnoszenia kwalifikacji, gotowość do pracy w systemie zmianowym w 4-brygadowej organizacji czasu pracy.

 

10. Przedsiębiorstwo w Kaliszu, e-mail: justyna.chudzik@zmer.com.pl

zatrudni:

 

Ślusarza

Wymagania: Wykształcenie zawodowe mechaniczne, znajomość rysunku technicznego, mile widziane uprawnienia do obsługi środków transportu, praktyka w zawodzie (obsługa pras, wiertarek).

 

11. Firma w Kaliszu,  tel. 600 35 01 01, 797 454 789, 601 762 911

zatrudni:

 

Ślusarzy

Wymagania: Praktyka na stanowisku (niezbędna), mile widziane uprawnienia spawacza.

 

Cieślę

Wymagania: Praktyka na stanowisku. Praca Kalisz i Ostrów Wlkp.

 

Murarzy

Wymagania: Praktyka na stanowisku (niezbędna). Praca Kalisz i Ostrów Wlkp.

 

Pomocników murarza

Wymagania: Mile widziane doświadczenie na stanowisku. Praca Kalisz i Ostrów Wlkp.

 

12. Liceum w Kaliszu, tel. 62 767 68 40, e-mail: kalisz@zak.edu.pl

zatrudni:

 

Nauczyciela biologii

Wymagania: Wykształcenie wyższe mgr kierunkowe. Umowa zlecenie.

 

Nauczyciela chemii

Wymagania: Wykształcenie wyższe mgr kierunkowe. Umowa zlecenie.

 

Nauczyciela matematyki

Wymagania: Wykształcenie wyższe mgr kierunkowe. Umowa zlecenie.

 

Nauczyciela fizyki

Wymagania: Wykształcenie wyższe mgr kierunkowe. Umowa zlecenie.

 

Nauczyciela języka angielskiego

Wymagania: Wykształcenie wyższe mgr kierunkowe. Umowa zlecenie.

 

13. Spółka w Dojutrowie,  tel. 62 760 22 44 wew. 24 e-mail: agnieszka.nowacka@bauserpoland.pl

zatrudni:

 

Specjalistę kontroli jakości

Wymagania: Wykształcenie min. średnie techniczne, rzetelność, pracowitość, min. 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku.

 

 

Giełda pracy z dnia 24.10.2017r.

 

1. Firma w Kaliszu, tel. 501 186 300

zatrudni:

 

Operatora myjni

Wymagania: Wykształcenie podstawowe, prawo jazdy kat B.

 

2.Stowarzyszenie w Nowych Skalmierzycach, tel. 695 054 888

zatrudni:

 

Fizjoterapeutę / rehabilitanta

Wymagania: Wykształcenie wyższe kierunkowe medyczne fizjoterapeuta.

 

3. Firma w Kaliszu,  tel. 887 777 386

zatrudni:

 

Sprzedawców

Wymagania: Wykształcenie zawodowe, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista.

 

4.  Spółka w Kaliszu, e-mail: biuro@park-wodny.kalisz.pl

zatrudni:

 

Pracownika saun

Wymagania: Wykształcenie średnie – mile widziany technik masażysta, dyspozycyjność, znajomość zasad saunowania, brak przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z sauny, doświadczenie mile widziane, umiejętność właściwego i taktownego postępowania z Klientami oraz wzbudzania zaufania. Mile widziana znajomość branży SPA/Welness/Sauna, ważne badania sanitarno-epidemiologiczne studenci.

 

5. Firma w Opatówku,  tel. 505 156 939

zatrudni

 

Elektryków

Wymagania: Wykształcenie bez znaczenia, prawo jazdy kat. B, uprawnienia SEP do 1 KV, mile widziana praktyka na stanowisku. Praca Kalisz i okolice.

 

Kierowcę kat. CE (HDS)

Wymagania: Wykształcenie bez znaczenia, prawo jazdy kat. CE, uprawnienia na HDS, min. 2 lata praktyki na stanowisku. Praca na terenie Kalisza i okolic.

 

Operatora koparki – minikoparki

Wymagania: Uprawnienia do obsługi koparki lub minikoparki, praktyka na stanowisku min. 2 lata.

 

Pracowników fizycznych

Wymagania: Wykształcenie bez znaczenia. Praca Kalisz i okolice.

 

6. Spółka z Wrocławia,  tel. 510 012 145, 510 011 968, email: d.skladanowska@impel.pl

zatrudni:

 

Pracowników produkcyjnych

Wymagania: Wykształcenie zawodowe, książeczka sanepid, mile widziane doświadczenie, dyspozycyjność. Umowa o pracę tymczasową. Praca w Kaliszu.

 

7. Spółka w Nowych Skalmierzycach,  e-mail: marek.gozdowiak@pgd.biz.pl

zatrudni:

 

Specjalistę ds. logistyki

Wymagania: Wykształcenie średnie, praktyczna znajomość zagadnień związanych z pracą magazynu, znajomość mierników magazynowych, znajomość MS Excel w stopniu dobrym, minimum 1 rok doświadczenia w pracy na magazynie, zdolność analitycznego myślenia.

 

Specjalistę do spraw obsługi aplikacji

Wymagania: Wykształcenie wyższy o kierunku ekonomia, logistyka lub kierunki ścisłe, bardzo dobra znajomość MS Excel, zdolności analityczne. Dobra znajomość języka angielskiego.

 

8. Szkoła w Kaliszu,  tel. 62 590 32 46, email: kalisz@plusedukacja.pl

zatrudni:

 

Nauczycieli florystyki

Wymagania: Wykształcenie wyższe, kurs florystyczny, dyspozycyjność, mile widziane uprawnienia pedagogiczne. Pracodawca oferuje możliwość dopasowania zajęć do wykładowcy. Umowa zlecenie.

 

Nauczyciela praktycznej nauki zawodu – groomera

Wymagania: Wykształcenie wyższe, ukończony kurs groomera. Umowa zlecenie.

 

9. Firma w Kaliszu, tel. 502 249 846

zatrudni:

 

Szwaczki

Wymagania: Umiejętność szycia. Szycie odzieży lekkiej pozycjami.

 

10. Przedsiębiorstwo w Kaliszu,  tel. 62 767 99 14

zatrudni:

 

Ładowacz - robotnik segregacji nieczystości

Wymagania: Wykształcenie podstawowe, dobry stan zdrowia, brak przeciwwskazań przy dźwiganiu ciężarów, dobry kontakt z klientem.

 

11. Przedsiębiorstwo w Kaliszu, tel. 696 465 672

zatrudni:

 

Monterów instalacji sanitarnych

Wymagania: Chęci do pracy i przyuczenia. W przypadku prac poza Kaliszem pracodawca zapewnia transport oraz nocleg.

 

12. Firma w Kaliszu,  tel. 694 274 156

zatrudni:

 

Murarzy

Wymagania: Praktyka min. 1 rok, umiejętność murowania.

 

13. Spółka z Warszawy, e-mail: rekrutacja@saslogistic.pl

zatrudni:

 

Specjalistę ds. administracji

Wymagania: Wykształcenie średnie, znajomość obsługi komputera, samodzielność w działaniu, komunikatywność, prawo jazdy kat. B, bardzo dobra organizacja pracy, mobilność, umiejętność pracy pod presją, elastyczność wobec zmieniających się warunków, umiejętność wywierania wpływu na innych, umiejętność budowania kontaktów i podtrzymywania pozytywnych relacji, efektywność w realizacji powierzonych zadań, inicjatywa w poszukiwaniu nowych rozwiązań, biegłość w wyszukiwaniu informacji w Internecie. Pracodawca zapewnia samochód służbowy, pożądane osoby ze znajomością języka rosyjskiego i ukraińskiego. Praca na terenie Kalisza.

 

14. Spółka w Kaliszu,  tel. 519 349 915 e-mail: l.szewko@fpaluminium.pl

zatrudni:

 

Prezesa

Wymagania: Wykształcenie przynajmniej średnie techniczne, doświadczenie w branży aluminiowej, obsługa programu AUTO CAD, prawo jazdy kat. B, znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu średnim.

 

15. Firma w Kaliszu, tel. 733 612 056

zatrudni:

 

Elektryka

Wymagania: Wykształcenie zawodowe kierunkowe, praktyka na stanowisku, prawo jazdy kat. B, uprawnienia SEP do 1KV. Możliwa praca w delegacji (Polska).

 

Hydraulików

Wymagania: Wykształcenie zawodowe kierunkowe, praktyka na stanowisku. Możliwa praca w delegacji (Polska).

 

Płytkarzy

Wymagania: Wykształcenie bez znaczenia, praktyka na stanowisku. Możliwa praca w delegacji (Polska).

 

Tynkarzy

Wymagania: Wykształcenie bez znaczenia, praktyka na stanowisku, umiejętność wykonywania tynków maszynowych oraz ręcznych. Możliwa praca w delegacji (Polska).

 

16. Firma w Kaliszu, tel. 501 498 792, e-mail: wojciech-tyc@wp.pl

zatrudni:

 

Konserwatorów zieleni

Wymagania: Wykształcenie bez znaczenia, prawo jazdy kat. B, mile widziane doświadczenie.

 

17. Spółka w Kaliszu, tel. 516 466 718

zatrudni:

 

Elektryka

Wymagania: Wykształcenie bez znaczenia, uprawnienia SEP do 1KV, praktyka.

 

Hydraulika

Wymagania: Wykształcenie bez znaczenia, praktyka na stanowisku.

 

Pomocników budowlanych

Wymagania: Chęci do pracy.

 

 

Giełda pracy z 13.02.2018 r.

Giełda pracy z dnia 13.02.2018r.

 

 

1.Salon w Kaliszu, tel. 508 224 123

zatrudni:

 

Fryzjera

Wymagania: Wykształcenie zasadnicze zawodowe kierunkowe, wymagana praktyka.

 

2. Firma w Kaliszu, tel. 531 928 539

zatrudni:

 

Montera palet

Wymagania: Wykształcenie bez znaczenia, mile widziane doświadczenie w branży drzewnej.

 

3. Przedsiębiorstwo w Śliwnikach,  tel. 609 609 781, e-mail: moskit123@o2.pl

 zatrudni:

 

Malarza lakiernika

Wymagania: Wykształcenie zawodowe, min. 1 rok doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku.

 

4. Firma w Kaliszu, tel. 502 249 846

zatrudni:

 

Szwaczki - overlok

Wymagania: Wykształcenie bez znaczenia, umiejętność szycia na overloku.

 

5. Firma w Opatówku, tel. 601 752 700

zatrudni:

 

Tokarza

Wymagania: Wykształcenie zasadnicze zawodowe kierunek-tokarz, wymagana praktyka w zawodzie min. 3 lata.

 

Operatora automatów tokarskich

Wymagania: Wykształcenie zasadnicze zawodowe w zawodzie tokarz, min. 3 letnie doświadczenie w zawodzie.

 

6. MZDiK w Kaliszu, tel. 62 598 52 05

zatrudni:

 

Specjalistę IT

Wymagania: Wykształcenie średnie lub wyższe, znajomość systemów operacyjnych Microsoft Windows, Server, znajomość sieci komputerowych, doświadczenie na podobnym stanowisku. Dodatkowe informacje: http://bip.mzdik.kalisz.pl/praca/463

 

Specjalistę ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym

Wymagania: Wykształcenie średnie lub wyższe, znajomość zagadnień inżynierii ruchu, doświadczenie na podobnym stanowisku. Dodatkowe informacje: http://bip.mzdik.kalisz.pl/praca/462

 

7. Żłobek w Kaliszu, tel. 510 989 889

zatrudni:

 

Opiekunkę - wychowawcę

Wymagania: Wykształcenie wyższe pedagogiczne.

8. Spółka z Pruszkowa, tel. 695 900 958

zatrudni:

 

Technika obiektu

Wymagania: Wykształcenie kierunkowe elektryczne, klimatyzacyjne, wentylacyjne albo pokrewne, uprawnienia SEP grupy 1,2,3 w zakresie eksploatacji, samodzielność w działaniu i umiejętność rozwiązywania problemów technicznych, wysoka komunikatywność oraz wysokie poczucie odpowiedzialności za wykonywane prace, mile widziane doświadczenie w pracy na obiektach komercyjnych - biurowych, centrach handlowych; centrach logistycznych, mile widziana znajomość obsługi systemu BMS, mile widziana znajomość zagadnień z dziedziny automatyki urządzeń, dyspozycyjność. Praca w Kaliszu.

 

9. Bank w Kaliszu, tel.728 977 112, 728 977 117

zatrudni na:

 

Doradców klienta

Wymagania: Wykształcenie średnie, mile widziane doświadczenie w sprzedaży bankowej.

10. Stacja paliw w Kaliszu, tel.  tel. 795 515 060, e-mail: zatrudnienie@paliwaolkop.pl

zatrudni:

 

Kierownika stacji

Wymagania: Wykształcenie średnie lub wyższe, prawo jazdy kat. B, doświadczenie w handlu, mile widziana znajomość branży paliwowej, znajomość obsługi komputera. Praca w Kaliszu lub Szczytnikach.

 

11. Firma w Kaliszu, tel. 62 751 38 13

zatrudni:

 

Pomoc sprzedawcy

Wymagania: Wykształcenie zawodowe.

 

12. Fundacja w Kaliszu, tel. 783 995 659

zatrudni:

 

Główną księgową

Wymagania: Wykształcenie wyższe kierunkowe związane z księgowością, znajomość programu Płatnik, znajomość obsługi komputera.

 

13. Spółka w Kaliszu, tel. 62 760 07 77, e-mail: info@planetfood.pl

zatrudni:

 

Mechanika

Wymagania: Wykształcenie podstawowe, zawodowe - mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych.

 

Pomocnika operatora maszyn

Wymagania: Wykształcenie podstawowe.

 

14. Firma w Kaliszu, tel. 602 705 092

zatrudni:

 

Malarzy – pomocników malarza

Wymagania: Wykształcenie podstawowe, wymagana praktyka na ww. stanowisku.

15. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Ostrowie Wlkp.  

zatrudni na:

 

Stanowisko ds. rozliczeń

Wymagania: Wymagania niezbędne: wykształcenie średnie. Pożądane: wykształcenie wyższe (nauki społeczne, gospodarka i prawo), minimum 1 rok pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi. Wymagania dodatkowe: umiejętność obsługi pakietu MS Office, znajomość Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, umiejętność współpracy z innymi, gotowość do rozwijania własnej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji, komunikatywność, rzetelność, umiejętność planowania i organizowania pracy własnej, umiejętność radzenia sobie ze stresem, umiejętność podejmowania decyzji, umiejętność zarządzania przepływem informacji, orientacja na klienta. Dodatkowe informacje: - proces rekrutacji przewiduje przeprowadzenie testu sprawdzającego wiedzę, oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Miejsce wykonywania pracy: Inspektorat ZUS w Kaliszu, ul. Konopnickiej 31, 62-800 Kalisz. CV, list motywacyjny, odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie należy złożyć do dnia 20.02.2018r. Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek OFERTA PRACY. Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Informacje nt. naboru: http://bip.zus.pl/oferty-pracy/-/job-offers/1/stanowisko-ds_-rozliczen-/714423

 

16. Spółka w Kaliszu, e-mail: koordynator@specpart.pl

zatrudni:

 

Sprzedawcę

Wymagania: Wykształcenie średnie, dobra znajomość obsługi komputera, osoba chętna do pracy nastawiona na wyniki sprzedażowe.

 

 

Poziomy 4

poziomy 3

3R

Redakcja portalu

www.faktykaliskie.pl
ul. Wrocławska 53-57, Kalisz
tel. 661 297 793
e-mail:

Redaktor portalu
Anna Miklas-Pęcherz 

Redakcja telewizji

Magazyn Miejski
ul. Wrocławska 53-57, Kalisz
tel. 62 598 47 81
e-mail:

Kierownik redakcji
Marcin Spętany